Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

První pomoc: Popáleniny

Lucie Vrožinová

Lucie Vrožinová

8. 5. 2010

Popáleniny patří k nejtěžším úrazům lidské traumatologie. Často za sebou zanechávají nejen fyzické, ale i psychické jizvy. Vyžadují nejkomplikovanější, nejdelší a nejnákladnější léčbu. Při velkém rozsahu nebo těžkém stupni popálení mohou mít fatální následky. Naděje na přežití závisí na stabilizaci stavu pacienta během prvních několika hodin.

Zdroj: ihs.gov

Nejčastější příčiny popálenin

Popáleniny jsou poranění tkání vzniklá kontaktem s vysokou teplotou, chemikáliemi, elektrickým proudem nebo plynem. V dětském věku jsou nejčastějšími příčinami popálenin opařeniny horkou vodou. Ty tvoří minimálně 60-70% všech popálenin u dětí. Dále to jsou popáleniny způsobené hořením. Děti si způsobí úraz také hlavně při hrách s hořlavými látkami a předměty (sirky, zapalovače) nebo s pyrotechnikou. U dospělých to často bývají různé profesionální úrazy, například popálení  způsobené elektrickým proudem nebo manipulace s otevřeným ohněm. Postižený člověk je buď přímo ožehnut (např. při výbuchu) nebo na něm začne hořet oděv. Mezi poměrně časté úrazy patří i poleptání chemickými látkami či různými kyselinami.

Stupně popálenin

Popáleniny I.stupně – zde zařazujeme zarudnutí bez jakéhokoli porušení pokožky. S tímto druhem popálenin se běžně můžeme setkat například na dovolené u moře při intenzivnějším slunění.

Popáleniny II.a stupně – dochází k vytvoření puchýře, kůže pod ním je červená, přičemž zároveň dochází k porušení epitelu, ale škára se neporuší. Takto hluboká popálenina se zahojí většinou do několika dnů bez dalších kosmetických následků.

Popáleniny II.b stupně – jedná se o hlubší popáleninu zasahující částečně do dermální vrstvy kůže (škáry). Zde je již hojení komplikovanější, trvá o něco déle. Kůže se sice zahojí spontánně, ale mohou se vyskytnout  různé kosmetické vady včetně jizev.

Popáleniny III.stupně –  popálenina s příškvarem, kdy je plocha zbarvena černě nebo tmavě hnědě a spodina rány je úplně bílá. Většinou se jedná o popáleniny vyvolané hořením, kdy dochází k popálení kůže v celé její tloušťce až do podkožní tukové vrstvy. V tomto případě již léčení vyžaduje bezpodmínečně hospitalizaci s chirurgickými zákroky v celkové anestesii.

U rozsáhlejších popálenin II. a III. stupně, dochází od prvních minut po popálení k velmi rychlému rozvoji popáleninového šoku přesunem tekutin z krevního řečiště do postižených míst. Následně může dojít k ohrožení základních životních funkcí. Velmi důležitý je tedy rychlý transport na specializovaná popáleninová pracoviště s okamžitým zahájením celkové resuscitační péče.

Zdroj: scavenging.wordpress.com

První pomoc

Opaření

– postižené místo zchladíme, u dětí do jednoho roku vlažnou vodou

– ránu překryjeme například prostěradlem či kapesníkem

– postiženému zajistíme transport

Chemické popálení

– okamžité odstranění kontaminovaného oděvu
– popáleniny způsobené suchou chemikálií v žádném případě nepolévat vodou, která může látku aktivovat. Naopak jemně, avšak důkladně, oprašte suchý prášek z kůže
– po odstranění chemikálie je třeba přikročit k ochlazování končetiny vodou po dobu 30 – 60 minut
– během oplachování se snažíme zjistit o jakou látku se jednalo

Zdroj: scsv.nevada.edu

Popálení elektrickým proudem

– nikdy se nedotýkat pacienta, který utrpěl úraz elektrickým proudem dokud si nejste jisti, že není v kontaktu se zdrojem el. proudu, nebo leží v oblasti, kde by mohl proud probíjet
– pokud zraněný nedýchá, nebo nemá zachovaný krevní oběh, zahajte resuscitaci
– dokud není znám rozsah poranění, předpokládejte, že pacient utrpěl poranění krční páteře a poskytněte mu péči dle tohoto stavu

– proveďte akutní ošetření popálenin v místě vstupu a výstupu el. proudu obdobně jako u termálních popálenin

Inhalační popálení
– rychle posuďte stav vědomí a respirace
– zjistěte popálená místa a očazení na hlavě a krku, všimněte si ožehnutí chloupků v nose a na obličeji a vykašlávání sputa s obsahem sazí
– zajistěte volné dýchací cesty, dostatek čerstvého vzduchu
– ošetřete viditelné popáleniny
– zraněného uklidňujte
– zajistěte protišoková opatření
– zjistěte, čím byla popálenina způsobena

Takřka u všech druhů popálenin je nutné vždy postupovat přísně sterilně a to i v první pomoci. Při zanesení infekce do rány mohou vzniknout těžké komplikace. Vždy předcházejte vzniku šoku.

NEZAPOMEŇTE, že i při menších popáleninách je nutné vyhledat lékaře, protože záleží nejen na rozsahu, ale i na stupni popálení, a ten nemusí laik rozeznat.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

První pomoc: Popáleniny