Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Průzkum o bezbariérovém přístupu na vysokých školách!

Gabriela Honková

Gabriela Honková

26. 10. 2009

vzdělání postiženýchDle Českého statistického úřadu bylo roku 2007 v ČR přes milion lidí s tělesným postižením, což je 9,87 % populace. Pokud se podíváme na vzdělání u handicapovaných mužů v ČR dojdeme na alarmující čísla. Pouze 33% mužů s tělesným postižením má základní vzdělání, 30% střední školu bez maturity. Vysokoškolské vzdělání má jen 8% mužů. U žen je to dokonce daleko méně – 5% s vysokoškolským vzděláním. Proto byl proveden průzkum podmínek studia handicapovaných studentů na vysokých školách.

vzdělání postižených

Vzdělání zdravotně postižených osob, Zdroj: ČSÚ 2007

Průzkum měl za úkol zjistit stav handicapovaných studentů na VŠ a úroveň a rozsah opatření, která mají napomoci handicapovaným integraci na školách. Průzkum byl proveden pomocí dotazníku na 73 vysokých školách v ČR, z nichž pouze 25 odpovědělo na dotazník. Téměř 60% ze zkoumaných škol má specializovaná centra pro studenty se specifickými nároky na studium a 58% realizuje projekty na pomoc handicapovaným studentům.

Na státních vysokých školách studuje 85% z handicapovaných studentů, což znamená, že na jednu státní vysokou školu připadá 32 handicapovaných studentů. Z dotazovaných škol 78% uvedlo, že mají uzpůsobené prostory pro pohyb studentů s tělesným postižením, v 65% probíhá výuka v bezbariérových budovách. Ze zkoumaných škol má 69% z nich bezbariérové koleje, 73% má bezbariérové knihovny a 65% bezbariérovou menzu.

Co se týče výuky má 35% škol kurzy speciální pedagogiky, 39% má obory přizpůsobeny pro handicapované z 57% školy nabízí handicapovaným studentům možnost studovat dle individuálního plánu.

Při hodnocení průzkumu se musíme soustředit také na to, že na průzkum odpovědělo pouze 25 ze 73 dotazovaných škol. Logicky lze usoudit, že odpověděly právě ty školy, které mají největší podíl handicapovaných studentů. Průzkum také nezahrnuje mentální poruchy. Podíl studujících handicapovaných studentů je na celkovém počtu studentů pouze 0,2%, i když se vysoké školy snaží těmto znevýhodněným studentům pomoci a realizují projekty pro umožnění studia.

Na dlouhodobou pomoc pro studenty s tělesným znevýhodněním se zaměřuje Nadace Olgy Havlové: Výbor dobré vůle (VDV). Pomáhají jim například poskytnutím stipendia. Nezaměřují se pouze na studenty ale také na sociálně znevýhodněné. Obecně řečeno pomáhají těm, kteří se špatně začleňují do společnosti.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Průzkum o bezbariérovém přístupu na vysokých školách!