Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny přináší statisíce knih on-line

Jitka Libigerová

Jitka Libigerová

6. 3. 2011

Národní knihovna ČR (NK ČR) podala v únoru loňského roku spolu s Moravskou zemskou knihovnou (MZK) Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny. Tento projekt podaný v rámci Výzvy 07 Integrovaného operačního programu Elektronizace služeb veřejné správy byl v červnu 2010 schválen. Pojďme si o něm s Topzine říci něco více.

FOTO: Ilustrační foto

Ilustrační foto, Zdroj: sxc.hu

Cílem Projektu Národní digitální knihovny je vybudování dvou digitalizačních pracovišť v NK ČR a v MZK v Brně a rovněž systém pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů. Díky tomuto projektu by mělo dojít k digitalizaci bohemikálních dokumentů z 19. a 20. století (celkem přibližně tři sta milionů stran) zhruba během pětadvaceti let. Během vlastní doby trvání projektu (2010 – 2014) by mělo být digitalizováno kolem šestadvaceti milionů stran.

K tomuto úkonu bude nejspíše využita nejnovější technologie robotického skenování, pravděpodobně některý z těchto přístrojů: 4DigitalBooks, Treventus, Kirtas, Qidenus. Konkrétní přístroje a další potřebné technologie budou však teprve vybrány výběrovým řízením.

Jaké jsou tři hlavní pilíře Projektu NDK?

Prvně digitalizace významné části bohemikální produkce 19. – 21. století, to znamená knih vydaných na území České republiky, napsaných v českém jazyce či pojednávajících o Česku. Do konce roku 2019 se předpokládá s digitalizováním více než padesáti milionů stran, což je přibližně tři sta tisíc svazků.

FOTO: Ilustrační foto

Ilustrační foto, Zdroj: sxc.hu

Za druhé jde o dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti, jež poskytne prostor pro bezpečné umístění doposud digitalizované produkce i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.

A do třetice zpřístupnit digitální dokumenty v jednotném, uživatelsky vlídném rozhraní s vysokou mírou možné personalizace. Z jednoho místa budou přístupná digitalizovaná data i placené online databáze.

Jaké dokumenty či publikace se budou přednostně digitalizovat a zpřístupňovat?

V první řadě půjde o produkty 19. a 20. století, jež jsou nejvíce ohroženy degradací kyselého papíru. Dále uživatelsky nejzajímavější a nejžádanější publikace od roku 1801 do současnosti, uživatelsky nejzajímavější historické dokumenty do roku 1801 (včetně překladů plných textů). Dokumenty volně přístupné široké veřejnosti nebo prostřednictvím českých knihoven i další typy dokumentů podle kritérií významu, unikátnosti či fyzického stavu a dalšího hodnocení.

FOTO: Ilustrační foto

Co se týče financí, projekt je financován částkou kolem tři sta milionů korun v rámci Výzvy č. 07 Integrovaného operačního programu Elektronizace služeb veřejné zprávy, prioritní osa 1: Modernizace veřejné zprávy, oblast intervence 1. 1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

Jaké jsou základy NDK?

Projekt Národní digitální knihovny navazuje na doposud realizované digitalizační projekty, jež probíhají v České republice. Digitální data jsou generována zvláště v rámci tří velkých národních projektů, a to Manuscriptorium (systém pro vytváření sbírek a zpřístupnění informací o historických a vzácných dokumentech na Internetu), Kramerius (zaměřen na ochranu a zpřístupnění periodik, knih a ostatních dokumentů publikovaných od roku 1801) a WebArchiv (digitální archiv českých webových zdrojů, jež jsou shromažďovány s cílem jejich dlouhodobé ochrany a zpřístupnění).

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny přináší statisíce knih on-line