Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Projděte se krajem Bitvy tří císařů

Eva Chytková

Eva Chytková

30. 8. 2010

Před více jak dvě stě lety proběhla na našem území jedna z nejslavnějších bitev neméně slavného vojevůdce. Pojďte s námi nahlédnout do malebné krajiny Slavkova u Brna a podívejte se, kde všude nechal Napoleon Bonaparte svoje stopy.

Mohyla míru u Prace

Mohyla míru u Prace, Foto: Eva Chytková, Topzine.cz

Mistrovské dílo taktiky, které navždy a celosvětově proslavilo francouzského císaře Napoleona I., proběhlo v nenápadné části Moravy. I když je dnes nazýváno bitvou u Slavkova, jádro krvavého bojiště se odehrávalo  o několik kilometrů dále. Na každém kroku je k vidění památný pomník či nějaká upomínka slavné události.

Bitva 2. prosince 1805

Šlo o střet francouzské armády Napoleona I. Bonaparte a spojeneckých vojsk ruské a rakouské armády. Ruská pod vedením cara Alexandra I. a rakouské armádě velel císař František I. Napoleon měl sice o 16 tisíc mužů méně, ale přesto spojenecká vojska porazil skvělým taktickým kokem, kdy rozdělil jejich armádu na skupinky, donutil k ústupu a tím je snadněji porazil. Název bitva u Slavkova začal používat francouzský císař proto, že na zámku ve Slavkově oba spojenci před bitvou pobývali, a také proto, že on sám zde byl po bitvě ubytován. Konečný mír byl nakonec podepsán v Bratislavě (Prešpurku). Rusko však odmítlo mír podepsat a dále válčilo s Napoleonem.

Návrší Žuráň

Právě z tohoto, pro Napoleona nejvýhodnějšího, místa řídil sám císař velkou bitvu. Kopec byl však významným místem i v minulosti. Jde totiž o archeologické naleziště z doby stěhování národů. Šlo o mohylovou hrobku skrývající hrob muže a ženy s výbavou šperků a zbraní. Hrobka však byla vyloupena, ale někteří archeologé zastávali názor, že jde právě o hrob langobardského náčelníka Wacha. Nynější věda si však těmito názory není jistá.

Návrší Žuráň s památníkem bitvy

Návrší Žuráň s památníkem bitvy, Foto: Eva Chytková, Topzine.cz

Dnes se na vrcholku kopce nachází památník bitvy s mapou bojiště, kde jsou přesně znázorněny fáze bojů. Na dohled od Žuráně se nachází kopec Santon, významné strategické místo bitvy, kde byly umístěny další francouzské divize a ty měly za úkol chránit velitelské stanoviště na Žuráni.

Santon

Santon, Foto: Eva Chytková, Topzine.cz

Mohyla míru u Prace

Pratecké návrší je nejvyšší bod krajiny. V 19. století nebyl zalesněn jako dnes, a proto umožňoval mít přehled nad bitvou. Této výhody využíval velitel ruské armády Kutuzov,dokud Bonaparte neprovedl slavný tzv. Napoleonův Lví skok. Tím definitivně porazil zbytky divizí nepřítele. K rozhodujícímu průlomu došlo právě blízko Prace, a tak zde z iniciativy brněnského kněze Aloise Slováka stojí první mírový památník v Evropě. Stavba je realizována v secesním slohu a byla postavena v letech 1910-1912.

Tvar stavby připomínající staroslovanskou mohylu má ve svých čtyřech cípech vlajkonoše států, které byly v bitvě zastoupeny, a českého jako představitele území, na kterém se událost konala. Interiér památníku nabízí skvělou diagonální akustiku. Pokud v jednom rohu zašeptá, člověk v protilehlém vše uslyší.

Vedle mohyly je zde umístěno muzeum s novou expozicí Fenomém Austerlitz, která nabízí rekonstrukci bitvy v zajímavé multimediální podobě. Naleznete zde také mírovou smlouvu, věci spojené s bitvou, osudy generálů a důstojníků, aj.

Tedy Pratecké návrší, Žuráň a Santon se staly hlavními symboly bitvy a dodnes jsou oříškem mnoha historiků. Každoročně se zde také koná velká rekonstrukce bitvy, která se těší velké návštěvnosti.

Dalšími místy, kde můžete zhlédnout různé památky bitvy je takřečený Spalený mlýn. U lípy naproti mlýnu se dva dny po bitvě sešli Napoleon I. a František I., aby dohodli příměří, které následně potvrdili ve Slavkově. Anebo Stará pošta na hlavním tahu směrem na Vyškov, kde Napoleon po vítězství  nocoval.

Otevírací doba památníku Mohyla míru a muzea

duben
9.00 – 17.00 hodin (mimo pondělí)
Poslední vstup 60 minut před koncem provozní doby. Minimální doba prohlídky expozice: 50 minut

květen – červen    9.00 – 17.00 hodin

červenec – srpen   9.00 – 18.00 hodin

září   9.00 – 17.00 hodin

říjen – březen   9.00 – 15.30 hodin

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Projděte se krajem Bitvy tří císařů