Menu
TOPZINE.cz
Studium VŠ

Studijní obory na VŠ: Farmacie je obor s budoucností

Redakce

Redakce

6. 12. 2010

FOTO: LékárnaKdo se chce stát lékárníkem a nebo vědeckým pracovníkem ve výzkumu léčiv, má před sebou nelehký úkol. Vystudovat farmacii. Nejenom, že se jedná o poměrně těžký obor, ale jeho studium nabízejí pouze dvě české vysoké školy, a to v Brně a v Hradci Králové.

FOTO: Lékárna

Absolventi mohou pracovat v lékárně. Zdroj: centerhuedin.ro

Vystudovat farmacii mohou zájemci pouze na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (FaF VFU), a nebo na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (FF HK), která spadá pod Univerzitu Karlovu. Zájem o její studium přesto stále stoupá.

Na obou univerzitách mohou studenti navštěvovat pětiletý magisterský studijní program zvaný Farmacie. Po jeho dostudování obdrží titul Mgr. Obě školy shodně nabízejí i možnost studia v doktorském studijním programu a zisk titulu Ph.D. FF HK dále nabízí i bakalářský studijní program v oboru Zdravotnická bioanalytika, na který navazuje dvouletý magisterský program v témže oboru.

Nabídka předmětů je pestrá

FOTO: Lidské těloObor Farmacie nabízí škálu zajímavých předmětů, které jsou na obou školách téměř totožné. Na FaF VFU čeká na studenty prvního ročníku hodně obecnějších předmětů jako třeba biologie, biofyzika či biochemie. Dále studenti pro rozšíření svých znalostí absolvují anatomii, patologii i genetiku. „Nejvíce mě bavila mikrobiologie a patofyziologie. Vytkla bych škole dvě zásadní věci. Za prvé se učí málo jazyků. Máme za celé studium pouze jeden semestr cizího jazyka. Za druhé mi přijde, že 90 % toho, co nás učili ve fyzikální chemii, nám v praxi nikdy k ničemu nebude,“ podotkla studentka třetího ročníku FaF VFU Alice Hamplová.

Odbornost předmětů vzrůstá přímo úměrně s ročníkem studia. Ve vyšších ročnících na studenty čeká například farmakognosie, která se zabývá studiem léčivých látek přírodního původu, dále farmakologie, jejímž cílem je obeznámit posluchače s interakcí látek a lidského organismu. V předmětu farmakokinetika se posluchači také dozvědí, jak lék v organismu působí. V kurzu zaměřeném na farmakodynamiku zase zjistí, jak různé látky působí přímo na člověka. Nabídku předmětů doplňují dějiny farmacie, právo i etika. Během studia také studenti absolvují povinnou praxi.

Na přijetí potřebuje uchazeč odborné znalosti

FOTO: StudentiObě školy připravují přijímací zkoušky na své fakulty samy. Na FaF VFU dělají studenti přijímací zkoušku z chemie, biologie a fyziky. Přestože přesné počty uchazečů a přijatých studentů nejsou veřejně dostupné, poptávka zde značně převyšuje nabídku. Fakulta se v důsledku výběru kvalitních studentů pyšní nízkou mírou jejich odchodu během studia. „U nás školu nedokončí přibližně pět procent z těch, kteří nastoupili. I když i naši studenti dělají některé zkoušky napodruhé nebo napotřetí, není tu myslím předmět, na kterém by masově odpadávali,“ uvedl pro tribune.cz děkan FaF VFU Milan Žemlička.

FF HK po svých uchazečích požaduje znalosti chemie a biologie, které testuje v přijímacím řízení. Kromě testu z odborných předmětů absolvují uchazeči i test studijních předpokladů. Šance na přijetí jsou o něco větší než na FaF VFU. Na magisterský obor Farmacie se v loňském roce hlásilo 836 lidí a přijato bylo 408. Dostane se tedy každý druhý. Na bakalářském studiu Zdravotnické bioanalytiky je šance o něco málo větší, ze 168 zájemců fakulta přijala 96. Do navazujícího studia se pak dostal téměř každý.

Zájem o absolventy je velký

FOTO: LékyAbsolvent oboru Farmacie má teoretické i praktické znalosti o léčivech, o látkách využívaných k jejich přípravě, o farmaceutických technologiích, o lidském metabolismu či o mechanismu účinku léků na člověka. Je tak schopen pracovat v lékárenství i ve výzkumu a vývoji nových léčiv nebo ve zdravotnicky zaměřených laboratořích.

Absolventi FF HK v oboru Zdravotnická bioanalytika jsou po absolvování navazujícího magisterského programu připraveni na vedení pracovišť, jako jsou klinické laboratoře či transfúzní a hygienická služba.

O absolventy těchto oborů je velký zájem. Důvodem je nejenom to, že se jedná o zodpovědnou a potřebnou práci, ale i to, že absolventy připravují pouze ony dvě zmíněné univerzity. Nejsou jich proto každý rok tisíce tak jako absolventů jiných oborů, třeba práva či ekonomie.

Podrobnosti o studiu najdete pod následujícími odkazy:

  • Obor Farmacie, Fakulta farmaceutická, Farmaceutická a veterinární univerzita Brno: zde
  • Obor Farmacie, Fakulta farmaceutická v Hradci Králové, Univerzita Karlova: zde
  • Obor Zdravotnická bioanalytika, magisterské studium, Fakulta farmaceutická v Hradci Králové, Univerzita Karlova: zde
  • Obor Zdravotnická bioanalytika, bakalářské studium, Fakulta farmaceutická v Hradci Králové, Univerzita Karlova: zde

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Studijní obory na VŠ: Farmacie je obor s budoucností