Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Studijní obory na VŠ: Fakulta humanitních studií UK svůj smysl dávno našla

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

22. 11. 2010

OBR:humanitní vědyFakulta humanitních studií je nejmladší fakulta Univerzity Karlovy. Vznikla 1.  srpna 2000, a to z Institutu základů vzdělanosti UK založeného roku 1990. Už od jejího vzniku se kolem ní šíří atmosféra určité zmatenosti. Řada lidí přesně neví, co se tam studuje. Z toho vznikají vtípky typu: „Víš, co znamená FHS? Fakulta hledající smysl.“ Ale opak je pravdou. FHS svůj smysl zná.

OBR:humanitní vědy

Filosof, historik nebo sociolog?, Zdroj:asunews.asu.edu

Lehké přijímačky neznamenají lehké studium

Dříve bylo přijímací řízení na bakalářské studium FHS dvoukolové. Uchazeči, kteří zvládli nejlépe překlad odborného textu, postoupili do druhého kola, kde dostali otázky týkající se odborných knih, které museli k přijímačkám přečíst.

Ale od roku 2008 stačí k přijetí pouze úspěšný překlad. Fakulta se tak snaží dát šanci, co největšímu počtu lidí, kteří chtějí studovat humanitní vědy. Skutečným testem je, jak student obstojí během studia.

Překlad si můžete zvolit buď z angličtiny, francouzštiny, nebo němčiny a získat můžete maximálně 15 bodů. K tomu jsou vždy ještě tři otázky v češtině, aby bylo poznat, zda jste pochopili smysl textu. Celkem můžete získat tedy 18 bodů. K tomu si můžete nepovinně zvolit ještě druhý překlad hodnocený 5 body, a to z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, nebo latiny. Pokud z prvního nebo druhého (nepovinného) překladu získáte 0 bodů, nemůžete být přijati.

Jaká je cesta k bakaláři?

FHS má jediný bakalářský program – studium humanitní vzdělanosti. A právě z tohoto široce pojatého profilu vyplývá i charakter studia. Jde o liberální přístup ke studiu, který je podpořen tutorským systémem. Jinými slovy, každý student si volí svůj individuální studijní plán sám a radí se přitom se svým tutorem, kterého si vybere z řad učitelů.

Povinných předmětů je opravdu minimum. V prvním ročníku musí student splnit úvodní zkoušky z ekonomie, sociologie, psychologie, historie, antropologie a filosofie. K tomu musí absolvovat proseminář k interpretaci textu, rozpravu v cizím jazyce a český překlad cizojazyčné přednášky. Zbytek předmětů je zcela na něm. Může se zaměřit na kognitivní psychologii nebo na dějiny 20. století.

Nejsou státnice jako státnice

Státní zkoušky se na FHS neskládají na konci bakalářského studia, ale v jeho průběhu. Během druhého a třetího ročníku musejí studenti úspěšně absolvovat státnice z cizího jazyka, filosofie, historie a společenských věd. Právě proto, že má student na přípravu vždy celý jeden semestr, jsou státnice poměrně obtížné.  Jsou to také jediné povinné zkoušky v druhém a třetím ročníku.

Pokud má student splněné všechny tyto povinné zkoušky, je připuštěn k obhajobě své bakalářské práce.

Všichni bakaláři z FHS mají tedy společný základ. Mají široké znalosti z oblasti společenských věd, historie, filosofie, ale přitom se hlouběji specializují na to, co je zajímá. Titul z FHS může mít tedy jak antropolog, tak historik nebo filosof.

Foto: areál Jinonice

Student si určuje studijní plán sám, Zdroj:ips.fsv.cuni.cz

Proč být absolvent FHS?

V dnešní době je spousta úzce profilovaných psychologů, sociologů nebo historiků, tak jaká je výhoda mít diplom z FHS? Studium na této fakultě není samozřejmě naprosto pohádkové. Má své chyby. Někdo říká, že je to prostě těžší gympl. Že vás nenaučí nic užitečného.

Studium na FHS je neodlučitelně spojené s četbou původní literatury. Člověk má pocit, že neustále čte. Cokoliv. Descarta nebo Malinowského. A to, co přečte, musí reflektovat a před učitelem obhájit. FHS tedy studenty učí pozorně číst, samostatně myslet a smysluplně psát. A to je v dnešním světě důležitější, než by se mohlo zdát. A kdo říká, že se nemůžete úžeji vyprofilovat až při magisterském studiu?

Autorka je studentka 3. ročníku FHS

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Studijní obory na VŠ: Fakulta humanitních studií UK svůj smysl dávno našla