Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Příštími Evropskými zelenými městy budou Vitoria-Gasteiz a Nantes

Hana Chytrá

Hana Chytrá

19. 11. 2010

Hlavní město španělského regionu Vitoria-Gasteiz a francouzské město Nantes se stala vítězi ceny Evropské zelené město na rok 2012 a 2013. Soutěž Evropské komise je pro města výzvou ke zlepšování kvality a úrovně života v městských oblastech a k zohledňování životního prostředí při územním plánování.

FOTO: španělské město Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz, Zdroj: paulamule.blogspot.com

Předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bressová uvedla: „Evropská zelená města představují vlajkové lodi pro širší okruh vedoucích představitelů a občanů obcí, kteří se zavázali zlepšovat kvalitu života ve městech a obcích. Nový „zelený kabát“ našich měst je zahájením udržitelného rozvoje na celosvětové úrovni, a mobilizace občanů a partnerských zelených měst napříč kontinenty by proto měla patřit mezi naše priority.“

Vitoria-Gasteiz – vítěz roku 2012

Regionální hlavní město severního Španělska Vitoria-Gasteiz učinilo velký pokrok na cestě k uplatňování ekologie v tradičním městském prostředí. Centrum města je obklopeno zeleným pásmem – polopřírodní oblastí zeleně, která částečně vznikla na zničených plochách a která přináší téměř 250 tisícům obyvatel města volný zelený prostor vzdálený maximálně 300 metrů od samotného centra.

Město se úspěšně vypořádalo s nedostatkem vody a v posledním desetiletí stabilně snižuje svoji spotřebu vody. Ambiciózní cíl snížit spotřebu vody v domácnostech pod 100 litrů na obyvatele/den se tedy již nezdá nemožný.

FOTO: francouzské město Nantes

Nantes, Zdroj: wayfaring.info

Nantes – vítěz roku 2013

Nantes, které je se svými 285 000 obyvateli šestým největším městem Francie, úspěšně propojilo své zelené a vodní plochy, a spojilo tak řešení urbanistického problému, souvisejícího s jeho polohou na dvou velkých řekách (Loiře a Erdre), a program udržitelného vodního hospodářství. Za hranicemi města se nachází několik lokalit Natura 2000 a jiných přírodních chráněných oblastí, ochrana flory a fauny se těší velkému zájmu jeho obyvatel.

Nantes již dlouho rozvíjí udržitelnou politiku integrované dopravy s hlavním zaměřením na veřejnou dopravu a cyklistické stezky. Bylo prvním francouzským městem, v němž byla znovu úspěšně zavedena elektrická tramvajová doprava.

FOTO: Chateau Ducal, Nantes

Chateau Ducal, Nantes, Zdroj: planetware.com

Cena Evropské zelené město

Toto každoročně udělované ocenění je novou iniciativou. Získává je město, které staví do popředí otázky životního prostředí. Porota hodnotí města podle 11 ukazatelů zaměřených na životní prostředí.

Města jsou posuzována podle toho, zda splňují přísné environmentální normy, zda si kladou a plní ambiciózní cíle v oblasti zlepšování životního prostředí a udržitelného rozvoje, a zda se mohou stát vzorem pro další evropská města a přispět v nich k používání osvědčených postupů.

Prvními městy, která tento titul získala, byl Stockholm na rok 2010 a Hamburk na rok 2011.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Příštími Evropskými zelenými městy budou Vitoria-Gasteiz a Nantes