Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Přijímací zkoušky na technické fakulty

Redakce

Redakce

18. 3. 2010

pilne-studiumPro mnoho studentů středních škol nastává důležité rozhodnutí – pokud chtějí pokračovat ve studiu, musí si zvolit svou budoucí vysokou školu. Samozřejmě pro ctitele exaktních věd, jako je matematika či fyzika, je technická fakulta jasná volba.

Technické obory dávno nejsou jen mužskou doménou, Zdroj: Tomáš Zbyňovský, Topzine.cz

Technické obory dávno nejsou jen mužskou doménou, Zdroj: Tomáš Zbyňovský, Topzine.cz

Přijímací řízení se liší podle zvoleného oboru a školy. Některé podmínky jsou však společné pro všechny. Všichni uchazeči o přijetí ke studiu na vysoké škole musí mít středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, musí poslat a řádně zaplatit přihlášku (pozor, není stanovený jednotný termín, ten může být pro každou fakultu jiný) .

V rámci požadavků ohledně maturity je nutné složit maturitní zkoušku z českého jazyka (cizinci musí předložit doklad potvrzující dostatečné znalosti českého jazyka). Lékařské potvrzení není požadováno.

Co a kde vlastně studovat?

Snad nejpopulárnějším cílem technických nadšenců všeho druhu je České vysoké učení technické, které sází na vysoký počet přijímaných studentů, vzhledem k tomu, že některé fakulty přijímají mimo jiné či pouze na základě prospěchu na střední škole, zároveň zohledňují i úspěšné řešitele oborových soutěží.

Některé fakulty pak zase přijímají uchazeče na základě NSZ (národních srovnávacích zkoušek), většinou z matematiky, to platí například v případě Fakulty strojní, případně se uchazeč může setkat s testem z fyziky.

Fakulta architektury požaduje složení talentové části zkoušky, ve které uchazeči předkládají ukázku ze své tvorby a svůj talent dokazují i u další části přijímacího řízení; před odbornou porotou kreslí různé kompozice. U některých fakult je nutné se dostatečně připravit i na ústní část pohovoru (např. u Fakulty stavební).

Za zmínku rozhodně stojí Fakulta biomedicínského inženýrství, která důmyslně kombinuje medicínské a technické vědy. Studovat zde můžete například optiku a optometrii, biomedicínskou techniku či informatiku.

Fakulty ČVUT:

–          Fakulta stavební

–          Fakulta strojní

–          Fakulta elektrotechnická

–          Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

–          Fakulta architektury

–          Fakulta dopravní

–          Fakulta biomedicínského inženýrství

–          Fakulta informačních technologií

–          Masarykův ústav vyšších studií

Kladenská fakulta biomedicínského inženýrství, Zdroj: cvut.cz

Kladenská fakulta biomedicínského inženýrství, Zdroj: cvut.cz

Mezi nejpopulárnější technické fakulty patří také Vysoké učení technické v Brně. Na této škole studuje více než 23 000 studentů a nabízí studium na osmi fakultách a jednom vysokoškolském ústavu. Přijímací řízení je obdobné jako na Českém vysokém učení technickém, záleží na zvoleném oboru.

Fakulty VUT:

–          Fakulta architektury

–          Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

–          Fakulta chemická

–          Fakulta informačních technologií

–          Fakulta podnikatelská

–          Fakulta stavební

–          Fakulta strojního inženýrství

–          Fakulta výtvarných umění

–          Ústav soudního inženýrství

Další zajímavou vysokou školou je Technická univerzita v Liberci, která nabízí kromě těch vyloženě technických oborů např. i Ekonomickou fakultu či Ústav zdravotnických studií.

Na technické fakulty se lze také přihlásit na následujících školách, které nabízejí i jiné než technické obory. Pro přehlednost uvádíme v závorce jen ty ryze technické:

–          Vysoká škola ekonomická v Praze (Fakulta informatiky a statistiky)

–          Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (fakulta výrobních technologií a managementu)

–          Univerzita Pardubice (Fakulta chemicko-technologická, Fakulta elektrotechniky a informatiky)

–          Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta technologická, Fakulta aplikované informatiky)

–          Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a    informatiky)

–          Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochem. technologie)

–          Vysoká škola polytechnická Jihlava

–          Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická).

Zbývá už jen dodat, že informace by si měl každý uchazeč podrobně nastudovat na oficiálních internetových stránkách školy, nebo v příručkách, které školy vydávají. Není možné obsáhnout všechno, včetně odlišností v přijímacím řízení. Článek tedy nechť vám slouží jako užitečný rozcestník a inspirace.

Za redakci Topzine.cz přejeme všem budoucím jaderným fyzikům, architektům či třeba programátorům hodně štěstí při přijímacích zkouškách.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Přijímací zkoušky na technické fakulty