Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Přeneste se s knihou Nedima Gürsela do doby Proroka Muhammada, zrodu islámu a Alláhových dcer

Monika Bukáčková

Monika Bukáčková

29. 12. 2010

FOTO: Alláhovy dceryNakladatelství Host přichází s novou knihou Nedima Gürsela, v současné době asi nejvýznamnějšího tureckého spisovatele, nazvanou Alláhovy dcery. Gürsel v ní využívá netypického literárního žánru tzv. autofikce, kdy fakta o krutých bojích ve jménu Alláha a vzpomínky ze svého dětství proplétá s příběhy inspirované vlastní fantazií a Koránem.

FOTO: Alláhovy dcery

Alláhovy dcery byly tři islámské modly, Zdroj: public domain

Gürselův autofiktivní román se odehrává hned v několika časových rovinách. Plynule přechází ze vzpomínek na své dětství, které prožil společně s dědečkem a babičkou, do předislámské Arábie za Prorokem Muhammadem nebo do prostředí první světové války v době suezského tažení Turků proti Arabům. Díky tomu se čtenář (ne vždy) dobře orientuje v ději. Spíše než četba pro relaxaci a odpočinek, poslouží kniha k bližšímu seznámení s islámem, historií Turecka a k zamyšlení o životních hodnotách.

V knize Gürsel nabízí hned několik rozdílných vypravěčských hledisek. Vzpomínky na své dětství, strávené v silně nábožensky založené rodině, předkládá čtenáři nezvyklým způsobem, a tím je druhá osoba jednotného čísla. Během vyprávění často oslovuje sám sebe. „Vzpomeň si…”. Tím se Gürselovi podařilo navodit pocit, že jsme to my, o kom je kniha psaná a večer co večer nasloucháme předčítání Koránu, kdy slova, i když byla přednášena cizím jazykem, měla magickou sílu. Druhou osobou množného čísla nás přenese do dob Proroka Muhammada, který jako Alláhův posel šíří islám a sděluje slovo boží.

FOTO: Mešita v Mekce a svatyně Kaaba

Posvátné místo všech muslimů − mešita v Mekce a svatyně Kaaba, Zdroj: wikipedia.org, Foto: Ali Mansuri

Zcela speciální částí knihy je šest kapitol, kdy jsou každé dvě pojmenované po jedné ze tří nejvýznamnějších předislámským model, Alláhových dcerách. Lát, Manát a Uzzá přihlíží válce mezi pohany a vyznavači islámu − v té době nového náboženství,. Prostřednictvím ich-formy se na náboženskou válku díváme z pohledu tří bohyň, které, jak samy tvrdí, jsou Alláhovými dcerami. Vysvětlují důvod své existence.

Abych řekla pravdu, vůbec mne nepřekvapuje, že nás Muhammad pomlouvá. A nezůstává jen u pomluv, on dokonce požaduje, aby se nás kurajšovci a celá Arábie úplně zřekli. Dostalo se prý mu zjevení od našeho otce, že lidé nemají uctívat nikoho jiného než jeho, že on je největší. Ale my přece velikost Alláhovu nepopíráme! Mekkánští, Medínští, dokonce ani Taífští, kteří uctívají Lát, již mohu nazývat svým dvojčetem, nic takového netvrdí. Jenže Alláh je jim nesmírně vzdálen, je tak tajemný, že si ho ani nedovedou představit. Proto potřebují nás.

Gürsel, N.: Alláhovy dcery

Pro větší porozumění textu, který obsahuje mnoho arabských pojmů a výroků Proroka Muhammada, je v zadní části knihy připojen slovníček s vysvětlivkami. Zachováním původních citací a výrazů převzatých z Koránu docílil Gürsel autentičnosti a snazší představy prostředí, ve kterém se převážná část děje knihy odehrává

Nedim Gürsel

V důsledku politického pronásledování opustil v sedmdesátých letech Turecko a ve Francii vystudoval pařížskou Sorbonu, kde momentálně přednáší tureckou literaturu. Je držitelem prestižního francouzského vyznamenání Rytíř literatury a umění.

FOTO: Nedim Gürsel, Zdroj: public domain

Nedim Gürsel, Zdroj: public domain

Za literární zpodobnění Proroka Muhammada, které je islámem přísně zakázáno, a porušování dogmat v klasickém výkladu Koránu, byl Nedim Gürsel v Turecku soudně stíhán za podněcování k nepřátelství, nenávisti a hanobení náboženství. Nakonec byl obvinění zproštěn a osvobozen. V roce 2009 , rok po vydání Alláhových dcer, byla Gürslerovi udělena Cena za svobodu projevu.

Román pojednává o zrodu islámu, soustřeďuje se na Proroka Muhammada, klade otázky o víře a násilí v islámu. Turecko není teokratická, ale sekulární země. Stejně jako má člověk svobodu věřit, má i svobodu nevěřit. Ve své knize nikoho neurážím. Ke mně se to ani nehodí. K tématu jsem se snažil přistupovat s citlivostí muslima. 

Z obhajoby Nedima Gürsela před tureckým soudem

Náměty čerpá Gürsel, jak už bylo řečeno, ze svého dětství a zároveň i z deníku svého dědečka, který bojoval ve válce proti Arabům. Pozastavuje se nad zbytečností války a zabíjení ve jménu Alláha. Jak stojí v Koránu, jen Alláh je oprávněn k tomu, aby soudil a bral život.

Alláhovy dcery skýtají mnoho zajímavých myšlenek a postojů. Pro čtenáře neznalé alespoň základních faktů týkajících se islámu může být kniha tvrdým oříškem. Celá se opírá o příběh Proroka Muhammada a Korán. Neznalost Koránu by mohla vést k tomu, že si četbu natolik neužijete a budete se v ději místy ztrácet.

Název: Alláhovy dcery
Název originálu: Allahin Kizlari
Autor: Nedim Gürsel
Přeložil: Tomáš Láně
Vydal: Host, Brno 2010
Počet stran: 272
Doporučená cena: 299 Kč

Hodnocení: *** (75 %)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Přeneste se s knihou Nedima Gürsela do doby Proroka Muhammada, zrodu islámu a Alláhových dcer