Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Přemyslovské Křivoklátsko (900 let hradu Křivoklátu)

Hana Chytrá

Hana Chytrá

8. 6. 2010

Letos je tomu právě 900 let od data, ke kterému Křivoklát poprvé zmínil první český kronikář Kosmas. Právě k této příležitosti je na hradě uspořádána výstava s názvem Přemyslovské Křivoklátsko. Hrad Křivoklát – symbol knížecí moci, dominanta regionu, jeden z nejnavštěvovanějších hradů středních Čech.

Hrad Křivoklát, Foto: Hana Chytrá, Topzine.cz

O výstavě

Výstava se nachází v prostorách ledárny bývalého hradního pivovaru, po právě straně vstupní brány. Ve třech sálech je zde na 30 panelech kompletní historie a vývoj hradu, přilehlého okolí a hlavně vyčerpávající informace o někdejším zeměpanském hvozdu. Bohatý obrazový materiál, čítající desítky historických vyobrazení, map, schémat a dokumentaci z archeologických výzkumů je doprovázen odbornými a velmi dobře zpracovanými texty.

Panely s texty se věnují především vývoji osídlení, hradům v regionu, sídlům drobné šlechty, městům (zejména Berounu a Rakovníku), vesnicím, ale také krásám zdejší krajiny. V sálech jsou také umístěny vitríny s archeologickými nálezy, dokládající celý vývoj po stránce materiální.

Výstava, Zdroj: npu.cz

Hlavní cíl výstavy

O hradu samotném snad již bylo napsáno a řečeno skoro vše, ale málokdo se zaměřil na oblast samotnou. Výstava si klade za cíl seznámit návštěvníka s širším okolím hradu, zasadit hrad a okolní města, vesnice a usedlosti do širšího historického kontextu. Návštěvník má možnost sledovat vývoj celé oblasti v závislosti na vývoji hradu. Výstavbu hradu, přebírání centrální funkce coby ústředního bodu v loveckém revíru českých panovníků až po období největší slávy, kdy z něj poslední přemyslovští králové vybudovali honosné sídlo, reprezentující jejich stále význačnější postavení na mezinárodní politické scéně.

Návštěvní doba

Výstavu lze navštívit od 1. dubna do 30. září buď v rámci prohlídky, nebo samostatně.

Duben, květen, a září – víkendy a svátky

Červen, červenec, srpen – denně kromě pondělí

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Přemyslovské Křivoklátsko (900 let hradu Křivoklátu)