Menu
TOPZINE.cz
Sex a vztahy

Předmanželská smlouva: Projev nedůvěry či odpovědnosti?

Redakce

Redakce

3. 6. 2010

Ožehavé téma, které některé páry dovede k rozchodu ještě před svatbou, jelikož snoubenec, kterému bylo navrhnuto podepsání této smlouvy, si většinou myslí, že jeho protějšek je vypočítavý, nedůvěřivý nebo plánuje rozvod. Právě o předmanželské smlouvě jsem se poradila s paní JUDr. Ladislavou Palatinovou. Pojďte se tedy dozvědět víc.

Zdroj: mojasvadba.sk

Co vlastně předmanželská smlouva je?

Předmanželská smlouva se řídí ustanovením § 143a občanského zákoníku a musí být sepsána u notáře formou notářského zápisu. Při uzavření sňatku ze zákona vzniká společné jmění manželů – SJM, tvoří jej majetek, který nabyl jeden či oba z manželů za trvání manželství, ať už jsou to věci movité, nemovité, peníze či závazky. Pomocí předmanželské smlouvy si můžete změnit rozsah SJM a určit, jak by byl majetek rozdělen v případě rozvodu.

Co nepatří do SJM aneb výlučné vlastnictví

Majetek, který jeden z manželů nabyl před uzavřením sňatku, patří do výlučného vlastnictví. Také zde patří majetek v rámci restitucí, získaný darem, který je určený pro jednoho z manželů, i dědictví. Patří zde také věci, které slouží k osobní potřebě jednoho z manželů (např. oblečení, hygienické potřeby, apod.) a věci určené k výkonu povolání. Závazky jednoho z manželů, které vznikly před uzavřením sňatku, také nepatří do SJM.

Zdroj: mojasvadba.sk

Co v ní lze ujednat?

Většina párů má mylnou představu, že předmanželská smlouva jejich společné jmění může jen omezit. Není tomu tak. Své společné jmění manželů můžete zúžit, ale také rozšířit, což znamená, že Váš partner třeba může vložit do SJM nějaký majetek, který získal už před manželstvím, třeba byt, auto nebo jinou věc.

Můžete se rozhodnout, jestli Váš plat či majetek, který získáte v průběhu manželství, bude Váš společný nebo to přenecháte případným dětem. Majetek pod nebo nad určitou hodnotu může být také vyhrazen do výlučného vlastnictví jednoho ze snoubenců nebo jako společný. Tato smlouva může mít tedy jakýkoliv obsah týkající se majetku, na kterém se ovšem musíte dohodnout. Nemusíte se bát, že něco později budete chtít jinak, protože smlouvu můžete upravit v průběhu manželství.

Co v ní nelze ujednat?

V předmanželské smlouvě můžete upravit jen věci týkající se majetku. Tudíž tam nemůžou být zapsány povinnosti, např. že manžel bude každou sobotu vysávat, ani sankční poplatky za případnou nevěru, odměny za narozené děti aj.

Zdroj: mojasvadba.sk

Komu se vyplatí?

Tato smlouva se vyplatí především úspěšným podnikatelům. Také však zadluženým nebo lidem s výrazně nerovnými příjmy. Takže pokud Vaše kamarádka se pídí na staršího muže jen kvůli penězům, je velmi pravděpodobné, že ji ten starší muž odvede dříve k notáři než k oltáři.

Co si vzít k pořízení s sebou?

Měli byste si vzít občanský průkaz a doklady týkající se majetku, který bude obsažen v této smlouvě. Dále byste měli znát předpokládaný termín svatby. Předmanželská smlouva je platná až po uzavření sňatku. Cena předmanželské smlouvy se odvíjí podle hodnoty majetku, kterého se bude smlouva týkat. Pohybuje se od 2 000,- do 10 000,- Kč. Možná se Vám zdá cena poměrně vysoká, ale při případném problémovém rozvodu byste zaplatili o mnoho více.

Zdroj: mojasvadba.sk

Proč si ji pořídit?

Možná si říkáte, že lidé se berou, protože se milují a chtějí spolu žít až do smrti. Tento scénář je krásný, ale pro některé je to bohužel jen pohádka. Když vstoupíme do manželství, je to běh na dlouhou trať a nemůžeme vědět, co se kdy stane. Nabídka této smlouvy není projev nedůvěry a vypočítavosti. Je to projev odpovědnosti, jelikož při případném rozvodu nenastanou tahanice o majetek a hádky, což většinou manžele jen znepřátelí. Stálo by vás to jen velké peníze a nervy.

Poklidné rozvody jsou bohužel výjimkou. Když si třeba s partnerem po letech přestanete rozumět, s předmanželskou smlouvou se můžete rozvést v klidu, a pokud byste chtěli, tak můžete s bývalým manželem zachovat přátelství, protože přátelské pouto nerozvrátí spory o majetek apod., jako tomu je u rozvodu bez této smlouvy.

Ačkoliv jste už uzavřeli sňatek, je možné i v průběhu manželství upravit společné jmění manželů.

Zvažte, zda si ji obstarat

I když máte tuto smlouvu, můžete žít spolu šťastně až do smrti. Možná taky přebijete zákon schválnosti a díky tomu, že budete mít smlouvu, budete mít bezproblémové manželství. Než tedy začnete vybírat šaty a psát seznam hostů na svatbu, zvažte, zda by nebylo vhodné dohodnout se s partnerem a “pojistit“ si budoucnost. Pokud chcete partnerovi nabídnout, abyste si takto upravili majetek do budoucna, postupujte však raději opatrně.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Předmanželská smlouva: Projev nedůvěry či odpovědnosti?