Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Pražský hrad hostí jedinou českou futuristku – Růženu Zátkovou

Eva Csémyová

Eva Csémyová

21. 4. 2011

V Císařské konírně Pražského hradu probíhá od 8. dubna do 31. července výstava Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové. Poprvé je zde uceleně představen život a dílo této výjimečné umělkyně a jediné české futuristky.

OBR: Růžena Zátková Mallorca 1913

Už na počátku své tvorby směřovala Růžena Zátková k abstrakci, Zdroj: ruzenazatkova.cz

Růžena Zátková se narodila roku 1885 v liberálně smýšlející rodině, která podporovala její touhu po vzdělání i sen stát se umělkyní. V 18 letech nastoupila do ateliéru Antonína Slavíčka, o čtyři roky později odcestovala do Mnichova a po většinu života pobývala v zahraničí. Klíčový pro její kariéru byl sňatek s Vasiljem Chroščinským, který pracoval jako tajemník v Římě a podporoval její umělecké ambice.

V Itálii se Zátková seznámila s myšlenkami futuristického hnutí. Futurismus odmítal dosavadní kulturní a umělecké hodnoty a obdivoval moderní dobu, techniku, stroje. Schvaloval dokonce i válku jako nástroj očištění společnosti. Ve svých obrazech se umělci snažili zachytit sílu a rychlost. Se zakladatelem hnutí F. T. Marinettim navázala Růžena Zátková blízké přátelství. Jejím učitelem se stal i slavný futurista Giacomo Balla.

FOTO: Portrétní fotografie Růženy Zátkové

Růžena Zátková byla nejen velmi talentovaná, ale i krásná žena

Dalším zdrojem inspirace Růženy Zátkové se stali ruští umělci a zakladatelé rayonismu Michail LarionovNatálie Gončarová. Rayonismus byl kombinací futurismu, lomených forem kubismu a orfismu pracujícího s jasnými barvami. Její dílo obohatili i o prvky abstrakce a motivy ruské lidové tvorby. Společně se zabývali také spiritismem, kdy během seancí vytvářeli abstraktní obrazy vedeni vyšší silou vesmíru.

Emancipovaná a neustále hledající

Ve své tvorbě Zátková často střídala výtvarné techniky aby vyjádřila své pocity v nezkreslené podobě. Na výstavě jsou k vidění její koláže, hmatové obrazy, ilustrace inspirované perskými miniaturami, abstraktní obrazy i realistické portréty. Originálními exponáty jsou návrhy kulis a mechanických kostýmů i scénáře futuristického divadelního představení, na kterých pracovala s Gončarovou a Larionovem.

Výstava kurátorky Aleny Pomajzlové se kromě umění soustředí i na roli ženy na počátku 20. století. Růžena představovala průkopnici nezávislosti a odvahy jít za svým snem. Nebála se ani rozvodu a znovu se provdala za levicového novináře Artura Cappu. I jako vdaná demonstrovala svou svobodu užíváním rodného příjmení, kterým podpisovala všechna svá díla. Nesnesla být spjata ani s žádným uměleckým směrem, proto svou příslušnost k futurismu vždy popírala.

OBR: Marinetti - slunce, 1922

Futuristický portrét Marinettiho je jedním z posledních děl Růženy Zátkové

V Čechách bylo dílo Zátkové představeno až roku 1921 během tří futuristických divadelních představení uspořádaných Marinettim ve Švandově divadle. Publikum zmínku o tvorbě neznámé české autorky přivítalo s nadšením, ale realizaci její výstavy překazila předčasná smrt umělkyně roku 1923. Výstava je tak realizována až nyní po téměř devadesáti letech.

DOPROVODNÝ PROGRAM – cyklus přednášek žen kurátorek o ženách umělkyních

28. duben – Alena Pomajzlová o Růženě Zátkové

4. května – Anna Pravdová o Editě Hirschové

12. května – Daniela Kramerová o Evě Kmentové

19. května – Martina Pachmanová o Marii Galimberti – Provázkové

24. května – Vanda Skálová o Mirce Miškovské

 

 

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Pražský hrad hostí jedinou českou futuristku – Růženu Zátkovou