Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Práce ve výškách – chraňte se před bezpečnostními riziky

Při výkonu některých povolání jsou zaměstnanci nuceni pracovat ve vyšších polohách nad zemí. Ať už vykonáváte práci ve výškách denně, občas, nebo třeba jen výjimečně, věnovat patřičnou pozornost náležitým bezpečnostním opatřením je vaší zákonnou povinností.

Při práci ve výškách se rozhodně neobejdete bez správných osobních ochranných pracovních pomůcek. Jejich výčet upravuje Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Kdy hrozí bezpečnostní rizika

Zákon upravuje pojem „výška“ jako jakékoliv místo 1,5 metru nad okolní úrovní. Pomineme-li některé výjimky, pracovníci musí být vždy chráněni, kdykoliv se pohybují na konstrukcích a žebřících, z nichž hrozí pád. Zajištěn musí být nejen zaměstnanec, ale také předměty, s kterými ve výšce manipuluje. Zaměstnanec pracující ve výškách rovněž nesmí být zdravotně indisponován a užívat léky, které například ovlivňují prostorovou orientaci a pozornost. Pokud je práce ve výškách běžnou součástí pracovní pozice, musí zaměstnanec ze zákona absolvovat pravidelné lékařské prohlídky.

Pád z výšky je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí zaměstnanců na pracovišti. Obvykle je na vině nedostatečné zajištění nebo nerespektování bezpečnostních požadavků u pracovníků, kteří se ve výškách pohybují. Často je příčinou úrazu nebo úmrtí chybějící, nebo špatně zajištěná instalace zábradlí, nedbalost při zavírání poklopů, ale také nedostatečné jištění zaměstnanců ve výšce.

Při výkonu takového rizikového zaměstnání musí dodržovat bezpečnostní předpisy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu proti možnému pádu a pravidelná školení bezpečnosti zaměstnanců.

Omezte rizika pádu z výšky

Zaměstnavatel má povinnost postarat se na pracovišti o ochranu proti pádu z výšky na základě prostředků tzv. kolektivní ochrany. Do té spadají technické konstrukce, jako je zábradlí, ohrazení, záchytná lešení, pracovní plošiny, či poklopy a příklopy.

Dalším způsobem ochrany jsou ochranné pracovní pomůcky. K těm patří například jisticí lana, zachycovače a tlumiče pádu, bezpečnostní postroje, polohovací pásy, samonavíjecí systémy, karabiny, bezpečnostní brzdy a další pomůcky uzpůsobené pro práci ve výškách. Široký výběr tohoto sortimentu najdete například na webových stránkách společnosti Ardon. Pracovní jisticí pomůcky pro práce ve výškách se liší od běžného horolezeckého vybavení mnohem vyšší odolností. Zároveň jsou přizpůsobeny pro každodenní používání v pracovním prostředí.

Vhodná výbava pro práci ve výškách je velmi důležitým bezpečnostním prvkem, který může rozhodnout o vašem zdraví. Věnujte správnému vybavení pro práci ve výškách náležitou pozornost a buďte vždy připraveni na jakoukoliv neočekávanou událost na svém pracovišti.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Práce ve výškách – chraňte se před bezpečnostními riziky