Menu
TOPZINE.cz
Apetit

Pozor Vysoké napětí! Nestrkat prsty do zásuvky

Hana Vítová

Hana Vítová

11. 3. 2010

Vysoké napětíChcete vědět, jací byste byli v kůži manažera ČEZu nebo jiné energetické velmoci? Myslíte, že byste byli schopní vydělávat miliardy, nebo byste se nakonec utápěli v dluzích? Stačí, když vstoupíte do oblasti s Vysokým napětím a vyzkoušíte to.

Vysoké napětí - balení, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - balení, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Představme si svět na jednu jedinou hodinu bez elektřiny. Aby náš pokus byl směrodatný, vtělíme se do malé mušky, která dokáže neuvěřitelně rychle létat a zaznamenat tak dění na několika místech téměř ve stejném čase. Nebudou fungovat žádné elektrárny, baterie a alternativní zdroje, lidstvo bude absolutně bez přísunu elektrické energie. Den D je tu: právě byla vypnuta dodávka elektřiny do domácností, obchodů, křižovatek, nemocnic i firem. To vše bez jakéhokoliv varování. Muška je připravena ke startu.

Desková hra Vysoké napětí se skrývá uvnitř větší zelené krabice, na jejímž víku uvidíte elektrikáře regulujícího napětí v rozvodně. Po otevření vás ohromí velký počet dřevěných komponent, z nichž představuje 132 dřevěných domečků a 84 žetonů surovin. Dalšími součástmi je balíček s 49 kartami a papírové peníze Elektro, které jsou od sebe dobře barevně odlišeny, takže v žádném případě nemůže dojít k jejich záměně.

Vysoké napětí - připravená hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - připravená hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Pro každého hráče je připraveno 22 dřevěných domečků určité barvy. Bohužel se můžou barvy plést s palivem. Například černé domečky s ropou nebo žluté domečky s odpadem, vždy je však rozeznáte tvarem. Přesto možná bylo vhodné zvolit pro domečky jiné barvy. Na počátku hry je matoucí i to, že uhlí je hnědé a ne černé.

Hrací deska má dvě strany. Na jedné je mapa Německa, na druhé střední Evropa, pod níž se v tomto případě ukrývá Česká republika, Polsko, Slovenko, Maďarsko a Rakousko. Každá ze stran má své specifické herní principy. Pro začátek je v pravidlech doporučeno začít s Německem, které je pro první hry jednodušší. Průběh hry je přehledný díky výborně rozmístěným sekcím na mapách, upřesňujícím pořadí, ale i cenu surovin a počet zásobených měst.

Začneme v Evropě. Přes malé okno jsme vletěli do dětského pokoje jednoho z panelových domů. Malý Patrik hraje těsně před odchodem do školy svojí oblíbenou hru a najednou zčerná obrazovka monitoru. Zpočátku má obavy, jestli něco se svým drahocenným mechanickým kamarádem neudělal, ale ve chvíli kdy uslyší volat maminku, aby zkusil světlo v obýváku, se rozplynou.

Vysoké napětí - domečky, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - domečky, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Z chodby paneláku slyší podrážděné hlasy a bouchání o pomoc, protože jedna paní uvízla ve výtahu. Všichni jsou na tom stejně. Nebudou mít teplou snídani, nikam se nedovolají, protože nefungují ústředny, nefunguje televize ani rádio, ze kterých by se dozvěděli, co se stalo. Takže jen nervózně pobíhají po bytě, odříznutí od okolního světa a v hlavě jim probíhají konspirační teorie o tom, co se mohlo stát.

Pro náročnější hráče je zpestřením právě mapa střední Evropy. Protesty v Rakousku vůči jaderným elektrárnám dospěly do takové fáze, že si tím naši jižní sousedé vydobyli i zanesení svého nesouhlasu na hrací desku Vysokého napětí. Proto pokud budete chtít proniknout do Rakouska, potažmo Polska, nesmíte vlastnit žádné jaderné elektrárny. Pravděpodobně by vám nepovolili ani jejich stavbu, natož pak provoz či dodávání této nukleární energie do jejich sítě. Pro ty, které hra Vysoké napětí nadchne, existuje možnost rozšíření mapy Itálie a Francie – zde naleznete unikátní pravidla. Kromě nové hrací desky lze dokoupit také nový balíček elektráren.

Vysoké napětí - rozehraná hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - rozehraná hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Na každé kartičce elektrárny je uveden její typ, počet surovin nutných k jejímu provozu a počet měst, které dokáže zásobovat elektřinou. Každá slouží i jako sklad surovin, v němž můžete uchovat dvojnásobné množství surovin, než je třeba k jejímu provozu. Speciálními elektrárnami jsou hybridní, ve kterých je možno spalovat uhlí nebo ropu v jakémkoliv poměru. Výhodným typem pro hráče jsou elektrárny s alternativním pohonem (vodní, větrné), které nepotřebují žádné palivo, a tak hráči ušetří peníze za suroviny.

V Asii se proletíme nad jednou obrovskou nadúrovňovou křižovatku v centru Pekingu. Na celé křižovatce je několik desítek semaforů, všude se to hemží lidmi, auty a dalšími dopravními prostředky. Několik sekund po odříznutí města od elektrického proudu zavládl v ulicích neuvěřitelný chaos. Řidiči nervózně troubí a snaží se ze zácpy co nejrychleji dostat, to však situaci komplikuje, protože tento nápad dostaly zároveň stovky motoristů. Nadzemní dráhy, tramvaje a trolejbusy se ani nehnou.

Vysoké napětí - mapa Rakouska, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - mapa Rakouska, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Pod zemským povrchem jsou v metru uvězněny stovky lidí, kteří se nemohou dostat ven. Kéž by někdo aspoň občas zkontroloval ruční otevírání nouzových dveří. Chodci a cyklisti se proplétají mezi stojícími auty a snaží se dostat co nejrychleji pryč. Řidiči nedokážou naladit rádio, billboardy a světelné tabule zhasnuly, všude je neskutečný hluk, který způsobují přeřvávající se lidé, troubící auta. Nechme zde všechny v obrovském hučícím mraveništi a popoleťme dál.

Pravidla neobsahují žádné nejasnosti, jsou stručná, výstižná a umožní vám rychle proniknout pod izolaci Vysokého napětí. Na začátku hry zaplníte sklad surovinami a utvoříte balíček elektráren. Hráči si rozlosují pořadí a dostanou pro začátek padesát elektropeněz. Souboj je rozdělen na tři epochy, které reálně popisují potřebu elektřiny v průběhu historie.

V první fázi je logicky poptávka po elektřině nejmenší, proto každé město může být připojeno do jedné elektrické sítě. Takže pokud dané město obsadí jiný hráč než vy, již do něj v této etapě vstoupit nemůžete. Ve druhé fázi (začíná okamžikem, kdy jeden z hráčů má připojený určitý počet měst) mohou být ve městě dva konkurenční podniky, ve třetí analogicky tři (začíná při dolíznutí karty 3. epocha, nemusí vždy nastat).

Vysoké napětí - rozehraná hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - rozehraná hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí má téměř neomezené množství kol (omezené pouze počtem elektráren) a každé z nich sestává z celkem pěti kroků. Prvním z nich je určení pořadí hráčů, které ovlivní další akce. Druhým krokem je nakupování elektráren v aukci. Na počátku si každý z hráčů vybírá ze čtyř elektráren s tím, že další čtyři (lepší) si může prohlédnout. Finanční nabídku mohou ostatní přebíjet, dokud není znám vítěz dražby. Po zakoupení elektrárny je počet ihned doplněn, aby další hráč mohl vybírat ze stejného počtu. Vlastnit můžete předem omezený počet elektráren.

Třetím krokem je nakupování surovin, které, jak již bylo řečeno, skladujete přímo v elektrárnách a mohou být různě drahé v závislosti na poptávce. Předposledním krokem je zapojování měst do sítě. Počínaje posledním si každý hráč vybere města, do kterých chce svou elektřinu dodávat, zaplatí poplatek za rozvodnou síť a přípojku. Poslední akcí je byrokracie, v níž inkasujete peníze od měst, které jste zásobili elektřinou.

Vysoké napětí - ukončená hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - ukončená hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Další zastávka učiníme v  Jižní Americe v obrovském obchodním centru. Doposud lidé poklidně nakupovali, vršili své košíky a postávali ve frontách u pokladen. Světlem přesycený obchod náhle zhasl. Tma se prodrala do každé uličky, sem tam bylo slyšet úzkostlivé výkřiky. Zákazníci se chtějí okamžitě dostat pryč, přestala fungovat klimatizace, chladicí boxy a hlavně pokladny.

Ostraha nechce lidi bez zaplacení pustit z obchodu a snaží se masu lidí udržet za hradbou z pokladen. Dlouho však neobstojí, jejich val je prolomen a nekonečné zástupy lidí se řítí ven. Někteří využívají situace a začnou drancovat regály i sousední obchůdky, ve kterých nefunguje alarm. Policie ani ostatní záchranné složky nemůžou dorazit, protože se jim nikdo nedovolá a přes zácpu, která se ve městě utvořila, by stejně neprojeli.

Velké náskoky hráčů jsou mazány na počátku každého kola, díky proměnlivému pořadí hráčů seřazenému od nevyspělejšího. Začínající má sice výhodu, že si může jako první vybrat elektrárnu, ale zase se o každou z nich musí prát v aukci se soupeři. Naopak jako poslední nakupuje suroviny a připojuje města – samozřejmě mu zůstávají většinou ty dražší varianty. Tak i poslední hráč s nejméně připojenými městy a nedostatkem peněz může v průběhu hry promluvit do pořadí a snažit se celou hru vyhrát.

Vysoké napětí - domečky a suroviny, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - domečky a suroviny, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Musíme pochválit přehledové karty, které zvláště v počátcích velmi usnadní celý průběh hry. Na jedné straně jsou sepsány odměny v elektropenězích, které dostáváte za každé připojené a zásobované město do sítě, na druhé straně se nachází přehled kroků v rámci jednoho kola hry. Autoři nezapomněli poznamenat, kdy je jaký hráč na tahu. Na přehledu mohlo být i stručně uvedeno zásobování surovinami, to se ale počtem hráčů a v různých fázích hry liší, proto si vždy v každé fázi budete muset zkontrolovat, zdali správně doplňujete zboží.

Trochu lepší situaci mají v  Australské nemocnici, které musí být na podobné výpadky připraveny. Takže si ani hodinové odstávky elektřiny nijak výrazně nepovšimnou, plynule naskočí podzemní generátory, které umí až na několik hodin zaskočit za proud.

V Severní Americe jsme zalétli do jedné obrovské firmy, která zaměstnává tisíce zaměstnanců. Náhle se v půlce procesu zastavily všechny stroje, v administrativě jsou nenávratně ztracena veškerá neuložená data z počítačů. Manažer firmy nervózně přešlapuje a v duchu přepočítává ztráty podniku.

Vysoké napětí - elektrárny, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - elektrárny, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Hra je primárně určena pro hráče starší dvanácti let, ale dokáže zaujmout i mladší. Dokonce natolik, že ji pak řadí ke svým nejoblíbenějším hrám. Hru může hrát až šest hráčů, přičemž při různých počtech dochází k lehkým změnám pravidel. Ve dvou probíhá souboj prakticky bez konkurence, záleží především na optimalizaci a štěstí účastníků na elektrárny. U více hráčů záleží na komplexní taktice. Velkým rozdílem je i délka hry v závislosti na počtu hráčů (čím více hráčů, tím delší hra), ale liší se také chvíle přechodu mezi epochami a podmínky vítězství.

Každá hra je jiná díky možnosti hrát vždy na území jiných států. Stejně tak nabídka elektráren se mění, protože v každé hře některé elektrárny náhodně vyřadíte z balíčku (při hře méně než šesti hráčů).

Vysoké napětí - ukončená hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - ukončená hra, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

V chudších oblastech Afriky, Asie a Jižní Ameriky si nikdo ničeho nevšiml. Výpadek proudu nijak neovlivnil poklidně plynoucí život. Děti si dále hrály na loukách, ti starší šly do školy, kde učitelé psali na tabuli křídou, rodiče do práce šli pěšky nebo na kole a na místním tržišti se bez ustání prodavači překřikovali a nabízeli své zboží. Lidé jsou tady soběstační. Zatímco vyspělý svět se propadl do neuvěřitelného chaosu, ti chudší si užívali život dál. Lidstvo je doslova závislé na elektřině, a proto bychom měli vědět, jak s Vysokým napětím zacházet.

Celkový princip je opravdu originální a hlavně vyvážený, i když spadá ke klasickým německým strategickým hrám, které kladou důraz na velké přemýšlení dopředu a optimalizaci jednotlivých akci. Samozřejmě v průběhu hraní se uplatní i náhoda, například při výběru elektráren, ale ta je potlačena možností výběru ze čtyř, resp. šesti elektráren. Hráč tak dopředu s jistou pravděpodobností ví, jaké elektrárny se k němu mohou dostat, a může tak plánovat strategii, s níž bude hrát.

Vysoké napětí - peníze Elektro, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí - peníze Elektro, Foto: Dušan Takáč, Topzine.cz

Vysoké napětí se řadí kvalitami i provedením mezi špičku strategických her. Většina hráčů snadno propadne jeho kouzlu, jež se ani po mnoha hrách neokouká, protože taktiku musíte vždy upravovat. Díky aukcím a vzájemným kolizím mezi hráči při zásobování měst se do partie vkrádá také velký podíl napětí. Vysoké napětí může hratelnost rozdávat na všechny strany.

Název hry: Vysoké napětí
Typ hry: desková, strategická
Výrobce: Albi
Distributor pro ČR: Albi (albi.cz)
Cena: 990 Kč
Počet hráčů: 2-6
Hrací doba: 120 minut
Doporučený věk: od 12 let

Hodnocení: ***** (4,5 / 5)

Klady:
+ kvalitní zpracování
+ oboustranná hrací plocha
+ vyvážená hra
+ hratelnost
+ potlačení náhody
+ variabilita

Zápory:
– barvy domečků podobné surovinám

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Pozor Vysoké napětí! Nestrkat prsty do zásuvky