Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Poznejte svůj temperament

Řekneme-li o někom, že je temperamentní, máme zpravidla na mysli, že je svým způsobem snadno vzrušivý, rychle se vznítí či se zkrátka jeho chování projevuje jako nepředvídatelné.  A ačkoliv tento přídomek používáme zcela běžně, není úplně přesný. Abychom s ohledem na římského lékaře Hippokrata dbali na správný význam slova, museli bychom své přátele označovat jako sangvinické, cholerické, flegmatické či naopak melancholické.

Flegmatik, cholerik, melancholik nebo sangvinik? Zdroj: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Hippokrates z města Kósu (dnešní řecký ostrov Kos) byl bezpochyby nejslavnějším antickým lékařem a praotcem medicíny. Narodil se v roce 460 př.n.l. a za svého života působil mimo lékařství také ve filozofii. Hippokratův život je dnes víceméně zahalen tajemstvím.

Je známo, že v mládí byl zasvěcen do lékařského učení, později založil první lékařskou školu a stal se tak oním praotcem medicíny. Za svého života vytvořil jakýsi systém medicínských pouček, který můžeme považovat za prazáklad doktořiny. Stejně jako mnoho přírodních filozofů i Hippokrates věřil v to, že zdraví člověka závisí do jisté míry na poměru tzv. tělesných šťáv. Pokud je některých tekutin v těle méně či naopak moc, objevují se nejrůznější nemoci.

Čtyři šťávy, jež kolují v našem těle a rozhodují o zdraví a nemoci, pojmenoval krev, sliz, žlutá a černá žluč. Tyto čtyři tekutiny označoval také za tzv. humory. O typu humoru údajně rozhoduje okolí. Díky tomu vznikl temperament a jeho pojmenování – sangvinik, melancholik, flegmatik a cholerik.

Existují čtyři typy temperamentu podle Hippokrata. Zdroj: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Sangvinik – krev, stabilní extrovert

Sangvinik je pokládán za člověka otevřeného a vzrušivého, snadno a rychle reaguje na podněty a svůj citový život si bez oné vzrušivosti neumí představit. Sangvinik je člověkem společenským, nezřídka bavič tělem a duší. V dětském věku bývá zvědavý, neposedný a rád se obklopuje lidmi.

Pro sangvinika bývá přirozený lidský kontakt – doteky, pohlazení. Ne každý je však nakloněn takovému způsobu komunikace. Sangvinici v mnoha firmách zastávají vedoucí pozice. Máte takového šéfa? Tak pozor – má sklony být nestálý a lehkovážný, a to nemusí být vždy pozitivní.

Cholerik – žlutá žluč, labilní extrovert

Cholerik je nedůtklivý, výbušný, neklidný a egocentrický. V určitých chvílích může být také útočný a impulsivní. S cholerikem není radno si zahrávat, když vybuchne, nic nevidí. K nejsilnějším stránkám cholerika nepatří sebeovládání, jakmile se rozčílí, mívá i sklony k agresi.

Ačkoliv se může zdát takový člověk nepříjemným společníkem, má i mnoho kladných vlastností. Ve svých názorech je stálý a za život je zřídkakdy mění. Stejně jako flegmatik bývá spolehlivý a navíc je požitkář. Cholerik vše prožívá hluboce a rychle, když však jednou něco vyřeší, už se k tomu nevrací.

Jste cholerik? Nebo sangvinik? Zdroj: Tereza Ticháčková, topzine.cz

Flegmatik – sliz, stabilní introvert

Je obezřetný, rozvážný, klidný, spolehlivý, smířlivý a vyrovnaný. Bývá spolehlivým přítelem, partnerem i kolegou.  Takový je flegmatik. Mezi jeho negativní vlastnosti možná patří přílišná netečnost, lhostejnost, někdy až chladnokrevnost či apatie.

Flegmatika vzruší opravdu jen silné podněty, což znamená, že nepříjemné věci jej tolik nerozhodí, ale příjemné příliš nepotěší. Když už flegmatik zapojí emoce, tak jen velmi málo. A přestože jej podněty nezasahují tolik jako ostatní, je schopen nám v nečekaný okamžik připomenout úskoky, které prožil. Zkrátka ačkoliv se může zdát, že je splachovací, není!

Melancholik – černá žluč, labilní introvert

Melancholik je temperamentem laděný do temna. Jeho prožitky jsou hluboké a jeho život spíše pesimistický. Melancholik často trpí strachem z budoucnosti a život pro něj bývá leckdy obtížný. Nesnáší vypjaté situace, hlučné a hlasité lidi.

Veškerý jeho život se odehrává spíše pod povrchem, navenek své city příliš neprojevuje. Může se proto zdát, že je zamlklý či bez zájmu o ostatní. Pokud melancholik naváže nějaký vztah, většinou bývá hluboký a trvalý. Navazování vztahů pro něj však není snadné. Komunikace s lidmi a seznamování nepatří mezi jeho přednosti.

Melancholik a flegmatik. Zdroj: Tereza Ticháčková, topzine.cz

Nejste si jistí, do které kolonky spadáte? Zeptejte se přátel! Oni vás vidí střízlivýma a jasnýma očima. K poznání vašeho temperamentu můžete například použít zcela jednoduchou pomůcku. Kousek papíru rozdělte na čtyři dílky, každý z nich nazvěte po jednom typu temperamentu a požádejte co nejvíce přátel či kolegů o vyjádření jejich názoru.

Pokud však nedojdete při vyhodnocování testu k přesvědčivému a jednostrannému závěru, nezoufejte! Každý vás vidí trochu jinýma očima. Váš temperament se bude nejvíce blížit jednomu typu, ale i z typů jiných si ponesete některé další rysy. Lidé jsou prostě různí a vzorec chování, podle kterého jednají, se během života mění.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Poznejte svůj temperament