Menu
TOPZINE.cz
Studium

Poznejte mluvu Británie a USA. Není angličtina jako angličtina

Redakce

Redakce

3. 10. 2011

FOTO: Problematika britské a americké angličtiny (ilustrační foto)Anglicky se dnes dá domluvit prakticky všude. Ale stejně tak jako se odlišuje český jazyk podle toho, v které části naší vlasti se zrovna nacházíme, ani angličtina není všude úplně stejná. Britská a americká angličtina jsou toho zářným příkladem.

FOTO: Problematika britské a americké angličtiny (ilustrační foto)

Slovníky jsou důležité, ale ne všemocné, Foto: Zuzana Jenčíková, Topzine.cz

Odlišná slovní zásoba pro pojmenování stejných předmětů je jedním z nejčastěji uváděných rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Proto snad každý, kdo se někdy setkal s touto problematikou, zná alespoň jedno takové slovo – notoricky známé jsou například tin a can (konzerva), nebo underground a subway (metro).

Ale ne vždy jsou rozdílná slovíčka tak lehce zapamatovatelná, podívejme se třeba na slovíčko chips. To se v americké angličtině (stejně jako v češtině) používá pro označení smažených brambůrků, zatímco Britové si pod výrazem chips představí hranolky, protože brambůrky jsou pro ně crisps. Docela zamotané, že?

Následující tabulka vám ukáže ještě několik dalších podstatných jmen, která se v britské a americké angličtině liší, přestože označují jednu a tu samou věc.

Br. angličtina Am. angličtina Česky
autumn fall podzim
bill check účet v restauraci
company corporation společnost, korporace
cooker stove vařič, sporák (ne kuchař!!!)
dustbin garbage can popelnice
flat apartment byt
ground floor first floor přízemí
headmaster principal školní ředitel
holiday vacation prázdniny
chap, fellow guy chlápek, kluk
ill sick nemocný
lift elevator výtah
lorry truck nákladní automobil
luggage baggage zavazadla
maize corn kukuřice
motorway freeway dálnice
pavement sidewalk chodník
petrol gas benzín
pillar-box mailbox poštovní schránka
post mail pošta, poslat poštou
postgraduate graduate absolvent
postman mailman listonoš
pram baby carriage kočárek
queue line fronta
railway railroad železnice
shop assistant salesperson prodavač
stone rock kámen
surgery doctor´s office ordinace
sweet dessert zákusek
sweets candy cukrovinky
torch flashlight baterka (svítilna)
trousers pants kalhoty
waistcoat vest vesta
zebra crossing pedestrian crossing přechod pro chodce
zip zipper zip

Výslovnost

Britská angličtina se od té americké liší také výslovností jednotlivých hlásek. Začněme dlouhým britským [a:] – pokud se nenachází na konci slabiky, v americké angličtině se vyslovuje jako [æ] (například ve slovech answer, laugh, dance, half, example).

Specifika lze objevit i u hlásky [o], která se v americké angličtině vyslovuje s více otevřenou pusou a vzniká tím její protažení na jakési [a] (doctor, god, everybody), nebo u hlásky [t] čtené v americké angličtině tak, že je velmi blízká hlásce [d] (thirty, Italy, letter).

Co se týče hlásky [r], v americké angličtině ji slyšíme zřetelně uvnitř (pokud se nachází před souhláskou) i na konci slova (fire, over, brother), v britské angličtině se [r] naopak úplně vypouští. Další zvláštností britské angličtiny jsou slabiky [dju:, tju:, nju:, sju:], které se v americké angličtině čtou bez hlásky [j] (duty, New York, produce). Slova končící na -ile (fragile, mobile) vyslovujeme v americké angličtině s koncovkou [əl], narozdíl od britské, kde tuto koncovku čteme jako [ail].

Nejen hlásky (respektive slabiky), ale i celá slova se odlišují ve výslovnosti, za všechny jmenujme například slovo schedule – v britské angličtině [šedju:l], v americké [skedžul].

Pravopis

Rozdílný pravopis se většinou týká podstatných jmen a jejich koncovek. Zatímco se v britské angličtině používá koncovka -our, v americké angličtině se tato slova píší bez -u (colour x color), koncovka -re se pak u mnohých slov v americké angličtině mění na -er ( fibre x fiber).

Jestliže uvidíte v britském slově koncovku -yse, je velká pravděpodobnost, že jeho americká verze bude -yze ( paralyse x paralyze), to samé platí i u slov s měkkým i (recognise x recognize). Podobně je tomu také u koncovky -ence (licence ), která se mění na -ense v americké angličtině (license ).

Vaší pozornosti by neměla uniknout ani slova britské angličtiny s dvojitou souhláskou ae, či oe, měnící se na -e v její druhé verzi, tedy: leukaemia (br.) x leukemia (am.).

Gramatika

Gramatika je takovou pomyslnou třešničkou na dortu v pitvání britské a americké angličtiny. Ačkoliv se zdá, že právě gramatika by měla patřit k tomu nejtěžšímu, v rámci rozdílů těchto dvou typů angličtiny to neplatí, pokud si zapamatujete pár pravidel.

Celkem známým případem jsou slovesa have a have got. Sloveso have se v americké angličtině používá bez got, a má funkci jako kterékoliv jiné významové sloveso (v otázce a v záporu přítomného času se tedy spolu s ním používají pomocná slovesa do nebo does). Britská angličtina používá spojení have got v případě, že chce vyjádřit nějaké vlastnictví, například I have got new glasses.

Got se nevynechává ani v otázce, či v záporu – Have you got new glasses? I haven´t got new glasses (všimněte si, že se zde nepoužívá ani do, ani does). Pokud se s výrazem have got setkáte i v americké angličtině, pravděpodobně se bude jednat o tvar s významem muset.

Nyní se ještě krátce podívejme na předpřítomný čas. Ten se, mimo jiné, používá pro vyjádření události z nedávné minulosti –  tak je tomu alespoň v případě britské angličtiny. Americká pro tyto situace využívá spíše prostého minulého času: Have you done your homework yet? (br.) x Did you do your homework yet? (am.)

Pozornost věnujte i tvarům nepravidelných sloves, které mohou být v obou angličtinách rozdílné – základní pomůckou je, že pokud má sloveso tvar jak pravidelný, tak nepravidelný (např. learn – learnt – learnt, nebo learned), v britské angličtině uvidíte spíše nepravidelnou verzi a naopak: Did you learn something yesterday? I learnt English history. (br.) I learned English history. (am).

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Poznejte mluvu Británie a USA. Není angličtina jako angličtina