Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Požární ochrana: Co byste měli vědět o jednom z povinných školeních zaměstnanců?

Komerční sdělení

Komerční sdělení

11. 10. 2022

Jak často a jaká školení požární ochrany zaměstnanců je povinen zaměstnanec absolvovat? Podívejte se na nejdůležitější fakta ohledně požární ochrany ve vztahu k proškolenosti zaměstnanců.

Školení požární ochrany od ověřeného BOZP a PO specialisty

Požární ochrana je důležitou součástí BOZP na pracovišti a povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti stanovuje přímo zákon. Informace o tom, na jaké povinnosti a termíny v souvislosti se školením zaměstnanců o požární ochraně nezapomenout jsme zjistili od společnosti PREVENT. Ta pracuje jako koordinátor BOZP a současně pracovnělékařských služeb pro firmy. Lze si ji najmout pro zajištění komplexního vedení agendy v souvislosti s bezpečností práce na pracovišti (BOZP a PO). Firma zajišťuje rovněž online školení BOZP a požární ochrany. Pokud jde o pracovnělékařské služby, je společnost PREVENT schopna zaměstnavatelům na klíč realizovat komplexní pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců. Tím zajistit jak splnění legislativních požadavků, včetně poradenství, tak i dohled na pracovišti a další.

Není školení jako školení

Školení PO není vždy stejné. Podmínky pro něj se mění dle toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí z hlediska požární ochrany dané pracoviště spadá. Pracoviště se dělí na:

1) ta bez zvýšeného požárního nebezpečí,
2) se zvýšeným požárním nebezpečím,
3) s vysokým požárním nebezpečím.

Jestliže se jedná o pracoviště se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, řídí se zákonem o PO a vyhláškou o požární prevenci. Když jde o pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, řídí se zákoníkem práce a pravidly pro BOZP.

Jak často je zaměstnanec povinen školení požární ochrany absolvovat

První školení musí zaměstnavatel zajistit svému zaměstnanci při nástupu do práce, přesněji dříve, než začne vykonávat svoji činnost pro zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec přechází na jiné pracoviště, kde jsou změněné podmínky PO, musí školení absolvovat opakovaně. Zaměstnanci jsou následně povinni absolvovat opakované školení jednou za dva roky. Vedoucí zaměstnanci jednou za tři roky.

Kdo může provádět školení požární ochrany?

Školení vedoucích zaměstnanců má v kompetenci zajišťovat odborně způsobilá osoba v PO, též technik požární ochrany..

Školení zaměstnanců mohou pak provádět proškolení vedoucí zaměstnanci. Na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím též preventista PO. Na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím technik PO.

Školte PO právně správně s firmou PREVENT

Jako koordinátor BOZP a PO vám ve firmě PREVENT pomohou rovněž se správným obsahem školení PO i s dokumentací PO. Ta musí obsahovat tematický plán a časový rozvrh školení, včetně záznamu o provedeném školení. Taktéž seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob.

Využijte služby firmy PREVENT i v oblasti firemního vzdělávání

Firma PREVENT vám pomůže i v oblasti firemního online vzdělávání. Zaměstnavatelům dává k dispozici hned dvě LMS platformy – EDUNIO a INSTRUCTOR.

INSTRUCTOR je platforma zejména pro ze zákona povinná školení zaměstnanců. Školit však jejím prostřednictvím jde i GDPR, ergonomii, BOZP na home office a další. EDUNIO je sofistikovaná platforma pro firemní e-learning a hodí se pro vzdělávání ve firmách s větším počtem zaměstnanců, včetně kompletní správy firemního vzdělávání.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Požární ochrana: Co byste měli vědět o jednom z povinných školeních zaměstnanců?