Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Povodně: V práci bezplatné volno, dávky se ale mohou zpozdit

Zuzana Černá

Zuzana Černá

11. 8. 2010

Povodně každoročně postihnou stovky lidí. V práci většinou můžete žádat  o bezplatné pracovní volno a nepříjemnosti vás čekají, pokud vám povodeň sebrala i dokumenty pro státní úřady. Ministerstvo práce a sociálních věcí radí, na co máte od zaměstnavatele nárok, a popisuje modelové situace, které mohou živelní katastrofy přinést.

Povodně na severu Čech, Zdroj: mvcr.cz

Povodně postihly mého zaměstnavatele. Nemám kde pracovat. Dostanu mzdu?

Pokud musel váš zaměstnavatel přerušit práce, měl by vás převést na jinou pozici. To může i bez vašeho souhlasu, i když jen na dobu nezbytně nutnou. Zároveň se však jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a vy máte nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

V případě, že firma sama není postižena povodněmi, ale nemůže vám přidělovat práci v důsledku pozastavení dodávky surovin, energie apod. a nemůže vás ani převést na jinou práci, pak se jedná o překážku z důvodu prostoje. Náleží vám náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Kvůli povodni jsem se nedostal do práce

Jestliže voda omezila dopravu a vy jste proto nestihli včas přijet do práce, máte nárok na neplacené pracovní volno. Tak mluví zákon. Vaše pracovní smlouva však může vztah upravovat i ve váš prospěch, zkontrolujte ji!

Do postižených míst se jel podívat i ministr vnitra Radek John

Zaměstnavatel mi nemůže vyplatit mzdu

Pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu v důsledku povodní, můžete využít zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, v aktuálním znění. Jak dál postupovat vám poradí na příslušném úřadu práce.

Musím si zařídit osobní záležitosti, potřebuji volno

Pokud potřebujete v souvislosti s povodněmi pracovní volno, abyste si mohli zařídit své důležité osobní, rodinné nebo majetkové záležitosti (např. jednání s pojišťovnou), může vám ho zaměstnavatel poskytnout bez náhrady mzdy nebo platu. Můžete se také dohodnout, že si takto zmeškanou pracovní dobu napracujete.

Během povodní jsme já i můj zaměstnavatel přišli o doklady důležité pro nemocenské pojištění

V takovém případě je nutné, aby se zaměstnavatel obrátil na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Jako zaměstnanec nárok na dávky neztratíte, ale v tomto případě je nezbytné počítat s tím, že se výplata dávek opozdí. Pokud došlo v důsledku povodní ke ztrátě nebo zničení potřebných dokladů, které vám slouží pro uplatnění nároku na dávku (například Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), je třeba požádat lékaře o vyhotovení nového dokladu.

Jsem na nemocenské, vyplatí mi dávky?

Pokud jste pobírali dávky nemocenského pojištění před povodní a nárok na tyto dávky nadále trvá, budou tyto dávky vyplaceny. Výplata dávek může být pouze zpožděna, jestliže plátce dávek (okresní správa sociálního zabezpečení) nebo pošta byly zatopeny nebo evakuovány. Situace je stejná také u důchodů.

Uklízím po povodni, mám nárok na pracovní volno a náhradu mzdy?

Mohou nastat dvě situace:

Jestliže jde pouze o vlastní zájem, abyste ochránili svůj majetek, jedná se o zásadní osobní překážku v práci. Zaměstnavatel vám může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy. Volno si můžete opět napracovat. Individuální podmínky si zkontrolujte ve vaší pracovní smlouvě.

V případě, že odstraňujete následky povodní sice na svém majetku, ale ve veřejném zájmu (např. hrozí zřícení budovy, hygienické důvody), jedná se o překážku v práci pro občanskou povinnost. Vzít si můžete nezbytně nutné pracovní volno. Na finanční ohodnocení však zapomeňte.

Aktuální informace naleznete na webu ministerstva vnitra, ministerstva práce a sociálních věcí a také v informačním letáku MPSV.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Povodně: V práci bezplatné volno, dávky se ale mohou zpozdit