Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Povinnost zaměstnavatele zajistit proškolení v BOZP

Uzavíráte-li pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen vás proškolit z bezpečnosti práce a požární ochrany. Školitelé mohou být z řad zaměstnavatele, tj. člověk určený k proškolení. Měl by mít profesionální znalosti a umět odpovídat na dotazy školených zaměstnanců. Zpravidla ale společnosti mívají i nasmlouvané školitele, kteří se zajímají a neustále vzdělávají v procesu poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Kvalitní online vzdělávání BOZP

Jednou z firem, která poskytuje poradenství v oblasti bezpečnosti práce, je i společnost PREVENT, jakožto koordinátor BOZP. Je českou jedničkou pro online vzdělávání bezpečnosti práce a požární ochrany. Zároveň garantuje kvalitu, empatický přístup a dokáže velmi kvalitně proškolit všechny zaměstnance, kteří mají určené profesní vzdělávání. Podle pozice, kterou ve firmě vykonávají, je zaměstnavatel povinen zajišťovat školení tak, aby zajistil bezpečnost práce na pracovišti. Toto nařizuje zákon. PREVENT má vynikající, přehledný a praktický design všech náležitých seminářů a ohlasy proškolených zaměstnanců jsou více než kladná. K proškolování zaměstnanců využívá své e-learning platformy INSTRUCTOR a EDUNIO. Online školení je na platformách velmi oblíbené pro svou příjemnou uživatelskou podobu a i pro využívání praktických příkladů, jež jsou zapamatovatelné. Je zároveň velmi pěkně graficky zpracované a přehledné.

K bezpečnosti patří i občas opomíjené reflexní vesty!

Málo kdo možná ví, že platí rozdílná pravidla pro používání těchto ochranných pomůcek v soukromí a při řízení automobilu zaměstnancem firmy, který je vyslán zaměstnavatelem na pracovní cestu.

Klasikou je oblečení reflexní vesty v případě, když se nacházíte mimo vozidlo, zjednodušeně řečeno, na silnici, mimo obec s nouzovým stáním. To by měla být naprostá samozřejmost, ale jak je častokrát vidno, ne všichni řidiči uposlechnou zákon.

Kdežto při řízení vozidla zaměstnancem, který byl vyslán na pracovní cestu, platí navíc i povinnost použít ochrannou vestu při odstraňování poruch, ke kterým došlo během přepravy na komunikaci, a kdy na ni musí vstoupit. To znamená, že pro zaměstnance neplatí to, že reflexní vestu používají jen mimo obec, ale jak je uvedeno výše, i v obci. To vše ovšem platí i pro spolucestující řidiče, kteří na pozemní komunikaci vstupují.

Zákon je zde přísnější, i když se občas vyskytují názory, že uvedená úprava se netýká řidičů referentů. Referenti jsou zaměstnanci, kteří nemají v pracovní smlouvě uvedenou pozici řidič, ale používají služební vůz pro služební účely. Jenže stanoviska zodpovědných institucí jako jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, stejně tak i praxe Inspektorátu práce hovoří jasně, a to, že zvláštní úprava se týká i řidičů referentů.

Pozvěte odborníky BOZP!

Abyste se vyhnuli ve vaší firmě dohadům a nesprávnému výkladu zákona, pozvěte k vám skutečné odborníky v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, kteří vám srozumitelně vysvětlí všechny potřebné náležitosti. Zodpoví vaše dotazy a získáte spoustu užitečných informací!

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Povinnost zaměstnavatele zajistit proškolení v BOZP