Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Pomoc v mateřství a důchodové dávky schválila EU

Zuzana Černá

Zuzana Černá

7. 8. 2010

Osobám samostatně výdělečně činným a jejich partnerkám či partnerům bude přiznána lepší ochrana v oblasti sociálního zabezpečení. Nově získají také nárok na mateřskou dovolenou. Zaručuje to nová směrnice Evropské unie, která vstupuje v platnost.

Mají tito dva stejné příležitosti?, Zdroj: archiv

Směrnice o osobách samostatně výdělečně činných a manželkách či manželích, kteří jim pomáhají (směrnice 2010/41/EU), nahrazuje a ruší předchozí právní úpravu stanovenou ve směrnici 86/613/EHS a posiluje práva na sociální ochranu milionů žen na trhu práce. Měla by přispět nejen k posílení podnikatelských aktivit žen, ale také k růstu porodnosti. Dnes je z podnikatelů žena jen každá třetí.

„Díky této nové evropské směrnici dojde v praxi k zajištění plné rovnosti mezi muži a ženami v produktivním věku, a to podporou podnikání žen a rovněž tím, že se umožní samostatně výdělečným ženám, aby požívaly lepší sociální ochrany. Vyzývám všechny členské státy, aby započaly s urychleným prováděním směrnice a umožnily tak našim občanům pocítit jejích výhod v praktickém životě,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová.

Zdroj: unipublic.uzh.ch

Evropský parlament schválil směrnici 18. května 2010, členské státy řekly ano na začátku června. Teď mají dva roky na to, aby novou směrnici zanesly do svých legislativ.

Rizika neformální pomoci

V současné době existuje prospastný rozdíl v počtech podnikajích mužů a žen. Přibližně 11 % samostatně výdělečně činných osob v Evropě se spoléhá na pomoc manželek či manželů a životních partnerek či partnerů, kteří pracují na neformálním základě v malých rodinných podnicích, jako jsou například farmy nebo místní lékařské ordinace. Tito dobrovolníci jsou přitom zcela závislí na svých samostatně výdělečně činných partnerech. Často si ale neuvědomují ale riziko chudoby v případě rozvodu, úmrtí partnera nebo úpadku jeho podniku.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Pomoc v mateřství a důchodové dávky schválila EU