Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Podle rektorů je na právnických fakultách vše v pořádku

Redakce

Redakce

24. 11. 2009

právoV souvislosti s kauzou rychlostudentů na plzeňské právní fakultě proběhla inspekce ministerstva školství na všech právnických fakultách v ČR. Jejím cílem bylo prověřit standardní délku studia absolventů těchto fakult. Výsledky byly ministerstvem školství zveřejněny 20. listopadu.

Zdroj: ccc.byu.edu

Zdroj: ccc.byu.edu

Šetření bylo provedeno na základě dat Sdružených informací matrik studentů a ukončeno bylo zhruba před měsícem. Ministerstvo následně vyzvalo rektory tří univerzit (Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci) o prošetření zjištěných nesrovnalostí.

Rektor UK v Praze ověřil studium celkem 50 absolventů, rektor MU provedl kontrolu 117 absolventů a rektor UP v Olomouci zkontroloval ukončení studia u 11 případů. Všichni rektoři po prověření sporných případů shodně konstatovali, že u žádného z nich nezjistili rozpor s akreditovaným studijním programem a příslušným studijním a zkušebním řádem.

„Důležitý je už samotný fakt, že všechna šetření proběhla v relativně krátkém časovém horizontu. A samozřejmě zůstává potěšující, že žádní další rychlostudenti se na právnických fakultách neobjevili,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

Oslovení rektoři svými podpisy v dopisech potvrdili korektnost ukončeného studia svých absolventů a za svá tvrzení nesou plnou odpovědnost.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Podle rektorů je na právnických fakultách vše v pořádku