Menu
TOPZINE.cz
Nákupy a nakupování

Petr Kellner – šedá eminence české ekonomiky

Jakub Mikuš

Jakub Mikuš

18. 2. 2010

PetrKellner1Je označován za nejbohatšího Čecha na světě a také jediného, který byl zařazen do žebříčku prestižního časopisu Forbes. Ten každoročně vydává souhrnný přehled nejbohatších lidí planety tzv. dolarových miliardářů. Ačkoliv by se zdálo, že díky svým obrovským podnikatelským aktivitám bude Petr Kellner znám, opak je pravdou. Velice dobře střeží své soukromí a jen výjimečně poskytuje rozhovor médiím.

Z obecného hlediska se tedy o jeho osobním životě ví jen velice málo. Těch pár informací, které o něm kolují, se vám pokusím zprostředkovat. Co se týče jeho podnikatelských aktivit, o těch už se dá zjisti více, ale i přesto zůstává Petr Kellner šedou eminencí české ale i světové ekonomiky.

Petr Kellner Zdroj: www.ppf.cz

Petr Kellner Zdroj: www.ppf.cz

Ví se o něm, že má čtyři děti a v současnosti žije se svou druhou manželkou Renatou. Narodil se 20. května 1964 v Liberci, kde také o osmnáct let později úspěšně dokončil Střední ekonomickou školu a své vzdělání pak doplnil inženýrským titulem z Vysoké školy ekonomické v Praze. Po škole pracoval například jako asistent produkce a produkční v největší české filmové společnosti Barrandov. Následně založil se svým partnerem několik menších společností.

Největší krok kupředu však učil v září roku 1991, kdy se svými společníky založil společnost nazvanou Správa prvního privatizačního fondu, tento název však již lidem obecně mnoho neříká a známá je spíše jeho zkratka PPF. Skupina PPF, začínala se zanedbatelným kapitálem, který jí stačil pouze na vedení společnosti, avšak ani v nejmenším by nepokryl náklady nutné k jejímu dalšímu rozvoji. Potřebnou finanční injekci obdržela od státního podniku Sklo Union. Díky těmto penězům mohla PPF rozjet velkou reklamní kampaň, která jí zajistila pevné místo na trhu s podílovými fondy.

Během nepříliš dlouhé doby tak získala pod svou správu více jak 200 firem s kapitálem přesahujícím závratných 5 miliard. To byl však pouhý začátek. Následně v několika krocích převzala společnost PPF správu nad Českou pojišťovnou a v roce 2001 ovládla 93% podílu jejího základního kapitálu. Mezi společnosti, které patří do skupiny PPF a na jejichž vzniku a vedení se Petr Kellner aktivně podílel a nadále podílí patří i eBank, Generali a Home Credit. Určitý čas ovládali i jednu z našich největších televizí Tv Nova, kterou však v roce 2002 prodala společnosti CET 21.

Kellner se také nijak nezalekl výhodných příležitostí, které mu nabízejí okolní trhy. Samozřejmě se společně se skupinou PPF nejprve zaměřil na Slovenskou republiku, po ní však hned následovalo Rusko. Zde sice v roce 1998 po ekonomické krizi přišel o značnou část kapitálu, který v zemi investoval, tento neúspěch jej ale neodradil. V současnosti tak patří k jedněm z největších investorů, kteří v Rusku působí.

Své aktivity však rozvíjí i dále a to převážně na východ například do Běloruska, Kazachstánu, Vietnamu a dokonce i Číny. Podle časopisu Forbes je tak majetek Petra Kellnera odhadován k roku 2009 na cca 126 miliard korun (tedy asi 6 miliard dolarů). To je sice oproti roku 2008 pokles asi o 3 miliardy dolarů, i přesto se však v loni v řebříčku posunul značně kupředu a obsadil tak 76. místo mezi světovými multimilionáři.

U nás například vlastní luxusní vilu ve Vraném nad Vltavou od architekta Josefa Pleskota, která patří ke klenotům české architektury. Místo jeho pobytu je však většinou neznámé. Ve vile se raději nezdržuje a díky tomu, že vlastní soukromé letadlo, velice často cestuje po celém světě. Se svou manželkou Renatou také založil nadaci Educa, která převážně sponzoruje osmileté gymnázium pro nadané děti ze sociálně slabších rodin v Babicích. Od roku 2004 kdy poskytla nadace škole potřebné finance na vybudování zázemí, ji každoročně sponzoruje dary, určenými k pokrytí nákladů školy na studium jednotlivých žáků.

To jsou asi v kostce souhrnné informace o Petru Kellnerovi, jednom z nejbohatších Čechů vůbec. O této šedé eminenci naší ekonomiky se toho však příliš mnoho zjistit nedá a tak i nejpřímější zdroje jako například wikipedia.org nebo třeba nasepenize.cz – životopisy finančníků se v mnoha důležitých a zásadních údajích značně rozcházejí. Jediným a podle mne nejpřímějším a nejlépe uceleným zdrojem je přímo historie společnosti PPF na jejích oficiálních stránkách. Zde je také uvedeno, že Petr Kellner i nadále vlastní majoritní podíly celé společnosti a aktivně se podílí na jejím řízení a dalším rozvoji.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Petr Kellner – šedá eminence české ekonomiky