Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Papír a jeho význam

Obyčejná věc, řeklo by se. Nad její existencí nijak zvlášť nepřemýšlíme, jde o neodmyslitelnou a všudypřítomnou součástí světa – papír. Vynález papíru je bezpochyby jednou z největších počinů lidstva. Rozvoj celých civilizací byl ovlivněn právě díky papíru.

Původ v Číně

Kancelářský papír, novinový a knihařský papír, nebo balicí papír. Dnes samozřejmost a běžná věc. Stejně jako v případě dalších převratných vynálezů (např. střelného prachu, kompasu nebo porcelánu), má papír původ ve starověké Číně. Číňané vyvinuli vlastní písmo, jímž vládly privilegované vrstvy obyvatelstva. Psaní pro ně bylo rituální, až mystickou činností, ale samozřejmě sloužilo i k praktickým účelům, jako třeba na úřední záznamy nebo soupisy v účetnictví. Zprvu se psalo na listy rostlin, hladkou kůru stromů, bambusové tyčky a později i hedvábné stuhy. Do doby, než byl v r. 105 n.l. vynalezen papír. Dokonce je známo jméno vynálezce. Byl jím ministr Tsai Lun z provincie Hunan. Tomu se podařilo z lýka moruše vyrobit novou surovinu – papírovou hmotu. Postupně se do této hmoty s cílem získat kvalitnější materiál přidávaly metodou „pokus – omyl“ další prvky, jako třeba konopí, sláma nebo i staré rybářské sítě.
Postup výroby papíru byl přísně střeženým tajemstvím, přesto se poměrně rychle začal rozšiřovat do celého světa a postupně vytlačoval ostatní psací potřeby, jako byly hliněné destičky, papyrus a pergamen.

Papír v českých zemích

První papírna na českém území byla založena v Chebu ve 2. polovině 14. stol., nicméně první písemný doklad o výrobě papíru se nachází až na glejtu krále Vladislava II. pro klášter na Zbraslavi z r. 1499. Ohromným impulzem pro ruční výrobu papíru nejen u nás byl vynález knihtisku koncem 15. století.
Opravdový rozkvět papírenství nastal na počátku 16. stol., kdy k nám vylepšené technologické postupy přinesli mistři z Itálie na Německa.

Vliv papíru na lidstvo

Papír měl zásadní vliv na vývoj kultury a společnosti. Jeho rozšíření umožnilo rychlejší a efektivnější šíření informací, což podnítilo intelektuální rozvoj. Ve středověké Evropě se stal papír klíčovým pro vědecký pokrok a uchovávání historických, filozofických, vědeckých a náboženských záznamů.

Papír a současnost

Vývoj digitální technologie způsobil úbytek některých tradičních použití papíru, jako je tisk novin a knih. Stále však zůstává klíčovým materiálem pro různé účely, a to i díky své recyklovatelnosti a obnovitelnosti.
Od svých počátků v Číně až po moderní éru komunikace a technologií, papír zůstává důležitým prvkem naší kultury a společnosti. Papír představuje fascinující příklad, jak jednoduchý materiál může změnit svět.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Papír a jeho význam