Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Otestujte své literární IQ. Vyznáte se v české moderně a buřičích?

Redakce

Redakce

18. 3. 2015

Tak jako je občas třeba protáhnout tělo, nezapomínejte potrénovat i své literární znalosti. TOPZINE.cz si pro vás připravil další literární IQ test. Tentokrát je kvíz zaměřený na literární období české moderny, dekadence a anarchistických buřičů.

Kviz-na-tema-ceska-moderna

Vyznáte se v české moderně, dekadenci a buřičích? FOTO: Nikola Stupková, TOPZINE.cz

Zkuste přiřadit následující ukázky z děl 19. a 20. století k názvům knih a konkrétním autorům.

Ukázka č. 1:
Hrál kdosi na hoboj, a hrál již kolik dní,
hrál vždycky navečer touž píseň mollovou
a ani nerozžal si oheň pobřežní,
neb všecky ohně prý tu zhasnou, uplovou.

Hrál dlouze na hoboj, v tmách na pobřeží, v tmách,
na plochém pobřeží, kde nikdo nepřistál:
Hrál pro svou Lhostejnost, či hrál spíš pro svůj Strach?
Byl tichý Pastevec, či vyděděný Král? (…)

Ukázka č. 2:
(…) Děvečky za dveřmi víc neplakaly, plakati nemohly; pohnuté ty chvíle překračovaly dosah ženských slz. Poddávaly se jen jakési těžké vnitřní trýzni. Katla strnule hleděla před sebe, přenechávajíc děcku cele prožíti jeho žal A otec stál chvíli zachmuřen a nerozhodnut, drže v ruce cíp bílého prostěradla, načež zastřel rychle tvář mrtvoly a kynul Katle, aby dítě odnesla.

Sám za chvíli odešel z domu. Na čerstvém slunném vzduchu jako by zapomněl na výjev předešlý; jeho krok a držení těla nabyly zas svěžesti a pevnosti.(…)

Ukázka č. 3:
Vy dobří hoši, co jste vyšli bořit
se vzdorem v srdcích, s pěstí sevřenou,
co lidstvu nové ráje chcete stvořit,
vám zpívám píseň na rozloučenou.

Můj vzdor se zchladil volnou sprchou času,
rez s pochvou srostlí meče rukojeť.
Brutální zpěvnou, lehkovážnou chasu
v svém srdci jsem si zamiloval teď. (…)

Ukázka č. 4:
(…) Vás tenkrát z jara čekal jsem…
V obzoru modrý zvučel jas.
Já napjal struny z paprsků,
by echem chyt se v nich váš hlas.

Nuž rcete, kde jste tenkrát byla?
A pod jakými zeměpásy?
Nuž, rcete, čí jste jaro žila?
Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?(…)

Ukázka č. 5:
Byl to pouze Sepp Jörgen.

Nemluvil. Hleděl na vrata, jako by je svým pohledem měl moc otevřít. Ale vrata byla dobře zamčena. Řezbář Wolfram a pekař Grill určitě spali; možná že také Kätchen a Lora. Okna byla zavřená a nebyla chuť je otevřít.

Seppa Jörgena dětinský pokus vzbudit jejich pozornost stejně nenapadl. Jistě, byly zde drobné kaménky vhodné k upozornění. Ale je marné a celkem zbytečné upozorňovat ženu, která nečeká. Tohle nemoudrý Sepp Jörgen chápal.

Sepp Jörgen sebou nehýbal, ale neznamenalo to, že by čekal.

 

Díla a autoři:

  • Antonín Sova – Ještě jednou se vrátíme
  • Viktor Dyk – Krysař
  • František Gellner – Po nás ať přijde potopa
  • Josef Karel Šlejhar – Kuře melancholik
  • Karel Hlaváček – Pozdě k ránu

 

Správné odpovědi:
1. Karel Hlaváček – Pozdě k ránu (báseň: Hrál kdosi na hoboj)
2. Josef Karel Šlejhar – Kuře melancholik
3. František Gellner – Po nás ať přijde potopa (báseň: Po nás ať přijde potopa)
4. Antonín Sova – Ještě jednou se vrátíme (báseň: Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy)
5. Viktor Dyk – Krysař

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Otestujte své literární IQ. Vyznáte se v české moderně a buřičích?