Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je další možností v boji proti nezaměstnanosti

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

3. 2. 2011

FOTO: PenízeOperační program Lidské zdroje a zaměstnanost je jedním ze společných nástrojů politiky státu a Evropské unie ve snaze snížit nezaměstnanost. Od roku 2007 díky němu vzniklo tisíce pracovních míst po celé Evropě. Finanční zázemí mu poskytuje Evropský sociální fond (ESF) doplněný příspěvky jednotlivých států.

FOTO: Peníze

Cílem programu je snížit nezaměstnanost, FOTO: Tomáš Lénárd, Topzine.cz

Cílem programu je, jak už z názvu vyplývá, snížit nezaměstnanost v jednotlivých státech EU, a to prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a profesního vzdělávání. Ale nejen to. Jeho snahou je i začlenit sociálně vyloučené občany zpět do společnosti, zvyšovat kvalitu veřejné správy a mezinárodní spolupráci v těchto oblastech. „Firmy, organizace i jednotlivci mohou v rámci tohoto programu předkládat projekty, jejichž cílem je například nabídnout práci znevýhodněným skupinám obyvatel nebo zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců,“ říká Iva Šolcová, ředitelka Odboru řízení pomoci z ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Peníze a projekty

Program Lidské zdroje a zaměstnanost odstartoval v roce 2007 a pro období mezi lety 2007 a 2013 mu bylo z evropských financí vyčleněno 1,84 miliard eur. „Česká republika k této částce přidává ze státního rozpočtu dalších 320 milionů eur, celkem je tedy k dispozici v přepočtu na koruny asi 55 miliard,“ informuje první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška.

Pokud hodnotíme úspěšnost programu v ČR podle počtu předložených projektů, je jeho naplňování velmi úspěšné. „Do současné chvíle bylo předloženo 8 456 projektů v celkovém objemu 69,86 miliardy korun, což už nyní překračuje možnosti programu. Projektové žádosti prochází několika stupni hodnocení. Aktuálně je schváleno 2 592 projektů v celkovém objemu 32,7 miliardy korun,“ konstatuje Iva Šolcová.

Přibližně polovina projektů pochází od podnikatelských subjektů a čtvrtina od neziskových organizací.

FOTO: Kariéra

OP Lidské zdroje a zaměstnanost pomáhá správně nasměrovat kariéru, Foto: Marián Luha, Topzine.cz

Více než polovina veškerých prostředků připadla projektům předkládaných státem a jeho institucemi a třetina prostředků krajům. „Tyto instituce byly převážně zprostředkovatelem pomoci a v konečném důsledku se prostředky dostaly opět k podnikům, neziskovým organizacím a jednotlivcům,“ doplňuje Iva Šolcová.

Cílem je upozornit veřejnost

Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí je blíže seznámit veřejnost s tímto programem, upozornit na realizované projekty, a pomoci tak lidem najít zaměstnání nebo si zvýšit kvalifikaci. Díky programu se realizovaly například chráněné dílny, společensko-vzdělávací zařízení, informační centra, programy pro absolventy, rozšířily se služby azylových center a dalších sociálních zařízení.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je další možností v boji proti nezaměstnanosti