Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Očkování: Spása nebo metla lidstva?

V dnešní době se stále častěji mluví o negativních dopadech očkování na lidský organismus a objevují se názory, které se staví proti ze zákona povinnému očkování malých dětí. Jaký vlastně může mít očkování dopad na lidskou imunitu? Jsou tyto radikální názory opodstatněné? Dokážeme s tím něco udělat, aniž bychom se stavěli proti zákonu?

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Přehled základního očkování v dětském věku podle vyhlášky č. 439/2000 Sb.

4.den až 6.týden TBC
9.až 12.týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b
První měsíce života Virová hepatitida B
10.týden až 15.měsíc Poliomyelitida ( přeočkování za 12 měsíců )
13. až 16.týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b
17. až 20.týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b
14. až 27. měsíc Poliomyelitida (přeočkování)
15.měsíc Spalničky, příušnice a zarděnky (přeočkování za 6 až 10 měsíců, možno i později)
18. až 20. měsíc Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b
21. až 25. měsíc Spalničky, příušnice a zarděnky (přeočkování)
5 let Záškrt, tetanus, dávivý kašel  (přeočkování)
11 let TBC (tuberkulin negativních přeočkování)
12 let Virová hepatitida B (u dětí, které nebyly očkovány po narození)
13 let Poliomyelitida (přeočkování)
14 let Tetanus (přeočkování, další přeočkování vždy po 10 až 15 letech)

Něco málo z historie

Snad první pokus o očkování proběhl v roce 1796. Tehdy se britský lékař Edward Jenner (1749-1823) pokusil naočkovat malého chlapce proti pravým neštovicím. Vakcinace byla úspěšná a brzy se rozšířila do dalších zemí. Téměř o sto let později – v  roce 1885 – pak francouzský lékař a vědec Louis Pasteur (1822-1895) poprvé naočkoval oslabený virus vztekliny, čímž vytvořil efektivní ochranu proti přirozené infekci.

Louis Pasteur, Zdroj: jnm.snmjournals.org

Louis Pasteur, Zdroj: jnm.snmjournals.org

Některá nepovinná očkování

V poslední době se nabízí řada nepovinných očkování, která rodiče svým dětem rádi zaplatí ve snaze udělat pro ně to nejlepší. Mezi takováto očkování patří například  očkování proti chřipce, proti klíšťové encefalitidě, rakovině děložního čípku, proti rotavirům, pneumokokům, meningokokům,  proti hepatitidě A. Opravdu jsou tato očkování přínosem?

Naše zdravá imunita si dokáže poradit s jakýmkoliv onemocněním. Vlivem špatného stavu životního prostředí a nesprávné životosprávy je už tak dost oslabená. Proč ji tedy ještě oslabovat očkováním?

Vliv očkování na lidskou imunitu

Očkování je vlastně založeno na principu aktivní imunizace, což je vytváření vlastních obranných protilátek imunitním systémem člověka. Pod pojmem pasivní imunizace se rozumí přímé dodávání protilátek vytvořených jiným organismem, který danou infekci prodělal.

Principem očkování je vstříknutí živé nebo mrtvé vakcíny do organismu. Následně se vytvoří protilátky, které chrání proti samotnému onemocnění. Hlavní zásadou je, aby očkovaný člověk byl v době takového zásahu zcela zdráv.

Mezi klasické nežádoucí účinky patří zvýšená teplota až horečka, neklid, nervozita, podrážděnost dítěte, nechutenství, ospalost. Některé nové šetrnější vakcíny zaručují snížení těchto nežádoucích účinků, avšak v reálu žádné výrazně příznivé změny v reakci dítěte na očkovací látku zaznamenány nebyly.

Zdroj: hotstove.banff.org

Zdroj: hotstove.banff.org

Bylo prokázáno, že chemikálie, toxické kovy – například rtuť, cizorodé tkáně, potencionálně alergizující proteiny jako pomocné látky a jiné složky obsažené v očkovací látce závažným způsobem narušují imunitní systém člověka.  Byla zjištěna řada nežádoucích účinků, z nichž některé se přímo týkají i nervového poškození organismu dětí.

Příkladem může být také nová vakcína pro mladé dívky proti HP virům způsobujícím rakovinu děložního čípku. Některé informace uvádějí, že účinnost tohoto očkování není prokázána a byly také zaznamenány některé vážné nežádoucí účinky opět související s narušením činnosti centrálního nervového systému – například křeče, epilepsie nebo dokonce i paralýza.

Vyskytly se vážné neurologické následky očkování, některá podezření se týkají poškození mozku, syndromu náhlého úmrtí novorozenců, Reyova syndromu, autismu, hyperaktivity dítěte nebo i Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby v pozdějším věku.

V neposlední řadě je třeba uvést fakt, že živé a kontaminované vakcíny umožňují virům přetrvávat v organismu a vlivem volných radikálů zmutovat do podoby samotného onemocnění! Toto jsou alarmující informace, které vystrašily již spoustu rodičů, kteří se rozhodli své děti neočkovat.

Zdá se, že jediný přínos těchto vakcín spočívá v obohacování farmaceutických firem, které zaručují jejich účinnost bez ohledu na řadu nebezpečných nežádoucích účinků. O případu prasečí chřipky se raději ani nebudu zmiňovat. Spousta vystrašených lidí z hrozící epidemie, doporučené očkování, následně spousta vystrašených lidí z informací kolujících na internetu o samotném očkování proti prasečí chřipce, tah farmaceutických firem a dokonce i informace, které uváděly, že lidstvo je záměrně očkováno virem H1N1, který byl původně vyvinut v laboratořích jako vojenská biologická zbraň.

Zdroj: community.wegohealth.com

Zdroj: community.wegohealth.com

Petice za svobodnou volbu očkování

Počet odpůrců povinného očkování neustále narůstá. Vytvářejí se aktivní skupiny a v současné době koluje petice za svobodnou volbu očkování, jejichž základním argumentem je porušování Úmluvy o lidských právech, kde se praví, že:„ Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“ Také se poukazuje na země západní Evropy, kde je očkování pouze doporučené, nikoli povinné.

Rodiče, kteří nechtějí nechat očkovat své děti, se vystavují problémům  se zákonem. Mají potíže s nalezením tolerantního pediatra,  s umístěním nenaočkovaných dětí do školních i mimoškolních zařízení, jejich začleněním do kolektivu a podobně. Žádný lékař není ochoten dobrovolně se postavit proti zákonu. Rodičům tedy nezbývá nic jiného než lhát, uhýbat a uskakovat, podepisovat petice a doufat, že se časem něco změní.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Očkování: Spása nebo metla lidstva?