Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Očkování proti rakovině děložního čípku. Revoluce v boji s rakovinou!

Redakce

Redakce

23. 10. 2009

OčkováníV poslední době je toho možná až až, říkáte si. Každý server informuje, každý lékař plaší, letáků v ordinacích je přehršel. Do jaké míry je plašení na místě, je snad zřejmé. Samotný fakt, že v Evropě je toto onemocnění ročně diagnostikováno u přibližně 33 000 žen a 15 000 ročně (tj. 40 denně) jich s touto diagnózou zemře, je alarmující.

Zdroj: standing-firm.com

Zdroj: standing-firm.com

V ČR jde zhruba o 1000 nových onemocnění a 400 úmrtí ročně. Bohužel u 3% žen je virus stále aktivní ještě ve věku nad 35 let. A právě tyto ženy jsou nejvíce ohroženy propuknutím tohoto typu rakoviny. Asi  toho není stále dost, pořád je mnoho neinformovaných, které tomuto tématu nevěnují dostatečnou pozornost.

Aby bylo jasné, o jaké části těla zde budeme hovořit, připomeňme si, že děloha je rozdělena na děložní tělo (objemnější část uložená nad pochvou) a děložní čípek (část vyčnívající do pochvy). Uvnitř děložního čípku vede kanálek, který spojuje dutinu děložní s pochvou. Tímto kanálkem putují spermie do dělohy a poté dále do vejcovodu. Z pohledu vyšetřujícího lékaře vypadá vnější část hrdla (čípek) jako hlavička houby. A právě o této části, o malém vyústění do pochvy, se stále hovoří.

Proč se tomu tak děje? Máme očkování, máme možnou prevenci. Ale je tomu opravdu tak? Nejdříve, než zde zabřednu do teorií o ceně života vs. cena očkování, koukněmež se, co to karcinom (rakovina) děložního hrdla, neboli HPV je.

HPV (Human-Papilloma-Virus) nebo-li lidský papilomavirus (malý neobalený vir čeledi Papillomaviridae), jak se česky nazývá, je jedním z nejrozšířenějších pohlavních onemocnění u nás. Většina papilomavirů nekomplikuje prakticky nikterak naše životy, některé z nich se projeví bradavicemi na rukou či chodidlech, další tiše odejdou, jak přišly. Lidské papilomaviry typu 16 a 18 jsou nejčastějšími typy způsobujícími rakovinu děložního čípku (přibližně v 70 až 80% případů). Papilomaviry napadají pokožku a sliznice v lidském těle. V současné době je známo více než 300 typů, z nichž asi 120 infikuje člověka a jejich přesný počet není jistě konečný. Jedná se o viry způsobující genitální bradavice, viry, o kterých nemáme sebemenší ponětí, že v nás jsou, leč některé během svého pučení mohou přerůst v rakovinné bujení.

Je pravděpodobné, že se s papilomaviry setká skoro každý z nás. Někdy jej naše vlastní imunita zneškodní, v některých případech bohužel ne. Není zcela jasné, proč jim někteří odolají, ale je prokázané, že lidé s určitými návyky nebo zlozvyky jsou náchylnější. Těmi jsou třeba kuřáci, promiskuitnější lidé, dívky s brzkým sexuálním životem a ženy, jež nedbají dostatečné ochrany nebo prevence. Aby nedošlo k milnému výkladu, ani žena, jež bude celý život věrná jednomu muži nemusí být od HPV ochráněna. Dokonce, když se hovoří o pohlavně přenosném viru, nemusí vždy dojít k pohlavnímu styku, aby se HPV přenesl! Během infekčního onemocnění papilomaviry 16 a 18 se jedná o hromadění tkáně v místě zasažení (tj. nejčastěji děložní čípek) a doba, během které pak toto onemocnění přeroste v rakovinu, trvá roky.

Není to bohužel mnohdy na vině samotného HPV, ale žen samotných. Velkou roli v celém boji proti rakovině děložního čípku sehrává prevence v podobě pravidelných gynekologických prohlídek. Samosebou neopovažuji se tvrdit, že má-li dotyčná rakovinu děložního čípku, může si za to sama. O tom žádná. Někdy je to opravdu shoda náhod. Smolných náhod. Ale z úst samotných gynekologů a gynekoložek zaznívá, že je takřka nemožné, aby žena, jež dochází na pravidelné kontroly měla rakovinu děložního čípku rozvinutou ve vrcholném stádiu. Cytologické stěry, jimiž se dá prokázat přítomnost HPV, jsou jednou ročně hrazeny pojišťovnou. Pak tedy, proč stále tolik žen tyto fakta přehlíží?

Co si budeme namlouvat, onemocnění se týká žen a dívek mezi 14 a 45 lety, což je opravdu velké množství žen. Tudíž většina z nás je v záběru tohoto viru a je třeba se chránit. A jak se papilomaviru vyhnout? Jistě jsme už toho slyšely mnoho o očkování, o první vakcíně, která nám může pomoci vyvarovat se rakovině. Vlastně je to revoluční pokrok pro člověka v boji s rakovinou. Ale je tomu opravdu tak?

Nemalujme si med kolem úst, protože je mnoho nevýhod, jež takové očkování obnáší, nehledě na nepřirozený zásah do organismu, mutaci virů, vedlejší účinky apod. Nicméně vzhledem k tomu, jak se průměr onemocněných rakovinou díky papilomavirům zvyšuje, je logické, že nemá smysl hledět na nevhodnost očkování pro organismus. Už díky vnějším vlivům a mnohdy nezdravé životosprávě si říkám, co je pro nás horší. Například kuřáci jsou mnohem náchylnější k papilomavirickému bujení, takže ruku na srdce, co je škodlivější milí kuřáci? A chtě nechtě žijeme v nezdravé době, dýcháme směs výparů a říkáme tomu vzduch. Potraviny se neobejdou bez škodlivých emulgátorů a právě možná proto se v posledních letech rakovina děložního čípku vyšvihla na druhou pozici, co se rakoviny u žen v naší zemi a jinde ve světě týče.

Vakcína jako revoluční lék, nebo se jedná a nechutný byznys na úkor vystrašených žen?

Žijeme v době, kdy existuje očkování proti nejškodlivějším papilomavirům, jež způsobují rakovinu, ale nutno podotknout, že to s tím očkováním není tak jednoduché. Nejen vzhledem k tomu, že nejideálnější dobou, kdy by se měly nechat ženy očkovat je doba, než se začne s pohlavním životem (což pro mnohé z nás znamená, že jsme již jaksi překlenuly dobu vhodnou k očkování), ale mluvíme tu i o finanční stránce, protože takové očkování není nejlevnější.

Vakcinace probíhá ve třech fázích, tři injekce, tři drahé vpichy, které nám samy o sobě nezaručí, že jsme unikly z dosahu HPV. Riziko se rapidně zmenší, ovšem nevymizí. První dávka se podává ve zvoleném termínu, druhá měsíc po první a třetí pět měsíců po druhé dávce. Celé očkování trvá tedy šest měsíců. Délka ochrany po aplikaci vakcíny nebyla doposud stanovena, stále probíhají klinické testy a předběžně se hovoří o pěti až šesti letech působnosti. Celé očkovaní vyjde přibližně na 10 000 korun. Injekce se platí jednotlivě a když se to rozpočte do šesti měsíců, není to v podstatě až takový zdrcující výdaj.

Pojišťovny hradí část ceny vakcíny podle věku, čím starší jste, tím menší je příspěvek a někdy se nedočkáte žádné podpory. Celé se to ještě zamotává o to, jaká pojišťovna vás jistí. U VZP je to 500 korun, u ostatních může jít o tisíc nebo více, ovšem i méně.

Bohužel pro nás, se doposud nevytvořily (pro sociálně slabší) splátkové kalendáře a vzhledem k tomu, že v mnohých státech Evropy je vakcinace plně hrazena, je hořkým faktem, že za ní musejí rodiče dívek a mladé ženy platit takové peníze. Je-li riziko rostoucí a počet úmrtí také neklesá, táži se, do jaké míry je toto celé ohromný byznys na úkor vystrašených žen?

Na to konto se staví další fakt a tím je to, že v ČR je počet onemocněných dvakrát vyšší než-li jinde v Evropě. Pak proč taková suma? Proč se nezavede očkování plošně, nezapíše se do očkovacího kalendáře a rázem by se zmenšil počet žen, jež se musejí s rakovinou děložního čípku potýkat.

Během sběru informací pro tento článek jsem hovořila se svou gynekoložkou a ta mi vyprávěla o mnohých ženách, jež vakcinaci nepodstupují právě z důvodů finančních. Jinak tomu bývá u rodičů finančně zajištěných, kteří jsou s to si dát stranou peníze pro zdraví svých milovaných dcer, ale ne všechny poměry jsou takové. Někdy se setkáte s matkou, jež prostě nechápe důležitost očkování. Ve většině případů za to může  neinformovanost.

Jak už tu bylo zmíněno, samotné očkovaní se nerovná výhře, ale skloubíme-li očkování s pravidelnou kontrolou a každoročním cytologickým stěrem, je velmi pravděpodobné, že pokud už by si u nás HPV našel místo, bude zavčas odhalen a drobným zákrokem odstraněn.

Dostáváme se k další části a tou je rozpoznání a následná léčba rakoviny děložního čípku.

Jak už zde bylo nesčetněkrát řečeno, prevence hory přenáší. Nejlepší prevencí proti rakovině děložního čípku je pravidelná onkogynekologická prohlídka (prováděna 1 x ročně). Žen, které chodí na pravidelnou gynekologickou prohlídku je však pouze jedna třetina, což zabraňuje včasnému rozpoznání zhoubného onemocnění. Sami musíte uznat, že množství žen, jež dbají na onu nesčetněkrát zmiňovanou prevenci, je opravdu málo. Časná stádia rakoviny děložního čípku jsou ve vysokých procentech úspěšně léčeny. Ovšem na vině nebývají jen kontrol nedbalé ženy, ale i nezkušení laboranti a nekvalitní laboratorní rozbor. Podle některých odborníků je kvalita cytologických rozborů nevalné úrovně. Nezkušenost a nevybavenost laboratoří může stát za neodhalením HPV. Chybí zkušenosti. K tomu se samozřejmě váže i fakt, že kdyby chodila na stěry ročně každá žena, tak se to samozřejmě změní! Všechno to jde ruku v ruce, jedno s druhým. Zárukou bývají akreditované laboratoře, jež jsou s tímto faktem obeznámeny a na HPV se zaměřují především.

Rozlišujeme 4 stádia nádoru děložního čípku. U nejmenšího – mikroskopického nádoru postačuje konizace (vynětí kuželovité nebo válcovité části z děložního čípku a hrdla, provádí se v celkové narkóze) nebo operační odstranění samotné dělohy. U větších nádorů omezených jen na děložní čípek je nutná operace s odstraněním dělohy, jejího závěsného aparátu a mízních uzlin v pánvi uložených podél cév směřujících do dolních končetin. Tento typ operace je prováděn ve specializovaných onkogynekologických centrech vybraných nemocnic. Nádor, který se šíří mimo děložní čípek, se léčí ozařováním v kombinaci s malou dávkou chemoterapie. Nádor se vzdálenými ložisky se léčí chemoterapií. V určitých případech lze chemoterapii použít i před operací ke zlepšení podmínek nutných pro operování.

V případě zjištění rakovinného bujení, bývají pacientky podrobeny komplexnějším vyšetřením, jakými jsou například rentgen plic, snímky ledvin, rektální vyšetření a mnoho dalších. Protože jak víme, rakovina, je-li zhoubná, putuje a zakládá ložiska na mnohých jiných místech. V těchto případech je na místě zkontrolovat možný další výskyt tzv. metastáz.

Rakovina je jako metla lidstva, některým lidem zkomplikuje život a nechá je jít. Další poslední měsíce a roky trápí a život jim po úporném boji stejně vezme. Je-li možnost se jakémukoli druhu rakoviny vyhnout, nevidím důvod, proč jej nevyužít. Otázka ceny očkování by měla být vyřešena. Na internetu naleznete nejednu petici, která se snaží globálně prosadit očkovaní dětí zdarma. Zdá se to správné a logické. Je-li žena sužována tíživým svědomím nad tím, kolik moc divokých avantýr měla, jak nezdravě žije, ať šetří, ať dochází k lékaři, ať dělá, co dělat může. Ale mladá dívka, ještě nepoznamenaná, proč zde by měla být cena za její zdraví tak vysoká? Nehledě na to, že to jsou rodiče, kdo se budou muset rozhodnout.

Bohužel najdeme mezi řadami rodičů mnoho těch, kteří si raději dopřejí jiné radosti, než radost ze zdraví a zabezpečení své ratolesti. Možná se divíte, možná jste také tohoto názoru. Lidé jsou různí, ale fakta hovoří jasně. Očkování smysl má. Zdraví by mělo být na prvním místě. Kdy to ovšem farmaceutickému průmyslu a státu jako takovému dojde, je věc druhá.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Očkování proti rakovině děložního čípku. Revoluce v boji s rakovinou!