Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Obrazy z Týna budou k vidění na výstavě Karla Škréty v Národní galerii

Redakce

Redakce

21. 10. 2010

Kdo by to byl řekl, že se na chystané výstavě našeho významného malíře Karla Škréty: Doba a dílo, kterou pořádá Národní galerie v Praze, objeví tak rozměrné obrazy, jakým je například Nanebevzetí Panny Marie z hlavního oltáře kostela Panny Marie před Týnem? Národní galerie totiž spolupracuje s Arcibiskupstvím pražským, které se snaží vyjít co nejvíce vstříc nové výstavě, která bude v prostorách Národní galerie probíhat od 26. listopadu až do 10. dubna příštího roku.

Křesťanský výjev Zdroj: Národní galerie v Praze

Kostel Panny Marie před Týnem

Na místě, kde dnes stojí krásný Týnský chrám, stával kostelík z 11. století. Ten byl však ve 13. století nahrazen trojlodní bazilikou s dvouvěžím v západním průčelí. Po husitském hnutí se stal hlavním chrámem utrakvistů a po bitvě na Bílé Hoře připadl opět katolické církvi. Byly odtud tedy odstraněny utrakvistické prvky a rozhodnuto o nové, již barokní výzdobě.

Dílo mistra Škréty

Vztah Karla Škréty a Týnského chrámu

Karel Škréta měl k tomuto chrámu jak osobní, tak pracovní vztah. Narodil se totiž v domě U černého jelena, který se nachází za Týnským chrámem, a namaloval sem hned několik obrazů. Mnozí donátoři nové katolické výzdoby chtěli právě jeho dílo, což je logické, jelikož byl v té době již váženým měšťanem, a navíc byl představeným malířského cechu.

Hlavní oltář

Hlavní oltář

Jako první dílo vytvořil Škréta hlavní oltář chrámu. Jedná se o monumentální plátno Nanebevzetí Panny Marie z roku 1649, které představuje významný zlom v jeho díle. Mohl zde naplno využít svých poznatků, které pochytil za svého pobytu v Itálii. Nejdelší dobu strávil v Benátkách a je zde tedy vidět velká návaznost na dílo Tizianovo. Také pobýval v Boloni, kde se seznámil s malbou rodiny Carracci či Guida Reniho. Panna Marie měla ochraňovat Prahu před nájezdy Švédů a byla považována za ochránkyni Prahy stejně jako svatý Václav. Kdo restaurování povede, není ještě zcela jisté, jelikož byla vypsána soutěž.

Dílo bude restaurováno

Díla budou sejmuta 1. září a poté poputují do restaurátorského ateliéru. Kdo restaurování povede není ještě zcela jisté, jelikož byla vypsána soutěž. Naposledy bylo dílo vyjmuto při výstavě Karla Škréty roku 1974. Místo originálu budou moci lidé obdivovat alespoň kopii.

Biblické výjevy

Další obrazy na výstavě – soukromé oltáře a biblické scény

Na výstavě budou návštěvníci moci zhlédnout ještě dvě díla ze soukromých oltářů, které objednali měšťané. Jde o obraz Zvěstování Panny Marie, který je považován za nejlepší autorovo  Zvěstování. Další zobrazení se týká Svaté rodiny. Vidíme biblickou scénu, kde se nachází Panna Marie s Josefem, kteří právě našli ztraceného dvanáctiletého Ježíška v chrámu, a on jim říká: „Proč jste mě hledali? Cožpak jste nevěděli, že jsem u svého otce?“ Obrazy jsou skvělou ukázkou české barokní malby a jistě stojí za to je vidět.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Obrazy z Týna budou k vidění na výstavě Karla Škréty v Národní galerii