Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Obilí mezi nebem a zemí. Podívejte se na nejzajímavější kruhy v obilí

Hana Chytrá

Hana Chytrá

1. 9. 2010

Kruhy v obilí, agrosymboly, piktogramy. Mnoho pojmenování, mnoho teorií a názorů. Co je to pravý kruh a co hoax? Jsou opravdu vytvořené lidmi, či na zemi působí nějaká vyšší moc? Díky Topzine.cz můžete nahlédnout do tajů fenoménu zvaného – kruhy v obilí.

Anglicky crop circles, česky kruhy v obilí. Když se tyto obrazce začaly v 90. letech minulého století objevovat, byly nepřesně označovány za piktogramy. Záhy bylo označení piktogram zaměněno za pojmenování více vyhovující, agrosymbol. Dle českých vědců agrosmybol, neboli obrazec vyskytující se v zemědělských plodinách, je výstižnější a přesnější, jelikož tento obrazec nenese žádnou informaci.

První byly jednoduché symboly

Za Mekku tohoto fenoménu je považována Anglie, kde evidujeme první nálezy. Jednalo se především o jednoduché samostatné kruhy, bez větších detailů. Možná právě proto se jim začalo říkat kruhy v obilí. Název je také připisován nadšeným novinářům, kteří z kruhů udělali senzaci. Dnes vznikají  již složité konstrukce na bázi fraktálů (pozn. fraktály jsou na prvý pohled nejsložitější geometrické objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě jednoduchou matematickou strukturu) s podrobnými detaily a náročným provedením.

Dílo člověka, vyšší moci nebo fyzikálních jevů?

Dnes již skoro prokazatelně víme, že existují i symboly, které člověk uměle nevyšlapal. Spousta vědeckých článků dokazuje, že na rostlinách jsou bio-fyzikální anomálie, které nemohou běžným vyšlapáním vzniknout. Tato anomálie, viditelné prasklinky,  se vyskytují na druhém a třetím kolénku stébla obilí. Je to nejdůležitější znak, který sám o sobě na poli nevzniká. Pokud by se provedl laboratorní průzkum, tak nalezneme stejné znaky, jako bychom dali rostlinu do mikrovlnky. To znamená, že rostliny byly vystaveny vysokofrekvenčním zářením.

Obecně se uvádí, že drtivá většina kruhů v obilí byla vytvořena lidským faktorem, pouze zlomek nese znaky bio-fyzikální anomálie. Nejrůznější fyzikální anomálie nejsou v běžném životě zase tak vzácné, plno vědců uvádí řadu nejrůznějších příkladů (kresba mrazu na okenní tabule apod.).

Teorii o převaze lidského faktoru potvrzují také fakta, že kruhů v obilí s odstupem času ubývá a kruhy jsou detailněji provedeny než v 90. letech. Například v ČR bylo v roce 1998 evidováno 29 agrosymbolů, v roce 2009 již jen 5. Také náročnost provedení jednotlivých obrazců je daleko vyšší, což by nasvědčovalo zvýšené náročnosti tvůrců obrazců na vlastní práci.

FOTO: Práce v obilném poli

Práce v obilném poli, Zdroj: tensionnot.com

Hoax neboli kruh falešný

Jak bylo zmíněno výše, převážná většina obrazců je prokazatelně dílo člověka. Tedy člověka, spíše skupiny lidí s prkny, provazy a neutuchající touhou zamotat hlavu laické i odborné veřejnosti. Pokud máte i vy zájem o vytvoření svého vlastního kruhu v obilí, čtěte následující pokyny.

Rady pro začátečníky:

  • s sebou budete potřebovat: různě dlouhá prkna, provazy, tyče, pásmo na měření
  • den tvorby plánujeme tak, aby obilí bylo vlhké – nedojde ke zlomení stébel
  • pro příchod na místo budoucího obrazce se volí stopy od traktoru, nebo místa, kde je půda tvrdá a boty nezanechají otisky
  • samotné kruhy poté vytváříme pomocí prken, na nichž člověk kráčí podobně, jako by na lyžích kráčel bokem do svahu
  • prkna můžeme ovládat i pomocí provazů
  • pohybujeme se pouze po prknech, aby obilí bylo rovnoměrně polehlé a prkna rozloží váhu tak, že klasy nejsou poškozené
  • vzdálenost u prostých kruhů odměřujeme provazem či položením jednoho konce prkna do středu budoucího kruhu
  • větší obrazce se doporučují zkušenějším umělcům a větší skupince lidí, kteří poskytnou nezbytnou pomoc s přesouváním prken

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Obilí mezi nebem a zemí. Podívejte se na nejzajímavější kruhy v obilí