Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Nový trestní zákoník. Množství větší než malé bude od 1. ledna 2010 oficiálně stanoveno!

Redakce

Redakce

25. 12. 2009

Vláda určila, jaké množství omamných látek je už větší než malé. Také definovala, které rostliny a  houby se považují za drogy v souvislosti s pěstováním pro vlastní potřebu. Vládní nařízení jsou závazná pro každého, tedy i pro orgány činné v trestním řízení, včetně soudů.

Zdroj: arza.org

Zdroj: arza.org

Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti nový trestní zákoník, který mimo jiné nově upravuje problematiku nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami

Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy, v malém množství podle zákona o přestupcích (v přestupkovém řízení může být uložena pokuta až do výše 15 000 Kč), v množství větším než malém podle trestního zákoníku (například za přechovávání konopných drog pro vlastní potřebu může být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok). Subjekty, které jsou oprávněny drogy přechovávat, definuje zákon (patří sem zdravotnická zařízení, lékárny, laboratoře a další). Z toho tedy vyplývá, že pěstování malého množství konopí (pět samičích rostlin), hub nebo jiných rostlin pro vlastní potřebu bude postihováno podle zákona o přestupcích.

Množství větší než malé, tedy postižitelné zákonem

Uvedeno je množství drogy v gramech (to znamená množství celé směsi obsahující účinnou látku i další příměsi), podstatný je ale i obsah omamných látek v droze, který je následně zjištěn analýzou.

Marihuana – více než 15 gramů sušiny

Hašiš – více než 5 gramů

Lysohlávky (a další houby obsahující psilocin a/nebo psilocybin) – více než 40 plodnic houby

LSD – 5 papírků (tablet, želatinových kapslí nebo krystalů) impregnované účinnou látkou

Extáze – více než 4 tablety (kapsle) nebo více než 0,4 gramů práškovité či krystalické substance

Pervitin – více než 2 gramy

Kokain – více než 1 gram

Heroin – více než 1,5 gramů

Trestné je i držení předmětu určeného k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky a podněcování jiného člověka ke zneužívání drogy.

Jakékoliv další způsoby nedovoleného nakládání (prodej, dovoz, vývoz a podobně) jsou trestány stejně bez ohledu na typ drogy.

Jedná se o zákon č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku, paragraf 283 až 289.

Zdroj: wikipedie.org

Zdroj: wikipedie.org

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Nový trestní zákoník. Množství větší než malé bude od 1. ledna 2010 oficiálně stanoveno!