Menu
TOPZINE.cz
Maturita 2022

Maturita: Český jazyk a literatura v podobě pracovních listů, didaktického testu a písemné práce

Redakce

Redakce

13. 11. 2010

Český jazyk a literatura vždy povinným maturitním předmětem byla, je a pravděpodobně asi bude. A není se čemu divit, vždyť čeština je naše rodná řeč! Letos se ale způsob maturitních zkoušek poměrně změnil a čeština společně s ostatními předměty dostala nový kabát. Bude její nový kabátek slušivější než doposud, či odrbanější a tak nějak jednoduššího střihu? Bohužel, na tyto otázky zatím neznáme odpověď. Čas prý ukáže. Pojďme se tedy alespoň podívat na to, co se ve zkoušce z češtiny změnilo.

Kvůli nové maturitě se vyplatí hodně číst, Zdroj: leeds.ac.uk

Nová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury (dále jen ČJL) bude mít tři části: ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci, kterou známe jako práci slohovou. Zkoušet se bude, oproti minulým letům, přesně v tomto pořadí. Každá část má dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší – a podílí se na celkové známce jednou třetinou. Pokud u jedné části neuspějete, znamená to, že budete muset opakovat celou zkoušku v opravném termínu. Při opravě si však  můžete zvolit jinou úroveň obtížnosti.

Ústní část zkoušky je v režii jednotlivých škol a zadává se formou tzv. pracovních listů. Co si však pod pojmem pracovní list máme představit? Jak budou pracovní listy vlastně vypadat? Jakých témat se budou týkat? Vezměme vše pěkně popořádku.

Knihy si vyberte podle sebe, pracovní listy připraví školy

Každá škola vyvěsí do 30. září daného školního roku seznam povinné literatury, který bude obsahovat minimálně 40 titulů pro zkoušku základní úrovně a 105 titulů pro zkoušku úrovně vyšší. Tituly by měly být vybrány ze všech literárněhistorických období od starověku až po literaturu současnou. Z těchto seznamů si podle zadaných kritérií zvolíte 20 – 30 titulů. Ty si přečtete a nastudujete k nim potřebné informace týkající se literárněhistorického kontextu (období, kdy dílo vzniklo; informace o autorovi, o dané knize, jejím žánru atd.).

Pracovní listy pro český jazyk a literaturu podle návrhu ministerstva najdete zde.

Ke každému titulu ze seznamu bude vytvořen pracovní list s názvem, např. Josef Škvorecký – Zbabělci, a ten bude obsahovat úryvek textu z daného díla (text umělecký) a např. novinovou anotaci či recenzi (text neumělecký). Vy musíte být schopni oba úryvky charakterizovat a zařadit je do literárního a jazykového kontextu a ti z vás, kteří si zvolí úroveň obtížnosti vyšší, budou muset navíc oba úryvky porovnávat.

Vlastní seznam musíte včas odevzdat řediteli školy. V den ústní zkoušky si vylosujete jeden pracovní list ze složky, která obsahuje pouze pracovní listy týkající se děl vašeho vlastního seznamu. Dobrou zprávou tedy je, že každý bude zkoušen pouze z těch titulů, které si napíše do svého seznamu přečtené literatury.

Didaktický test bude pro všechny stejný

Didaktický test sestavili státní odborníci a je pro studenty všech středních škol stejný. Bude se psát na všech školách přesně ve stejnou dobu, a to proto, aby měli všichni rovnocenné podmínky. Test má samozřejmě také dvě verze náročnosti a ty se liší nejen zadáním otázek a jejich množstvím, ale i časem, který mají maturanti na řešení.

Jak uvádí František Brož, hlavní metodik pro češtinu, maturitní test bude podobný jako při maturitní generálce, ani lehčí, ani těžší.

Didaktický test prověřuje:

– porozumění textu

– gramatiku a pravopis

– základní jazykové dovednosti

Dříve měli žáci na písemnou maturitu, tedy slohovou práci, čtyři hodiny čistého času, dnes si musí vystačit jen s hodinou, nebo hodinou a půl (podle obtížnosti). Větší volnost mají naopak ve výběru témat. Dříve jich školy nabízely jen čtyři nebo pět, na jaře jich bude nachystáno přesně deset. Některá z témat by měla být úniková, jako např. téma „Třídit či netřídit – otevřený dopis obecním zastupitelům“.

V zadání se může i nemusí objevit výchozí text, co tam ale určitě najdete, je vymezení slohového útvaru či komunikační situace. Během písemné práce budete mít k dispozici pouze pravidla českého pravopisu, žádné jiné pomůcky nejsou povoleny.

Hodnocení slohovek dostalo jasný rámec. Učitelé musí zohlednit hned několik kritérií, která jsou rozdělena do úrovní. A zlobí se. Tvrdí, že rozdíl mezi „vyhověl zadání – z vetší části vyhověl – z menší části vyhověl – nevyhověl vůbec“ je mnohdy jen pocitový a dává tak na frak objektivitě hodnocení.

K nové maturitní zkoušce by vás měli připravit především vaši učitelé. Co však můžete vy sami udělat je, vyzkoušet si ukázkové testy z maturitní generálky a testy z dřívějších let.

Podrobný rozpis nové maturity najdete zde.

I přesto, že všeobecně kolují názory, že nová maturita je poměrně lehká, nepodceňujte ji. Mějte na paměti, že štěstí přeje připraveným!

Více se dočtete také v článcích o průběhu maturitní generálky, o termínech všech zkoušek a testů včetně výsledků, o diskusi ministra Dobeše a ředitele CERMATu Zeleného s učiteli a studenty v České televizi nebo si přečtěte náš online rozhovor s ministrem Dobešem.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Maturita: Český jazyk a literatura v podobě pracovních listů, didaktického testu a písemné práce