Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Nejdůležitější sebrané spisy českých spisovatelů: Havel, Holan, Škvorecký

Tereza Tlachová

Tereza Tlachová

19. 12. 2011

FOTO: Václav HavelSebrané dílo přináší celistvý pohled na dílo každého autora. Jak vypadají sebrané spisy Václava Havla, Vladimíra Holana a Josefa Škvoreckého?

FOTO: Václav Havel

Především člověk. Václav Havel zemřel 18. prosince 2011, Zdroj: youtube.com

Potkáte-li na pultech knihkupectví zelenou kazetu obsahující 7 svazků z nakladatelství Torst, nemůže to být nic jiného než Sebrané spisy Václava Havla, které vyšly již v roce 1999. Ačkoliv každý svazek připravoval jiný editor, všechny svazky se na pult knihkupectví dostaly současně. V Sebraných spisech naleznete vše, co Václav Havel publikoval, uspořádané podle chronologicko-druhového hlediska (podle doby, v níž dílo vzniklo a také dle toho, do jakého žánru lze dílo zařadit – povídka, divadelní hra, román apod.)

Básně, divadlo i dopisy Olze

Do prvního svazku jsou zařazeny básně, do druhého divadelní hry napsané do roku 1999 spolu s textologickými odchylkami po roce 1970. Ve třetím a čtvrtém svazku byla zařazena nebeletristická tvorba, tedy esejistika a publicistika; ve svazku pátém jsou to dopisy Olze z let 1979–1982 pod redakčním vedením Jana Lopatky. Poslední svazky šestý a sedmý obsahují veškeré zveřejněné prezidentské projevy Václava Havla. Jako malý bonus navíc byl ke svazkům připojen ještě malý sešitek se slavnostním projevem, který Havel pronesl při vydání Sebraných spisů.

FOTO: Václav Havel

Václav Havel v Brožíkově sále Staroměstské radnice, Foto: Pavel Plicka, Topzine.cz

Protože však byl Václav Havel literárně činný celý život, v roce 2007 vychází osmý svazek Spisů. Ten obsahuje texty z let 2003–2007, včetně známé divadelní hry Odcházení. Každý svazek spisů také obsahuje ediční komentář. Jedním z editorů Spisů je například Jan Šulc, který se spolu s dalšími editory snažil najít výchozí prameny známých textů a divadelních her.

Plán Vladimíra Holana

Sebrané spisy Vladimíra Holana jsou poněkud jiným typem spisů – autor je již po smrti, tudíž se nestane, že by do nich mohla být ještě zařazena nějaká nová díla. Holan sám si navrhl plán toho, jak měly spisy vycházet. Počátečním datem se měl stát rok 1965 a vydávání spisů mělo skončit v roce 1988, to vše pod záštitou nakladatelství Odeon (Původně Státní nakladatelství krásné literatury a umění, od roku 1966 Odeon).

Vladimí Holan

Vladimír Holan, Zdroj: commons.wikimedia.org

Deset svazků Spisů plus dodatečný svazek s komentáři obsahují lyriku, epiku i prózu, ale také publicistiku, básně nezahrnuté do sbírek a varianty děl. Svazek jedenáctý – dodatkový přináší příručkovité informace o díle: bibliografii, soupis korespondence, životopis autora i editorův text vzpomínek na Vladimíra Holana. Všech deset svazků díla je řazeno podle chronologicko-žánrového hlediska.

Z Odeonu do Paseky

Reedice sebraných spisů Vladimíra Holana vychází od roku 1999 v nakladatelství Paseka. Připojeny jsou však ještě čtyři svazky Holanových překladů, soubor tedy čítá celkem patnáct svazků. Jak Sebrané spisy v nakladatelství Odeon, tak reedice v nakladatelství Paseka jsou připraveny Holanovým dvorním editorem Vladimírem Justlem.

Josef Škvorecký

Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, Zdroj: skvorecky.com

Trochu odlišná situace nastala v případě Sebraných spisů Josefa Škvoreckého. Editor Vladimír Justl spolu s autorem naplánovali vydání spisů do dvanácti svazků, ty měly obsahovat beletrii a publicistiku, přičemž beletrie měla být rozdělena dle tematiky próz a doby, v níž se děj díla odehrává. Plán na vydání spisů mělo uskutečnit tehdejší nakladatelství Odeon, to však v 90. letech zkrachovalo; vyšel pouze první svazek skládající se z próz Prima sezóna, Zbabělci a Konec nylonového věku. Z nakladatelského hlediska nebyl o pokračování ve vydávání spisů zájem.

Vydavatelskou štafetu nesl do roku 2004 Ivo Železný ve vlastním stejnojmenném nakladatelství, od roku 2006 se vydávání Škvoreckého spisů ujala Literární akademie, resp. její nakladatelství Book and Cards. Původní řada spisů ztratila členění, romány a povídky nebyly kvalitně připraveny pro vydání. Dnes sebrané spisy Josefa Škvoreckého čítají celkem 35 svazků, posledním z nich je prozatím román Zbabělci, jehož editor Michael Špirit připravil svazek podle původního rukopisného znění, druhou částí tohoto svazku je i ediční komentář.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Nejdůležitější sebrané spisy českých spisovatelů: Havel, Holan, Škvorecký