Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Nebojte se nočních můr

Sny – únik z reality, nesmyslná slátanina, nebo poselství z podvědomí vyplouvající na povrch, když spíme? Co člověk, to názor. Toto zažité úsloví se nevyhýbá ani názorům na sny. Někteří je považují za nesmysl, jiní za zprávu, další za nesplněná přání, pohledů na ně je mnoho a těžko je vystihnout všechny. Jak je to tedy se sny?

Zdroj: Sxc.hu

Mají sny svůj význam, nebo jsou to skutečně jen chaotické změti obrázků poskládaných do rychle promítaného filmu? Už naši předci si tuto otázku kladli, a pokud vás to uklidní, ani oni na ni neznali uspokojivou a argumenty podloženou odpověď.  Předchůdci naší doby, když už se k nějakému názoru přikláněli, pak k tomu, že sny mají jakýsi význam.  Zřejmě proto již ve starověku existovali tzv. vykladači snů nebo též snopravci.

Vykladači snů

Tito vykladači snů nebyli vždy náhodné postavy, o jejichž existenci nemáme přesvědčivé svědectví. Mezi snopravci můžeme najít i známá, historicky doložená esa. Jedním ze slavných vykladačů byl třeba biblický Josef, syn Jákoba, jenž byl podle pověsti svými bratry prodán do egyptského otroctví, kde byl pak faraonem povolán k výkladu jeho podivného snu o vyhublých a rachitických kravách. Josef o faraonově snu hovořil jako o nadcházející zemědělské katastrofě. Tento příběh vám možná ještě lépe osvětlí dodnes užívaný obrat sedm neúrodných let.

A není to jen toto vyprávění, které jasně ukazuje na fakt, že našim předkům nebyly sny lhostejné – zabývali se jimi zřejmě víc, než bychom čekali. A možná právě tato starost o sny a jejich výklad je nakonec dovedla k úvaze, že sny nejsou tajemným proroctvím, ale spíše touhou a představami spáče. Není tedy náhoda, že mnoho vykladačů vynikalo svou skvělou intuicí a kvalitní předvídavostí.

Existuje definice snu?

Ano, něco takového jako definici snu skutečně známe. Podle této definice je sen jakýmsi souborem iluzorních obrazů, hlasů a vjemů, které mozek vytváří a pak nám je promítá do hlavy během některých fází spánku. Kde mozek bere materiál k tvorbě takových obrazů? V našich vzpomínkách, představách, záznamech jednotlivých denních i životních situací, zkrátka je toho dost. A materiálu pořád přibývá!

Zdroj: Sxc.hu

Fakta o snech

Podle statistických údajů se nám zdá osm až deset snů za noc, a to i přes to, že 8 % žen a 15 % mužů tvrdí, že si sny vůbec nepamatují. Větší část lidí si však pamatuje z těchto osmi až deseti snů po probuzení aspoň jeden. Dříve také panoval názor, že ženám se sny zdají více než mužům a lidem s aktivnějším zaměstnáním více než těm, kteří nepracují tolik.

Obě tyto varianty byly vědecky vyvráceny, sny se nám prostě zdají všem stejně! A nejsme to v živočišném světě jen my, kteří sní. Ze zvířat jsou to například šelmy, které se mohou sněním pochlubit. Jistě jste také někdy v životě slyšeli, že sny se odehrávají v tzv. REM a NREM fázích.

Rozdíl je v tom, že v REM fázích bývají sny hodně živé, divoké, barevné a spíše nelogické. První sen by se měl dle vědeckých výpočtů dostavit po 70 minutách spánku a trváá v rozmezí od několika minut po půl hodinu.  REM fáze se mohou opakovat až čtyřikrát za noc.

Zdroj: Sxc.hu

Noční můry či noční děsy?

Existují sny, které nemusí být příjemné. V takovém případě hovoříme o nočních můrách nebo nočních děsech (lat.  pavor nocturnus). Ale pozor – noční můry a noční děsy nejsou totéž! Společného mají snad jen to, že spíše než do kategorie skutečných snů patří ke snové patologii vzhledem ke spojení se somatickým prožíváním.

Noční děsy se – pokud vůbec – objevují přibližně půl hodiny po usnutí. Takový noční děs může být provázen téměř násilným vytrhnutím ze spánku, pocitem zmatení a náhlou neschopností uvědomit si, co se vlastně stalo. Noční děs lze pokládat za jakousi dočasnou poruchu nervového systému trvající zhruba minutu nebo dvě. Děsy na rozdíl od nočních můr potkávají člověka nejčastěji v dětství.

Proti nočním můrám vás ochrání lapač snů, Zdroj: Sxc.hu

Noční můry jsou zase výsledkem práce organismu ve snové REM fázi. Noční můry si po probuzení většinou podrobně pamatujeme a dost často bývají vzpomínkami na nějaký traumatický zážitek. Zajímavý je také původ označení můra. Toto slovo pochází od Germánů a v prapůvodním slova smyslu znamená přízrak.

Tento jejich přízrak si během spánku odnášel duši spícího, což bylo podle nich vysvětlením pro to, že lidé ve spánku umírali. Slovo můra bylo později převzato jako označení pro motýla, který lítal v noci. A proč právě můra? Lidem se zdál motýl létající v noci zlověstný – stejně jako noční můry.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Nebojte se nočních můr