Menu
TOPZINE.cz
Divadelní hry, představení - novinky a recenze

Národní divadlo je podkopáno až 150 let starými tunely

Michaela Deáková

Michaela Deáková

26. 6. 2011

FOTO: Národní divadloKaždý, kdo občas zavítá do centra Prahy, ať už na procházku, či několikrát denně při cestě do práce, si všiml uzavírky tramvajových kolejí u Národního divadla. Důvodem rekonstrukce jsou historické tunely. Víte, k čemu skutečně sloužily a po opravě sloužit mají? Byli byste překvapeni.

FOTO: Slavnostní výkop k rekonstrukci tunelů pod Národním divadlem

Slavnostní kop na zahájení rekonstrukce tunelů (vpravo ředitel ND Ondřej Černý) Foto: Michaela Deáková, Topzine.cz

Denně projdou tisíce lidí po Masarykově nábřeží, avšak většina z nich nemá tušení, že se pod nimi nalézá síť až 150 let starých chodeb dlouhých zhruba 30 metrů. Původně tunely ústily u řeky. Tohle propojení však bylo uzavřeno a má se obnovit až nyní s novou rekonstrukcí.

Jedná se o tři tunely vedoucí od nábřežní zdi pod komunikací na Masarykově nábřeží do druhého suterénu budovy Národního divadla. Sloužily pro přepravu zboží z říčních tunelů na pevninu a vyrovnávaly výškový rozdíl mezi hladinou Vltavy a nábřežím. Byly využívány také jako k zásobování budovy ND čerstvým vzduchem a dodávkou vody.

To vše funguje již od roku 1903, kdy byly první dva tunely zřízeny ještě před samotnou stavbou Zítkovy budovy. Třetí tunel byl vybudován až v roce 1983 při generální rekonstrukci ND za účelem zřízení vzduchotechnických šachet.

„Technologické tunely spojují ND s životadárnými živly – vodou a vzduchem. A svou historickou rolí, která sahá až do doby před vlastní stavbou ND, jsou jakýmsi symbolickým pojítkem ND s jeho vlastní bohatou minulostí,“ vysvětluje ředitel ND Ondřej Černý.

V současné době jsou tunely využívány právě k filtraci vzduchu a zásobování technologickou vodou z řeky do budovy Národního divadla. Z toho důvodu je omezena funkčnost klimatizace v Národním divadle. Herci si pak stěžují na nedostatek čerstvého vzduchu a vyšší teploty během zkoušek v budově ND.

FOTO: Tunely pod Národním divadlem

Historické podzemní prostory pod Národním divadlem vypadají i takto

O rekonstrukci tunelů se jedná už pár let. Až nyní bylo vše definitivně schváleno a po zvážení všech rizik, která hrozila při dalším chátrání tunelů, se přešlo rovnou k rekonstrukci. Pokud by se nadále nechaly podzemní chodby chátrat, mohlo by dle výpočtů dojít až k propadu nábřežní komunikace, či porušení statiky nosné zdi budovy Národního divadla.

K tomuto stavu příliš neprospěla ani povodeň v roce 2002, kdy voda protekla tunely až do podzemí ND, kde způsobila široké trhliny a jiná četná poškození.

Stav tunelů je v současné době vyhodnocen:

Tunel č. 1 – stav uspokojivý

Tunel č. 2 – stav havarijní

Tunel č. 3 – stav špatný

Všechny tři tunely jsem navštívila a důkladně prozkoumala za průvodcování toho nejpovolanějšího, stavbyvedoucího Vlastimila Dvořáka. Dvořák Topzinu sdělil, že po rekonstrukci se tunely č. 2 a 3  spojí v jeden velký, který má sloužit jako součást dopravního koridoru a prostor, kterým budou přepravovány kulisy na jeviště v historické budově ND.

Tunel č. 1 pak bude pouze vyztužen a bude nadále fungovat k cirkulaci vzduchu. Výhledovou životnost tunelů po rekonstrukci odhaduje Tomáš Míčka, hlavní inženýr projektu, na cca dalších 150 let. Uzavírky a jiná dopravní omezení by měla být ukončena s doděláním stavitelských prací, tedy začátkem března 2012.

„Jsme si vědomi, že přerušení dopravy v samém centru metropole zásadně ovlivňuje život obyvatel velkoměsta. Vynasnažíme se tedy stavební práce na tunelech dokončit podle dohodnutého harmonogramu a v požadované kvalitě, která bude odpovídat nárokům provozu první divadelní scény,“ dodává vedoucí projektu Miroslav Aulík.

Po rekonstrukci dojde k jediné okem postřehnutelné změně. Vznikne brána tunelu ústící nad řeku Vltavu. Designově bude provedena tak, aby nenarušovala historický ráz nábřeží i budovy ND.

FOTO: Základní kameny Národního divadla

Základní kameny Národního divadla pocházející z nejrůznějších koutů České republiky

Celková cena rekonstrukce je vyčíslena na 121 718 226 korun a její dokončení se plánuje na 8. března 2012.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Národní divadlo je podkopáno až 150 let starými tunely