Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Muzeum Kampa vystavuje nejsvébytnější díla Adrieny Šimotové

Muzeum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových v Praze zahájilo 25. února výstavu k 85.  narozeninám významné české výtvarnice Adrieny Šimotové. Výstava, již sama autorka nazvala Menší ohlédnutí, představuje její tvorbu z let 1975 až 1991.

FOTO: Adriena Šimotová při perforaci papíru

Adriena Šimotová při práci, perforaci papíru, v ateliéru, zdroj: soukromý archiv Adrieny Šimotové.

Aktuální výstava Adrieny Šimotové je věnována jejím pracím s papírem, který různě modifikuje – prořezává, drásá a tvaruje, aby tak v obrazu vynikly jemné papírové siluety. Zahrnuje čtyři cykly obrazů: svitkové kresby na vrstevnatých, rolovaných papírech, perforované kresby na velkých papírových arších, velkoformátové frotáže, ale i frotáže menšího formátu.

Vystavená díla jsou její stěžejní prací převážně ze 70. a 80. let. Tato žena je na naší scéně jedinečnou umělkyní, která se této technice věnuje. V prostorách galerie také můžete shlédnout vydařený dokument o Adrieně Šimotové „O blízkém a vzdáleném“, natočený studenty FAMU, který vás obeznámí nejen s životními postoji této umělkyně, ale i s tím, jakým způsobem díla autorka vytvářela. Pro tuto techniku perforace je nezbytná i fyzická zručnost, a tak autorka většinu děl vytvářela v ateliéru na zemi na kolenou bez jakékoli kresebné přípravy.

85letá autorka však na poli českého výtvarného umění působí mnohem déle a patří tak k osobnostem, které hrály důležitou roli pro utváření českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. V poválečných letech studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u Josefa Kaplického, společně s manželem Jiřím Johnem, Václavem Boštíkem, Stanislavem Kolíbalem, Věrou Janouškovou, Vladimírem Janouškem, Alenou Kučerovou a dalšími byla členkou skupiny B12.

Jako stěžejní období její tvorby je mnohdy označován konec šedesátých let a začátek let sedmdesátých. Pro autorku to byla doba těžkých osobních i společenských zvratů, před nimiž však obstála a zavdaly rozvoji jejího jedinečného uměleckého stylu. Byl jí uzavřen vstup do veřejných galerií, a tak tvořila mimo oficiální uměleckou scénu. Pro svou práci se tedy často uchylovala do Hostinného v Krkonoších, kde udělala výstavu v neveřejném prostoru v té době zrušeného kláštera. Od 90. let pak mnohokrát vystavovala i v evropských metropolích (např. v Paříži, Berlíně, ve Vídni).

Filosofie a dílo Adrieny Šimotové

Její tvorbu bychom mohli obecně popsat jako jakousi filosofii na plátně, respektive hlavně fenomenologii – tedy autorčino pátrání v mezích lidské duše, osobnosti…  Tematika člověka v mezních situacích života se pro ni stala typickou. V té době nejen pro ni, avšak z jejích děl sálalo jakési hlubší psychologické rozjímání. Tak se dále rozvíjela výtvarná vyjádření fenomenologických vztahů v souvislosti s jejich časem a prostorem. Aneb také jak se vyjádřil kurátor výstavy Pavel Brunclík, její dílo je scénou a zároveň oponou a vyjadřuje tedy ještě něco, co je za obrazem.

Foto: Adriena Šimotová v ateliéru

Adriena Šimotová v ateliéru na Letné

Pokud chcete vidět tuto specifickou papírovou etapu tvorby přední české umělkyně, jež je jedna z mála, kdo si tuto techniku takto osvojil, určitě do Sovových Mlýnů zavítejte. Návštěvu galerie navíc můžete spojit s tamní stálou expozicí a pověstným výhledem na Prahu. Avšak pokud očekáváte výstavu větších rozměrů, která by byla průřezem dosavadní tvorby Šimotové, pravděpodobně vám to stačit nebude. K tomu může posloužit před pár lety vydaná monografie umělkyně. Za její nejnovější tvorbou si zase můžete od dubna vydat do pražského Rudolfina na chystanou výstavu Vyjevování. Na té představí opět kurátor Pavel Brunclík tvorbu Adrieny Šimotové z posledních tří let.

Adriena Šimotová, Menší ohlédnutí

25. února 2011 – 25. dubna 2011

Muzeum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 2

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Muzeum Kampa vystavuje nejsvébytnější díla Adrieny Šimotové