Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Motivační dopis? Nezbytná součást životopisu

Redakce

Redakce

5. 11. 2010

FOTO: PohovorNávodů na to, jak napsat kvalitní motivační dopis, najdete na internetu skutečně nespočet. Některé jsou velice kvalitní, u jiných bychom o kvalitě mohli hovořit jen stěží. V redakci Topzine.cz jsme se proto rozhodli, že za vás prostudujeme všechny dostupné materiály a podáme vám ucelený návod, jak získat vysněnou práci.

FOTO: Pohovor

Pracovní pohovor je každopádně zkušenost, Zdroj: thecampussocialite.com

Ještě než se dostaneme k samotnému návodu na napsání kvalitního motivačního dopisu, musíme bezprostředně upřesnit jeho význam.  V dnešní době se uchazeči o práci prezentují v první řadě strukturovaným životopisem. Ten často postrádá, a z jeho povahy se to i očekává, jakýkoli osobitý přístup uchazeče. Tedy kromě kvalifikace a dosaženého vzdělání nám o schopnostech uchazeče nic neřekne.

To ale staví personalisty do nelehké situace. Na každou pracovní pozici totiž běžně odpovídá více než 200 zájemců. Z toho jasně plyne potřeba udělat jejich selekci ještě před ústním pohovorem. Jen prostřednictvím strukturovaných životopisů to nelze. Proto se selekce dělá právě na základě motivačních dopisů. Motivační dopis je tedy nedílnou součástí výběrového řízení, která rozhodne o tom, zda vůbec budete přizváni k pohovoru. Nepodceňujte proto jeho význam a dejte si na jeho znění patřičně záležet.

5 bodů úspěšného motivačního dopisu

1. Snažte se zaujmout

Správný motivační dopis by měl v první řadě zaujmout. Při pročítání různých návodů k napsání motivačních dopisů jsem se dočetla někdy doslova šílené věci. Někteří doporučují napsat motivační dopis na barevném papíře, popřípadě radí použít papír navoněný. Sami uznáte, že taková rada vám může spíše uškodit, než pomoci. Zaujmout je třeba jiným způsobem. Nebojte se v dopise zdůraznit váš zápal pro obor, ve kterém chcete pracovat. Nebojte se ani vyzdvihnout vaše schopnosti a dovednosti získané na odborných stážích a předešlých pracovních pozicích. Zkrátka a dobře, nebojte se být sebevědomí.

2. Buďte struční

Zkušený personalista, který provádí první selekci uchazečů, zpravidla stráví nad každým motivačním dopisem 30 sekund. Nezajímá ho přitom, z jak početné rodiny pocházíte, jaké sportovní úspěchy jste získali na střední škole nebo že studentská léta pro vás byla těmi nejlepšími v životě. To, co firmy chtějí slyšet, je vaše motivace pro danou pozici. Zajímá je, jakých profesních úspěchů jste dosáhli a jaké zkušenosti s požadovanou prací máte. Nebojte se také zdůraznit, že s vámi váš předchozí zaměstnavatel byl navýsost spokojený a uveďte pro to důvody. Můžete přidat i kontakt, kde si vaši kvalifikaci mohou ověřit.

3. Mluvte pravdu

V žádném případě si ve vašem motivačním dopise nevymýšlejte. Drobná lež vám sice může dopomoci postoupit k ústnímu pohovoru, ale tam se lež nakonec ukáže, byť bude sebemenší. Ústní pohovory totiž zpravidla neprovádějí personalisté, ale vaši budoucí nadřízení, kteří se v dané problematice velice dobře orientují. Proto mluvte pravdu, nepřikrášlujte si své znalosti a věřte v sebe sama. To se vždy vyplácí.

4. Buďte originální

FOTO: KariéraNení nic horšího, než když motivační dopis stáhnete z internetu a doplníte pouze vaše jméno. Jeden z cílů dopisu je přece projevit svou individualitu a schopnost vyjadřování. Nehledě na to, že jakýkoli převzatý text zkušený personalista pozná na první pohled. Pokud nemáte s psaním motivačních dopisů žádné zkušenosti a nevíte jak začít, nevěšte hlavu. Představte si, jak sedíte u ústního pohovoru, a do dopisu uveďte to, co byste při něm řekli pro svou nejlepší prezentaci. Samozřejmě můžete mít nějaký základní nárys vašich starších dopisů. Vždy ale ten, který budete posílat, co nejlépe uzpůsobte aktuální pozici, o niž se ucházíte.

5. Dejte si opravdu záležet

Dejte si záležet, a to nejen na samotném obsahu dopisu, do kterého se vždy hodí zmínit i hlavní důvod, proč žádáte o pozici v dané firmě. Především se ale zaměřte na gramatickou a stylistickou stránku. Není totiž nic horšího, než když někdo začne číst váš dopis a do očí ho uhodí hned několik pravopisných chyb. Dopis si proto po sobě hned několikrát přečtěte, popřípadě si jej nechte zkontrolovat.

Správná struktura motivačního dopisu

V úvodu dopisu se stručně a výstižně představte. Pokuste se už v tomto stadiu něčím zaujmout. Můžete již zde zdůraznit vaše poslední pracovní místo úzce související s pozicí, o niž se ucházíte. V samotném textu pak vyzdvihněte konkrétní body svého profesního života. Nevyzdvihujte všechny, ale jen ty, které souvisí s daným oborem a na které jste skutečně a po právu pyšní.

Právě teď nastává chvíle promluvit o vašich referencích a popřípadě přidat kontakt na vašeho předcházejícího zaměstnavatele nebo osobu, která s vámi po pracovní stránce byla nadmíru spokojená. Takový odkaz je vždy jen přínosem. Samotnému dopisu dodá na důvěryhodnosti a vám tak získá kýžené body navíc.

Na závěr přichází rozloučení a odkaz na přílohu e-mailu, ve které se nachází strukturovaný životopis. Hodí se také přidat větu, v níž vyslovujete zájem o brzké shledání ku příležitosti osobního pohovoru. Nebojte se použít ustálené fráze. Nikoho neurazí, a pokud personalista ve čtení vašeho průvodního dopisu došel až do této fáze, máte téměř vyhráno. Tedy pouze ve smyslu, že postoupíte do užšího výběru a budete přizváni k osobnímu pohovoru.

Nejčastější chyby v motivačním dopisu

–          Motivační dopis úplně chybí

–          Neupozorníte na své přednosti

–          Zkreslujete informace

–          Pravopisné chyby

–          Motivační dopis není napsaný na míru

–          Zapomenete přiložit strukturovaný životopis, na který v textu odkazujete

Pracovních nabídek neustále ubývá a naopak zájemců o ně přibývá. Proto si při každé příležitosti dejte skutečně záležet na tom, co do motivačního dopisu píšete. Věnujte pozornost jeho formální stránce a nebojte se být tvůrčí. Přes několik nezbytných prvotních odmítnutí se při usilovné práci a vytrvalosti dočkáte a vysněnou práci získáte. Na závěr bych každému z vás ráda popřála pevné úsilí a štěstí při vaší cestě za světlou budoucností.

Jak správně napsat životopis, se dozvíte zde.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Motivační dopis? Nezbytná součást životopisu