Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Mobbing: Jak vypadá šikana na pracovišti?

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

23. 9. 2010

FOTO: MobbingŽe existuje šikana mezi dětmi a dospívajícími, ví každý. Ale o tom, že existuje nějaká šikana i mezi kolegy v práci, se začalo mluvit až v posledních dvaceti letech. Psychické týrání na pracovišti, tzv. mobbing, není vynálezem dnešní doby, nicméně až dnes se o tento problém začala zajímat širší veřejnost.

FOTO: Mobbing

I mezi dospělými je šikana, Zdroj: photobucket.com

Samotné označení mobbing vzniklo z anglického slova mob, které by se dalo přeložit jako hromadně napadnout nebo hromadně dotírat.

Za mobbing lze označit takové slovní napadání a dělání naschválů, které trvá alespoň šest měsíců. Šikanování kolegy se stává pravidelnou náplní pracovní doby jedné nebo více osob.

Podle Anny Sýkorové z Městské nemocnice Ostrava lze považovat za psychické týrání „každé zneužívající chování, projevující se v jednání, slovech, činech, gestech, textech, které poškozuje osobnost, její důstojnost, fyzickou nebo psychickou integritu jedince a které ohrožuje jeho místo v pracovním procesu nebo znehodnocuje pracovní klima“.

Začíná nevinně, ale valí se jako lavina

Na počátku stojí v tu chvíli nějaké nedůležité neshody, které se buď nevyřeší, nebo vyřeší špatným způsobem. Týraná osoba bere různé slovní útoky a jiné projevy šikany nejprve na lehkou váhu. Nechce se pouštět do konfliktu nebo se urážet.

Nicméně psychický nátlak postupně roste a oběť mobbingu je pod stále větším a větším tlakem. Situace se stává natolik veřejnou, že si jí všimnou i nadřízení a musejí nějakým způsobem zasáhnout. V řadě případů ovšem jednají ve prospěch šikanátora. Je to dáno tím, že oběť má v práci problémy – časté absence, zpomalení práce a hádky. Nadřízený po příčinách těchto problémů často nepátrá a oběť tak musí čelit psychickému nátlaku nejen od kolegy, popř. kolegů, ale i od nadřízeného.

FOTO: Stres v práci

Pro oběť je chození do práce utrpení, Zdroj:photobucket.com

Konečnou fází mobbingu je vyloučení. Cílem tyranizátora je odchod oběti ze zaměstnání. Pokud nechce odejít dobrovolně, snaží se ho kolega profesně zničit.

Důsledkem mobbigu jsou jak problémy psychické (deprese, úzkosti, poruchy koncentrace, v krajních případech i myšlenky na sebevraždu), tak potíže psychosomatické (bolesti hlavy a zad, zažívací problémy). K tomu všemu si oběť tak obrovský psychický tlak nosí domů a mobbing narušuje i jeho vztahy v soukromém životě.

Nadřízený, podřízený, nebo kolega?

Mobbing se vyskytuje nejčastěji mezi stejně postavenými kolegy. V poslední době se ale stále častěji vyskytuje i tzv. bossing, kdy jde o mobbing ze strany nadřízeného. Velmi vzácně pak dochází k šikaně vycházející od podřízených k šéfovi.

Jak mobbingu čelit

Nejprve musí člověk zhodnotit, jestli situace došla tak daleko, že konflikt nepůjde vyřešit nebo zda je ještě nějaká naděje na urovnání.

Pokud máte pocit, že neshody ještě můžete urovnat, snažte se nejprve konflikt pojmenovat. S kým ho máte, jaká je jeho příčina. V klidu si o něm promluvte a snažte se dosáhnout oboustranného smíření. Můžete se se stížností obrátit i na zaměstnavatele nebo požádat o pomoc ostatní kolegy.

V případě, kdy máte pocit, že už není žádná naděje na urovnání vztahů, je řešením výpověď, která s sebou přináší úlevu a vysvobození.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Mobbing: Jak vypadá šikana na pracovišti?