Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Mládež v akci chce spolupracovat napříč Evropou

Zuzana Černá

Zuzana Černá

15. 7. 2010

Spousta středoškoláků a vysokoškoláků svá studentská léta prosedí doma na zadku, zahrabaní v knihách až po uši, po čase sinavě zelení, bez jediné krvinky, jak žijí jen školou. Pak jsou tu ale ti druzí, aktivní, ti, kdo se nebojí vrhat se střemhlav do nových projektů a zkoušet nové věci. Jedním z takových programů je i Mládež v akci pod záštitou Evropské unie.

Logo evropského programu Mládež v akci, Zdroj: euaction.org

Program vyhlásila EU na léta 2007–2013. Zaměřuje se na volnočasové aktivity mladých lidí, navazuje na předešlý program Mládež (2000–2006) a zachovává jeho pilíře: mezinárodní výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Oproti předchozímu programu se Mládež v akci snaží navázat spolupráci také s nečlenskými zeměmi EU.

Nutno říci, že z tohoto oficiálního úvodu není asi nikdo moc chytrý. Čeho chce tedy skutečně Mládež v akci dosáhnout?

Veškeré projekty a programy jsou tu od toho, aby pokryly především evropské uvědomění. Jednoduše jde o to, aby si mladí lidé uvědomovali nutnost hrát aktivní roli při utváření Evropské unie. Zároveň chtějí podněcovat kritické přemýšlení o existenci nadnárodního společenství podobně jako schopnost spolupráce s vrstevníky jiných kultur a jiných národů.

Ilustrační foto, Zdroj: facetheeuropeans.eu

Stáže v zahraničí i miliony od EU

Na projektech se mohou podílet lidé ve věku 13 až 30 let, některé jsou omezeny jinak. Autoři věděli, že mladí lidé potřebují atraktivní témata, která jsou zároveň společensky klíčová, proto aktivity zaměřili na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění či ekologii. Dlouhodobě nejvíce žádanou formou spolupráce jsou mezi studenty výměnné pobyty a stáže v zahraničí. I s tím Mládež v akci počítá a nabízí granty.

Rok 2010 vyhlásila Evropská unie evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Další prioritou je také snižování nezaměstnanosti mladých a růst povědomí o globálních tématech. Češi letos chtějí podporovat dobrovolnictví, celoživotní vzdělávání a také spolupráci v pohraničí, které nabízí více příležitostí spolupráce na společných tématech.

Workshop Bridge of Friendship, Zdroj: mladezvakci.cz

Projekt schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a dále se rozvíjí pod taktovkou České národní agentury Mládež v rámci Národního institutu dětí a mládeže. Právě tato agentura rozhoduje o přidělování grantů na podporu mezinárodních volnočasových aktivit. V loňském roce si Češi rozdělovali více než dva a půl milionu eur z evropského fondu. O grant žádalo 513 dílčích projektů, úspěšný byl asi každý druhý. Nejvíce z nich propagovalo podporu aktivní účasti mladých, nejméně pak zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi (např. handicapovaní). Evropská unie do projektu na jeho počátku vložila 885 milionů eur.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Mládež v akci chce spolupracovat napříč Evropou