Menu
TOPZINE.cz
Divadlo

Mistr Jan Hus a jak to bylo doopravdy pohledem Ladislava Smoljaka

Redakce

Redakce

25. 11. 2009

Hus-Alia minora-perexDivadlo Na zábradlí  uvede ve čtvrtek 26. listopadu světovou premiéru „historické divadelní lekce“ autora a režiséra Ladislava Smoljaka Hus: Alia minora Kostnického koncilu. Každému představení této hry bude předcházet úvodní rozprava s hostem.

Foto: Alena Pecháčková

Foto: Alena Pecháčková

Řekněme si upřímně, co většina Čechů o Husově kauze ví: Hus kritizoval církev pro její zlořády. Ta proto svolala do Kostnice koncil. Na ten Zikmund – liška ryšavá – pomocí ochranného glejtu Husa lstivě vylákal a tam ho uvěznil. Spor Husa s církví před Kostnickým koncilem byl v podstatě sporem mezi pravdou na straně jedné a falší na straně druhé. A světská i církevní moc triumfovala tím, že nechala Husa okázale dosoudit a upálit.

Jsou to bohužel buď úplné mýty, nebo populárně zjednodušené polopravdy, za které nejspíš děkujeme Aloisi Jiráskovi. Koncil totiž nebyl svolán kvůli Husovi, Zikmund mu dal glejt v dobrém úmyslu, a ani on, ani Koncil nestáli o to, aby Hus skončil na hranici. Ani odpověď, na čí straně byla pravda, není zdaleka jednoznačná.

Foto: Alena Pecháčková

Foto: Alena Pecháčková

Ve hře Hus: Alia minora kostnického koncilu sám Mistr Jan nevystupuje. Latinská slova „alia minora“ znamenají česky „ostatní maličkosti“. A vystihují správně skutečnost, že Kostnický koncil měl na starosti důležitější věci, než jaké představoval jeden neposlušný kazatel z Prahy. Hus tedy na jevišti přítomen není, je však hlavním předmětem sporu, který se odehrává mimo hlavní koncilní fórum – dnes bychom řekli v kabinetní rovině.

Ostatní maličkosti – čeština, Čtvrtníček a Tomáš Halík

Kuriozitou ve Smoljakově hře je výběr postav z hlediska jazykového. V Jiráskově i Tylově hře o Husovi se na plénu Kostnického koncilu mluví česky, ačkoli se tam nutně muselo mluvit latinsky. Je to samozřejmě licence, která se ve hrách z cizojazyčného prostředí povoluje. V inscenaci Na Zábradlí se však mluví česky bez licence. Všichni tu jsou – kromě Zikmunda – Češi. A Zikmund sám uměl česky také dobře. Vždyť prý ovládal devět jazyků!

Foto: Alena Pecháčková

Foto: Alena Pecháčková

V nové Smoljakově hře mohou diváci vidět Petra Čtvrtníčka (v roli Zikmunda Lucemburského), samotného Ladislava Smoljaka (v roli Zikmundova sekretáře Kašpara Šlika), Jiřího Zemana Sönmeze, Leoše Nohu, Josefa Poláška, Petra Reidingera či Šimona Marka.

Rozprav před jednotlivými reprízami se zúčastní teolog Tomáš Halík, historik Petr Čornej, převor Prokop Siostrzonek a další. Rozpravy s hosty budou probíhat vždy pod vedením Ladislava Smoljaka.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Mistr Jan Hus a jak to bylo doopravdy pohledem Ladislava Smoljaka