Menu
TOPZINE.cz
Studium

Mezinárodní jazykové zkoušky: Co očekávat od Cambridge ESOL zkoušek?

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

9. 3. 2011

KOLÁŽ: Velká BritánieMezinárodních jazykových zkoušek je nepřeberné množství. V případě angličtiny to platí dvojnásob. V České republice ovšem patří mezi nejfrekventovanější a nejuznávanější Cambridge ESOL Examinations. Pod tímto souhrnným názvem se skrývá několik jazykových zkoušek včetně proslulých FCE a CAE.

KOLÁŽ: Velká Británie

Cambridge ESOL zkoušky jsou u nás nejrozšířenější, Autor: Marián Luha

Cambridge ESOL Examinations nabízejí jak obecnou, tak obchodní angličtinu, a to od začátečníků až po velmi pokročilé. Certifikáty uznávají prakticky všechny univerzity v anglicky mluvících zemích a stejně tak zaměstnavatelé. Součástí jsou zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE a IELTS.

KET (Key English Test)

Zkouška KET je určena po začátečnickou kategorii. Podle evropského rámce odpovídá úrovni A2 a je složena ze tří částí. V první z nich člověk za 70 minut prokáže své dovednosti ve čtení a psaní. Pak následuje přibližně půlhodinový poslech. Závěrečnou částí zkoušky je desetiminutová konverzace. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba minimálně 60% celkového hodnocení.

Uvádí se, že student by za sebou měl mít okolo 180-200 hodin výuky. Toto číslo se ale může měnit v důsledku intenzity a kvality výuky.

PET (Preliminary English Test)

Preliminary English Test je určen pro ty studenty angličtiny, kteří už dokážou bez větších potíží komunikovat s rodilým mluvčím, ať už písemně nebo ústně. Adept na tuto zkoušku by měl porozumět lehčím článkům, měl by umět napsat dopis a podobně. V evropském rámci odpovídá úrovni B1, tedy pro mírně pokročilé uchazeče. Student by za sebou měl mít přibližně čtyři roky výuky jazyka.

Stejně jako KET je i zkouška PET složena ze tří částí: čtení a psaní, poslech a konverzace. Pro úspěšné složení je potřeba 70% celkového hodnocení.

FCE (First Certificate in English)

FCE je ze všech zkoušek ESOL tou nejrozšířenější. Rada Evropy udělila FCE úroveň B2, která odpovídá střední pokročilosti.

Samotná zkouška se skládá z pěti částí: čtení, psaní, gramatika, poslech a konverzace. Čtení je vyhrazena hodina a čtvrt. Během této doby musíte odpovědět na 35 otázek vztahujících se k textům. V další části máte hodinu a půl na napsání dvou textů o rozsahu 120-180 slov. Gramatická část (English in Use) má hodinu a čtvrt a poslech přibližně čtyřicet pět minut. Při konverzaci budete zkoušeni zároveň ještě s jedním z uchazečů a zkoušet vás budou dva lektoři – jeden bude mluvit a druhý pouze poslouchat. K úspěšnému absolvování budete potřebovat minimálně 60% správných odpovědí.

CAE (Certificate in Advanced English)

Absolventi zkoušky CAE už dokážou používat angličtinu ve většině situací, v práci i ve škole. Tento certifikát uznává většina britských univerzit jakožto důkaz způsobilosti studovat v angličtině. Podle evropského rámce dosahuje zkouška CAE úrovně C1 – pokročilá.

Zkouška je stejně jako FCE složena z pěti částí: čtení, psaní, gramatika, poslech a konverzace. K úspěšnému absolvování je třeba získat minimálně 60% celkového hodnocení.

CPE (Certificate of Proficiency English)

Zkoušku CPE mohou složit pouze ti kandidáti, kteří už mají skutečně vysokou znalost angličtiny. Musí být  schopni použít jazyk v jakékoli situaci, a to na úrovni rodilého mluvčího. Na stupnici Rady Evropy je na úrovni C2, která znamená kvalifikovanou znalost.

foto:knihy

Veškeré zkoušky organizuje British Council, Zdroj:sxc.hu

Struktura zkoušky je stejná jako u FCE a CAE: čtení, psaní, gramatika, poslech a konverzace. K získání certifikátu je potřeba splnit alespoň 60% celkového hodnocení.

Kde a za kolik?

Cena závisí na úrovni požadované zkoušky, pohybuje se tak od dvou a půl tisíce za KET až po čtyři a půl tisíce za CPE.

V České republice organizuje Cambridge ESOL Examinations British Council, na jehož webových stránkách najdete vše potřebné – registrace, data zkoušek, způsoby platby, doporučené materiály, struktury zkoušky a podobně.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Mezinárodní jazykové zkoušky: Co očekávat od Cambridge ESOL zkoušek?