Menu
TOPZINE.cz
Studium

Měkké dovednosti vám pomohou nejen v kariéře

Soft skills neboli měkké dovednosti, představují schopnosti, vlastnosti a dovednosti člověka, které nesouvisí s jeho kvalifikací či odborností, ale s jeho osobností, intuicí, empatií či emoční inteligencí. Máme je sice vrozené, ale dají se i získat.

Ač byly tyto dovednosti dlouho podceňované, ale postupem času získávaly na důležitosti a dnes si bez nich komunikaci ve společnosti a jejím vedení lze jen velmi těžko představit. Jsou základním kamenem nejen pro dobrého manažera, ale vlastně pro každého, jelikož se díky nim lze snáze posouvat kariérně výše, nebo prostě být jen oblíbeným v každém kolektivu.

Můžeme na nich pracovat

Z velké části jsou soft skills sice záležitostí charakteru, ale formuje je i naše okolí a výchova. To je dobrá zpráva, protože to vlastně znamená, že se na nich dá pracovat a každý se v nich může zlepšit. Není to však věc úplně jednoduchá. Nejde se to jen našprtat, ale člověk musí vlastně částečně změnit sám sebe. Dobrou možností, kterak vypilovat své schopnosti je manažerské studium a studijní program Management soft skills.

S čím vám studium pomůže?

  • získáte dovednosti jednat se spolupracovníky, podřízenými, nadřízenými i klienty;
  • zlepšíte si měkké dovednosti na všech úrovních managementu;
  • osvojíte si základní principy efektivního sebeřízení, time-managementu a zásady leadershipu;
  • seznámíte se s problematikou osobního rozvoje a koučinku;
  • naučíte se efektivní komunikaci.

Například na Cambridge Business School si během svého studia projdete moduly jako jsou: Leadeship, Koučink, Myself management, Komunikace a prezentace nebo Emoční inteligence. Součástí výuky jsou praktická cvičení, jejichž cílem je zdokonalovat se a aplikovat získané poznatky do praxe. Program MBA Management soft skills je vyučován v kombinované formě studia, která v sobě zahrnuje 4 víkendová fyzická lektorská setkání a zbytek studia probíhá online prostřednictvím e-learningu. Studium se tak dobře přizpůsobí časovým možnostem každého studenta, jelikož lze mít výuku neustále u sebe a studovat kdykoli v průběhu dne.

Pracujte na vašich „měkkých dovednostech“ a svěřte svou budoucnost do rukou kvalitnímu partnerovi na poli manažerského vzdělávání. Přihlášení do podzimního studijního cyklu ještě stihnete.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Měkké dovednosti vám pomohou nejen v kariéře