Menu
TOPZINE.cz
Maturita 2023

Maturita z AJ: Budete mluvit, psát, číst a poslouchat, otestujte se právě teď

Redakce

Redakce

24. 11. 2010

Mluvit u maturity z angličtiny patnáct minut pouze o jednom tématu? To už je dnes minulostí! Nová maturita z cizího jazyka se čím dál tím víc podobá mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám. A je to dobře. Už se totiž nebudete muset biflovat anglicky mluvící země nazpaměť, budou vás zkoušet z toho, co se při hodinách angličtiny běžně probírá. Zkouška se skládá z poslechu, čtení, gramatiky, psaní a mluvení. 

Dáme hlavy dohromady, FOTO: Michal Sojka, Topzine.cz

V letošním školním roce patří angličtina nebo jiný cizí jazyk ještě k předmětům povinně volitelným. To znamená, že si maturanti vybírají mezi jazykem a matematikou. Od příštího roku už bude zkouška z jednoho cizího jazyka povinná pro všechny. Stejně jako u ostatních předmětů i zde si můžete zvolit obtížnost (základní či vyšší úroveň).

V didaktickém testu prokážete, jestli jste schopní porozumět mluvenému slovu, jestli rozumíte psanému textu a jak jste na tom v gramatice. Testy obou obtížností jsou stejné obsahově, tzn. mají stejný počet cvičení a úkoly k nim jsou obdobné, co se však liší, je jazyk v zadání úkolů – v základní úrovni je vše vysvětleno v češtině, ve vyšší úrovni se používá pouze angličtina.

V poslechové části jsou čtyři cvičení a ke každému z nich je jiná nahrávka. Nejčastější úkoly, se kterými se setkáte, jsou tyto: rozhodnutí o pravdivosti uvedených tvrzení (true/false), výběr správné odpovědi či správného obrázku z nabídky A-D (multiple choice) a přiřazení skutečností k jednotlivým mluvčím v ukázce (matching). Každou nahrávku uslyšíte dvakrát, takže času budete mít dost. Vyplatí se ale pozorně číst zadání a uvědomit si, co se po nás vlastně chce (zápor v otázce je prevít).

Čtení zabírá převážnou část celého testu, zabere vám určitě nejvíce času. Jsou tu texty velmi krátké, ke kterým se odpovídá pouze na jednu otázku, a pak tři texty delší, přibližně na jednu stránku,  k nimž se váže více otázek. Texty jsou většinou populárně-naučného charakteru a jsou převzaty z britského tisku a časopisů. Nejedná se tedy o žádný odborný text.

Nová maturita z cizího jazyka má tři základní části:

– didaktický test: poslech + čtení a jazyková kompetence

– písemná práce: písemný projev

– ústní zkouška: ústní projev a interakce

Co po vás budou v této části chtít? Na co budete v textech hledat odpovědi? Jednou uvedete hlavní myšlenku textu, poté vyberete vhodný titulek, nebo doplníte chybějící věty či přiřadíte náležité texty k sobě. Zadání úkolů je srozumitelné, takže žádné obavy, že mu neporozumíte.

Gramatika se zúžila pouze do jednoho, v případě vyšší úrovně do dvou cvičení, což je pro někoho lepší, pro někoho horší varianta. Cvičení vypadá následovně: máte středně dlouhý text, ve kterém jsou vynechaná slova (např. slovesné tvary, předložky, spojky, příslovce, zájmena) a vaším úkolem je vybrat z nabídky správnou variantu tak, aby text dával smysl a byl gramaticky správně. Druhé cvičení testuje, zda umíte utvořit správný tvar od slovního základu (success → successful), který se hodí do zadaného textu.

U písemné části dávejte pozor na zadaný počet slov

Písemný projev se skládá ze dvou částí, píšete tedy dva texty, a oběma částmi musíte projít. Máte zadaná dvě témata, ke každému dále informace, které vás uvedou do dané situace, slohový útvar, ve kterém byste měli text napsat a počet slov. Zvláště na rozsah textu si dávejte pozor, protože příliš krátké či příliš dlouhé texty se hodnotí záporně, tedy „nesplnil(a) zadané požadavky“.

U vyšší úrovně se požaduje náročnější text, například úvaha nad zadaným problémem či popis pracovního postupu, u základní úrovně naleznete jednodušší zadání – napiš dopis kamarádovi, pozvánku na párty a podobně. K dispozici jsou pouze slovníky, žádné další pomůcky mít nemůžete.

Mluvit budete o všeobecných, ale i oborových tématech

U ústní zkoušky si vylosujete jedno z 25 zadání. To zůstalo z původní maturity. Dostanete pracovní list, který máte k dispozici v průběhu celého ústního projevu. Pracovní list obsahuje čtyři části a každá z nich se vztahuje k jinému tématu. Tři části jsou založeny na všeobecných tématech a jedna část na tématu oborovém.

Ilustrační foto, FOTO: Barbora Bednaříková, Topzine.cz

Oborová témata a z nich vyplývající otázky si stanovuje vaše škola sama a odpovídají vašemu zaměření, tzn. pokud studujete na obchodní akademii, budete mít v této části otázky týkající se Business English, pokud jste na střední zdravotnické škole, budete mluvit například o zdraví, první pomoci a nemocech.

Co vás tedy u zkoušky čeká? Nejprve se vás zkoušející zeptá na jednoduché otázky a ty musíte zodpovědět bez přípravy. Poté si vyberete jeden obrázek, který popíšete a porovnáte s druhým. Následuje váš monolog na dvě zadaná témata. Nestresujte se však, trvá to jen dvakrát 2,5 minuty. Nakonec vás čeká zadaná situace a dvě role, jedna je pro vás a jedna pro učitele. Vedete spolu dialog, který směřuje k nějakému cíli.

Ukázkové testy obou úrovní i zvukové nahrávky si můžete stáhnout, včetně řešení!

Nová maturita z angličtiny vypadá na první pohled náročně, ale věřte tomu, že vás zkouší pouze z toho, co v hodinách běžně procvičujete a co byste měli umět do budoucna, abyste se dokázali jednou ve světě domluvit. Nikdy nevíte, kdy budete cizí jazyk potřebovat.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Maturita z AJ: Budete mluvit, psát, číst a poslouchat, otestujte se právě teď