×
TOPZINE.cz

Maturita: Státní maturita ze španělštiny, s námi žádný problém

španělská vlajkaGenerální zkouška státních maturit, která proběhla 11. října, ukázala že třetina studentů není připravena na obtížnost úloh, se kterými nové maturity přicházejí. Ani takový neúspěch, dle slov ministra školství Dobeše, nepovede ke snížení náročnosti zkoušky. Vyvstává tedy zásadní otázka, a to ,co od státních maturit čekat.

španělská vlajka

Opožděné zavedení státních maturit o 13 let, ale není bezdůvodné. Dlouhodobé dohady o jejich připravenosti a vhodné úrovni obtížnosti stály stát přes miliardu korun. Proto také vládě došla trpělivost a zvolili letošní generaci maturantů za první, která inovovanou zkouškou dospělosti bude muset projít.

Padl na vás černý Petr?

Jste-li i vy jedni z těch, na které padl černý Petr a zvolili jste si maturitní zkoušky ze španělského jazyka, pak je tento článek tím pravým pro vás. Pokusím se vás seznámit s jednotlivými částmi státní maturity ze španělského jazyka.

Oba stupně obtížnosti testů ze španělštiny byly identicky rozděleny do tří částí. Ty shodně prověřují orientaci studenta ve slovní zásobě, v gramatických jevech. Prověřují také schopnost uvažovat v cizím jazyce, napsat krátký text či porozumět mluvenému slovu v různých životních situacích.

Didaktická část

Didaktická část je první částí maturity. Skládá se z poslechu, čtení a z jazykových kompetencí. Celkem obsahuje 63 úloh. Každá z úloh má právě jedno správné řešení, což je pro nastávající maturitanty velká výhoda. Neodečítají se ani body za chybně zodpovězenou otázku, proto mojí první radou bude, zodpovězte všechny otázky bez ohledu na to, zda jste si svou odpovědí na 100 % jistí. Špatná odpověď vám nemůže uškodit a nikdy nevíte, zdali zrovna vaše domněnka není správná.

Poslech

Poslechová část začíná poměrně snadným cvičením, při kterém máte před sebou řadu obrázků a vy na základě poslechového rozhovoru musíte rozhodnout o správné odpovědi. Při tomto cvičení dostanete dostatečný čas na prostudování všech možných odpovědí. Nejprve se tedy zaměřte na všechny obrázky, řekněte si, jakou situaci znázorňují, a přeložte si otázky, které jsou nad úlohami napsány.

radio poslech

Poslechový rozhovor uslyšíte dvakrát, stejně tak jako všechny ostatní poslechy. Vyberte si proto dvě nejpravděpodobnější odpovědi a při druhém poslechu vyberte tu jedinou správnou. U ostatních poslechových úloh postupujte identicky. Vždy si pečlivě přečtěte věty či možné odpovědi, které testový sešit nabízí. Přeložte si je a při prvním poslechu si poznamenejte správnou odpověď, o které se při druhém poslechu přesvědčte.

V poslechové části vás čekají čtyři cvičení. Jedno s již zmíněnými obrázky. Další, ve kterém se máte rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoli. Cvičení, ve kterém máte na základě poslechu doplnit informace na vynechaná místa, a v neposlední řadě pak cvičení, ve kterém ze tří možných odpovědí vybíráte odpověď na zadanou otázku vyplývající z poslechu.

Jazyková kompetence

Po zdolání poslechové části se dostanete k práci s textem. Tam vás čeká pět úloh, ve kterých na základě informací uvedených v textu máte rozhodnout o správné odpovědi. V této části je velice důležité soustředit se na zadání úlohy. Nejste-li si jistí, co se po vás chce, neváhejte a zeptejte se zadávajícího testu, který je povinen vám zadání vysvětlit.

Pokud vám zadání bude jasné, tak se zaměřte na položenou otázku. Dejte si pozor především na zápory, které mnohé studenty matou. Pečlivě si přečtěte otázku a odpovědi a teprve poté se pusťte do čtení samotného textu. Když už víte, co v textu hledáte, najdete to snáze.  Identicky postupujte i v dalších částech. Nemá totiž smysl prostudovat jednostránkový text, ze kterého si ve výsledku nebudete nic pamatovat. Mnohem snazší je v textu hledat něco konkrétního.

Vyzkoušejte si ukázkový test s poslechem i správným řešením!

Pokud samotnému textu zcela nerozumíte, nevěšte hlavu. Nejde o to, porozumět naprosto všemu, ale o to, abyste byli schopni z textu vytáhnout potřebné informace. Proto se zaměřte na klíčová slova. Také nemá smysl strávit veškerý čas nad úlohou, u které si nejste jistí odpovědí. Pokud odpověď neznáte, přejděte k dalšímu cvičení, a pokud vám zbude čas, tak se k problematické vrátíte.

Slohová práce

Součástí státní maturitní zkoušky ze španělského jazyka je také slohová práce. Témata práce nejsou odborná, nepotřebujete k nim tedy žádné zvláštní znalosti. Jejich cílem je prověřit vaši schopnost napsat smysluplný text. Témata jsou tedy zvolena poměrně

učebnice

volně. Pro vaši představu, v cvičných testech byla pozvánka na maturitní ples, anebo vyprávění o nejpovedenějším dni v roce.

Dejte si ale pozor na formální stránku textu. Ta je také hodnocena. Pokud máte napsat pozvánku, text musí mít formu pozvánky, tedy oficiálního dopisu. Pokud máte napsat vyprávění, pak by se text měl držet slohových pravidel pro vyprávění. Budete-li mít zadaný popis, pak se držte pravidel pro popis.

Každý styl má svůj čas

Rovněž si spojte slohový styl s časem, ve kterém se odehrává. Vyprávění se zpravidla odehrává v minulosti. Je tedy jasné, že budete muset používat minulé časy. Nejznámější čas vyprávění je imperfektum. Proto používejte převážně ten, jen pro jednorázové akce použijte indefinido. Pamatujte také na to, že složený minulý čas se používá pouze pro nedávnou minulost, ta s vyprávěním testového typu zpravidla spjatá není, proto se mu vyvarujte.

Výsledná známka z vaší maturity se bude skládat v poměru 2:1:1 ze všech tří částí, které absolvujete. To znamená, že největší váhu má didaktická část a část ústní spolu se slohovou prací mají váhu menší. Ve všech částech ale musíte dosáhnout minimálně 45% úspěšnosti, abyste zkoušku splnili. Pokud tedy z jedné části dosáhnete 20 % a z dalších dvou částí 99 %, stejně jste zkouškou neprošli.

Ústní části probíhají stejně tak, jako jste byli zvyklí doposud. Budete hovořit s vaším vyučujícím a jeho kolegou. Téma zkoušky bude shodné s vylosovanou otázkou. Na přípravu k ústní části zkoušky budete mít 15 minut. Zkouška trvá rovněž 15 minut.

Státní maturity jsou pro mnohé studenty nebezpečným strašákem, avšak možnost zvolit si úroveň a vyzkoušet si, jak taková zkouška probíhá, vám napoví, jak se na ni připravit. Písemné části zkoušky jsou náročné, ale při důkladné přípravě individuální, ale také v průběhu výuky nebudete mít se složením zkoušky sebemenší problém.Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..