Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Masarykova univerzita. Díky ní je Brno studentské město se vším všudy

Redakce

Redakce

28. 12. 2012

Ne nadarmo se Brnu přisuzuje přívlastek „studentské“. Masarykova univerzita je hned po Karlově univerzitě druhou největší vysokou školou v České republice.

Rektorát Masarykovy univerzity v Brně

Rektorát Masarykovy univerzity v Brně, Zdroj: muni.cz

Na univerzitě studuje spousta studentů nejen z Brna, ale z celé České republiky. Výjimkou nejsou ani studenti ze zahraničí, kteří sem zamíří nejčastěji díky programu Erasmus. Podívejme se nyní společně na stručný přehled všech fakult této univerzity.

Filozofická fakulta

Patří mezi nejžádanější humanitní fakultu v republice. Také proto, že oborů na výběr je opravdu hodně. Najdeme zde jak Archeologii, Religionistiku, tak i různé jazyky. Do nabídky spadají i ty méně obvyklé jako Japanistika, Nizozemský jazyk a literatura či Novořecký jazyk a literatura. Stejně tak se lze věnovat teorii umění. Mezi další obory patří Dějiny umění, Estetika či Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.

Přijímací zkoušky se na fakultě skládají z testů studijních předpokladů (TSP), u některých oborů mohou však být vyžadovány i oborové testy.

Lékařská fakulta

Zde někteří studenti zřejmě ocení, že se TSP nepíší. Místo toho je však nutností zvládnout zkoušky z biologie, fyziky a chemie.

Znalosti jsou nezbytné pro programy Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra), Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví (Fyzioterapie, Optika a optometrie, Zdravotní laborant, Zdravotnický záchranář), ale i Zubní lékařství.

Právnická fakulta

Pro uchazeče je potřeba složit co nejlépe TSP. Na fakultu se však hlásí velké množství zájemců, proto je dobré trénovat a trénovat.

Na Právnickou fakultu se očekává každoročně největší nával, Zdroj: muni.cz

Na Právnickou fakultu se očekává každoročně největší nával, Zdroj: muni.cz

Mezi nejžádanější obory patří Právo a mezinárodní obchod, Právo a podnikání, Teorie a praxe přípravného řízení trestního, Právo a finance, Vyšší justiční úředník či samotné Právo.

Ekonomicko-správní fakulta

Na této fakultě se také přijímá na základě TSP. Zájem bývá velký vzhledem k možnosti studovat programy, jež se týkají cestovního ruchu.

Uchazeči mají možnost vybrat si z takových oborů jako  Ekonomie, Podniková ekonomika a management, Finance a právo či Regionální rozvoj a cestovní ruch.

Pedagogická fakulta

Hlavní náplní fakulty je příprava učitelů k výuce na 1. a 2. stupni základních škol. Ovšem po absolvování některých oborů lze též učit středoškoláky nebo v mateřské škole.

Na Pedagogickou fakultu je opět potřeba úspěšně projít TSP a v některých případech i oborovými testy.

Přírodovědecká fakulta

Zde uchazeči zřejmě uvítají možnost prominutí přijímacích zkoušek na základě olympiády, středoškolské odborné činnosti a na základě maturity, tzn. výběru předmětů, z nichž student maturoval.

Studovat lze Antropologii, Biochemii, Lékařskou fyziku, Lékařskou genetiku a molekulární diagnostiku, Geografii, Chemii nebo Statistiku a analýzu dat.

Fakulta informatiky

Fakulta je zaměřena na počítačovou výuku a práci s informačními technologiemi. Pro přijetí je opět podmínkou mít co nejlepší výsledky v TSP.

Program Informatika nabízí obory Počítačové systémy a zpracování dat, Počítačové sítě a komunikace či Počítačová grafika a zpracování obrazu. Studovat lze i obory, které jsou poskytovány v rámci Aplikované informatiky.

Fakulta sociálních studií

Tato velmi žádaná fakulta vypisuje spoustu oborů, z nich jmenujme alespoň Politologii, Mezinárodní vztahy, Sociologii, Sociální práce, Mediální studia a žurnalistiku a každoročně velmi žádanou Psychologii.

Pro přijetí na tento typ studia musí uchazeč mít co nejlepší percentil ze zkoušek, jež provozuje firma SCIO. Předmětem těchto testů jsou Obecné studijní předpoklady a Základy společenských věd.

Fakulta sportovních studií

Na této nejmladší fakultě Masarykovy univerzity však nestačí pouze TSP a oborové testy, vyžaduje se i potvrzení o zdravotní způsobilosti, jež musí každému uchazeči vystavit lékař.

Využití pro absolventy je opravdu rozličné, protože jako obory se dají vystudovat třeba Management sportu nebo Regenerace a výživa ve sportu. V rámci oboru Tělesná výchova a sport si dále podle svého zájmu lze zvolit mezi směry Trenérství, Rozhodčí fotbalu nebo Rozhodčí ledního hokeje.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Masarykova univerzita. Díky ní je Brno studentské město se vším všudy