Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Marihuana! Zahulíme?

Redakce

Redakce

8. 1. 2010

Na černém trhu se vyskytují a jsou zneužívány především dvě základní formy drogy. První je marihuana, druhou hašiš. Hlavní účinnou látkou je THC.

MARIHUANA (tráva, zelí, maruška, ganja) představuje název pro sušené květenství a horní lístky ze samičí rostliny konopí. Obsah aktivních látek marihuany domácí produkce se pohybuje mezi 2-8%, zahraniční v rozmezí 6-14% (speciálně upravená až 18 % a ve výjimečných případech i více).

HAŠIŠ (haš, čokoláda) je konopná pryskyřice, mívá tmavě zelenou až hnědou barvu. Obsah aktivních látek může být až okolo 40%.

Účinky

Podstatnou roli hraje tzv. setting, určité nastavení jedince, jeho očekávání, prostředí, únava, individuálně odlišná citlivost a mnoho dalších faktorů, z nichž každý může stavy během intoxikace velmi zásadně změnit.
Mezi zcela nejcharakterističtější účinky konopných látek lze řadit sucho v ústech (často velmi intenzívní, někdy až nepříjemné) a hlad. Typické je zkreslené vnímání času, zdá se být delší, krátký okamžik připadá intoxikovanému jako několik minut.

V drtivé většině případů je užití látky s obsahem THC doprovázeno lehkou euforií a příjemnou náladou, která občas může přejít do nezadržitelného dlouhého smíchu. Ve výjimečných případech dochází k tzv. bad tripu s depresivními, úzkostnými nebo agresivními stavy (hrozí u osob s vrozenou či získanou predispozicí, kterou THC zesiluje). Celkový stav se vyznačuje odklonem od vnějšího světa, ponořením se do vlastních pocitů, zabýváním se jimi a mírně meditativním hloubáním.

Při velmi častém a nadměrném zneužíváním dochází k jemnému narušení kognitivních funkcí, především krátkodobé paměti a schopnosti soustředění.

Psychická závislost se objevuje asi u 8-10% dlouhodobých uživatelů.

Role kanabioidů jako vstupní drogy bývá zkreslována. V zásadě nejsou zodpovědné za tzv. „stepping stone“ – přestup na tvrdé drogy. Největší riziko představuje pití alkoholu a kouření cigaret v dětství a adolescenci.

Kanabinoidy mají mimo psychotropního působení i další velmi zajímavé efekty. Jedním z nich je analgetický účinek (snížení vnímání bolesti). Významně potlačuje nevolnost a zvracení. Pro tyto dvě vlastnosti je již od roku 1991 využíván terapeuticky při zvládání těchto obtíží u AIDS a chemoterapii nádorových onemocnění (preparát Marinol). Tentýž lék je v klinickém zkoušení i u terapie Alzheimerovy choroby. Perspektivní je užití v neurologii (roztroušená skléroza, migréna či Parkinsonova choroba), ve vnitřním lékařství (THC účinně roztahuje průdušky, čímž zlepšuje průchodnost dýchacích cest, pomáhá tak například při astmatu) a v očním lékařství (terapie zeleného zákalu, kdy THC snižuje nitrooční tlak). Další oblastí je léčba chronické bolesti a rovněž léčba poruch nálad (mánie, deprese).

Jedna z nejkonzervativnější amerických medicínských organizací AMA (American Medical Association) 10. listopadu 2009 oficiálně vyzvala federální vládu USA k vynětí marihuany ze seznamu č. 1 Zákona o kontrolovaných látkách (seznam č. 1 má obsahovat „látky s vysokým návykovým potenciálem a nulovým léčebným využitím“). Tento krok by měl zjednodušit klinický výzkum a vývoj nových léků založených na kanabinoidech. Toto stanovisko vychází z klinicky ověřených pokusů, které dokázaly účinnost THC při snižování bolesti, léčbě nechutenství a zmírňování obtíží pacientů s roztroušenou sklerózou (zveřejněno ve zprávě Rady AMA pro vědu a vědecké zdraví).

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Marihuana! Zahulíme?