Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Litoměřice lákají na gotiku. Severočeské deskové malby jsou konečně pohromadě

Eva Csémyová

Eva Csémyová

20. 2. 2012

V Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích byla v pátek 17. února zahájena výstava představující výjimečný soubor gotické deskové malby z let 1340 až 1550. Nenechte si ujít příležitost ji navštívit, řada z vystavených maleb totiž není veřejnosti běžně přístupná.[album:

Přesto, že se ze severu Čech dochovalo téměř 250 deskových obrazů, nebylo výtvarné umění této oblasti dosud uceleně prozkoumáno ani prezentováno. Kurátorovi výstavy profesoru Janu Roytovi se nyní podařilo obohatit stálou expozici Severočeské galerie o řadu mimořádných zápůjček z expozic i depozitářů a představit tak gotickou malbu této lokality v uceleném kontextu.

Na své si přijdou milovníci pozdní gotiky

Výstava je uspořádána chronologicky a umožňuje vidět stylovou proměnu maleb od doznívání krásného slohu přes vlivy frankovlámské malby až po projevy pozdní gotiky. Mezi nejstarší díla pocházející z této oblasti patří Madona Mostecká z roku 1340, kterou však Národní galerie odmítla zapůjčit.

Mnohem bohatší zastoupení mají díla z pozdější doby.  Kolem  poloviny 15. století vznikl oltář z Jeníkova, v jehož středu se nachází málo obvyklá scéna Zvěstování Panně Marii jako lov na jednorožce. Zajímavým exponátem z 80. let jsou oltářní křídla utrakvistické archy z Roudník s vyobrazením scény upálení mistra Jana Husa. Návštěvníci je na výstavě uvidí od 1. března.

OBR: Mistr litoměřického oltáře - Navštívení Panny Marie, (1500-1505)

Navštívení od Mistra litoměřického oltáře pochází z období kolem roku 1500.

Velká skupina děl v severozápadních Čechách je spojována s dílnou saského malíře Hanse Hesseho, který na našem území působil počátkem 16. století. Jeho tvorbu na výstavě zastupuje pašijový cyklus z Roudnice nad Labem datovaný do roku 1522 nebo oltář sv. Barbory z Chomutova.

Nedílnou součástí výstavy jsou stálé sbírky

Součástí výstavy jsou i díla vystavená ve stálé expozici Severočeské galerie. Správce sbírek starého umění PhDr. Lubomír Turčan dodává: „Nechtěli jsme je ze stálé expozice přenášet, protože to jsou skutečně mimořádně vzácné věci. Z výstavy je to do stálé expozice jen pár metrů, pro diváka není problém sem přejít.“

Jedná se například o desky od Mistra litoměřického oltáře, jednoho z nejvýznamnějších tvůrců jagellonské doby. V jeho tvorbě se projevuje vliv rakouského Podunají. Ve stálých sbírkách jsou dále díla Mistra IW, žáka saského malíře Lucase Cranacha staršího – obraz Stětí sv. Kateřiny (1544) a v sousedním Diecézním muzeu Votivní obraz ze Šopky.

OBR: Hans Hesse Kladení do hrobu 1522

Kladení Krista do hrobu od Hanse Hesseho je zapůjčeno z Roudnice. Zdroj: galerieroudnice.cz

Posledním početněji zastoupeným autorem ze stálých sbírek je Mistr slavětínské archy. Z jemu připisovaných děl je zde oltář rodu Kamýckých nebo oltářní křídla Slavětínského archy zapůjčená z depozitáře Arcibiskupství pražského. Jeho tvorba je příkladem masové produkce oltářů, pro kterou je mimo jiné typické používání grafických předloh.

Právě názorná ukázka, jakým způsobem umělci při kompozici svých obrazů pracovali s grafickými předlohami, je zajímavým doplněním výstavy. Vedle desek, jejichž autoři se grafikami inspirovali, jsou tyto grafiky prezentovány v podobě reprodukcí a umožňují tak lépe pochopit tento jev běžný od poloviny 15. století.

OBR: Mistr IW - Votivní obraz ze Šopky, 1530

Votivní obraz ze Šopky od Mistra IW zobrazuje Krista, který vstal z mrtvých. Zdroj: galerie-ltm.cz

Výstavu deskové malby můžete v Severočeské galerii navštívit až do 10. května, rozhodně byste ale neměli s návštěvou váhat. Je totiž možné, že vzhledem k obtížnosti zápůjček gotických desek i jejich náročnému transportu již nebude možnost vidět tato díla pohromadě.

Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – Michalská 7

17.2. – 10.5. 2011

Kurátor: prof. PhDr. Jan Royt

Otevírací doba: Út – Ne, říjen – březen 9–12:00 a 13–17:00

Vstupné: 32 Kč / 16 Kč

galerie-ltm.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Litoměřice lákají na gotiku. Severočeské deskové malby jsou konečně pohromadě