Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Litoměřice lákají na gotiku. Severočeské deskové malby jsou konečně pohromadě

Eva Csémyová

Eva Csémyová

20. 2. 2012

V Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích byla v pátek 17. února zahájena výstava představující výjimečný soubor gotické deskové malby z let 1340 až 1550. Nenechte si ujít příležitost ji navštívit, řada z vystavených maleb totiž není veřejnosti běžně přístupná.

Přesto, že se ze severu Čech dochovalo téměř 250 deskových obrazů, nebylo výtvarné umění této oblasti dosud uceleně prozkoumáno ani prezentováno. Kurátorovi výstavy profesoru Janu Roytovi se nyní podařilo obohatit stálou expozici Severočeské galerie o řadu mimořádných zápůjček z expozic i depozitářů a představit tak gotickou malbu této lokality v uceleném kontextu.

Na své si přijdou milovníci pozdní gotiky

Výstava je uspořádána chronologicky a umožňuje vidět stylovou proměnu maleb od doznívání krásného slohu přes vlivy frankovlámské malby až po projevy pozdní gotiky. Mezi nejstarší díla pocházející z této oblasti patří Madona Mostecká z roku 1340, kterou však Národní galerie odmítla zapůjčit.

Mnohem bohatší zastoupení mají díla z pozdější doby.  Kolem  poloviny 15. století vznikl oltář z Jeníkova, v jehož středu se nachází málo obvyklá scéna Zvěstování Panně Marii jako lov na jednorožce. Zajímavým exponátem z 80. let jsou oltářní křídla utrakvistické archy z Roudník s vyobrazením scény upálení mistra Jana Husa. Návštěvníci je na výstavě uvidí od 1. března.

OBR: Mistr litoměřického oltáře - Navštívení Panny Marie, (1500-1505)

Navštívení od Mistra litoměřického oltáře pochází z období kolem roku 1500.

Velká skupina děl v severozápadních Čechách je spojována s dílnou saského malíře Hanse Hesseho, který na našem území působil počátkem 16. století. Jeho tvorbu na výstavě zastupuje pašijový cyklus z Roudnice nad Labem datovaný do roku 1522 nebo oltář sv. Barbory z Chomutova.

Nedílnou součástí výstavy jsou stálé sbírky

Součástí výstavy jsou i díla vystavená ve stálé expozici Severočeské galerie. Správce sbírek starého umění PhDr. Lubomír Turčan dodává: „Nechtěli jsme je ze stálé expozice přenášet, protože to jsou skutečně mimořádně vzácné věci. Z výstavy je to do stálé expozice jen pár metrů, pro diváka není problém sem přejít.“

Jedná se například o desky od Mistra litoměřického oltáře, jednoho z nejvýznamnějších tvůrců jagellonské doby. V jeho tvorbě se projevuje vliv rakouského Podunají. Ve stálých sbírkách jsou dále díla Mistra IW, žáka saského malíře Lucase Cranacha staršího – obraz Stětí sv. Kateřiny (1544) a v sousedním Diecézním muzeu Votivní obraz ze Šopky.

OBR: Hans Hesse Kladení do hrobu 1522

Kladení Krista do hrobu od Hanse Hesseho je zapůjčeno z Roudnice. Zdroj: galerieroudnice.cz

Posledním početněji zastoupeným autorem ze stálých sbírek je Mistr slavětínské archy. Z jemu připisovaných děl je zde oltář rodu Kamýckých nebo oltářní křídla Slavětínského archy zapůjčená z depozitáře Arcibiskupství pražského. Jeho tvorba je příkladem masové produkce oltářů, pro kterou je mimo jiné typické používání grafických předloh.

Právě názorná ukázka, jakým způsobem umělci při kompozici svých obrazů pracovali s grafickými předlohami, je zajímavým doplněním výstavy. Vedle desek, jejichž autoři se grafikami inspirovali, jsou tyto grafiky prezentovány v podobě reprodukcí a umožňují tak lépe pochopit tento jev běžný od poloviny 15. století.

OBR: Mistr IW - Votivní obraz ze Šopky, 1530

Votivní obraz ze Šopky od Mistra IW zobrazuje Krista, který vstal z mrtvých. Zdroj: galerie-ltm.cz

Výstavu deskové malby můžete v Severočeské galerii navštívit až do 10. května, rozhodně byste ale neměli s návštěvou váhat. Je totiž možné, že vzhledem k obtížnosti zápůjček gotických desek i jejich náročnému transportu již nebude možnost vidět tato díla pohromadě.

Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – Michalská 7

17.2. – 10.5. 2011

Kurátor: prof. PhDr. Jan Royt

Otevírací doba: Út – Ne, říjen – březen 9–12:00 a 13–17:00

Vstupné: 32 Kč / 16 Kč

galerie-ltm.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Litoměřice lákají na gotiku. Severočeské deskové malby jsou konečně pohromadě