Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Literární kvíz: Ježíš a Nový zákon. Co o něm víte?

Redakce

Redakce

5. 8. 2011

FOTO: Uučení KristaNedávno jsme vám na Topzine.cz přinesli literární kvíz Znáte Starý zákon?, který se týkal starší části Bible. Nyní bychom vám rádi přiblížili Nový zákon. Mnoho lidí se domnívá, že Nový zákon je jen o Ježíši Kristu. Ježíš však nebyl jediný, kdo vykonal mimořádné skutky a svými činy si zasloužil nesmrtelnost. A kdo ještě, ptáte se? Pak je tenhle kvíz právě pro vás! 

FOTO: Uučení Krista

Umučení Krista, Zdroj: distributor filmu

Nový zákon, to jsou především evangelia, dobré zvěsti. Pokud hledáte vyprávění o životě, učení a skutcích Ježíše Krista, otevřete právě Nový zákon. Najdete v něm však i informace o životech apoštola Lukáše, Marka, Jana a Matouše a mnoho dalších pozoruhodných příběhů o zajímavých a pro naši kulturu důležitých osobnostech a událostech. Že nevíte, co všechno o nich víte? Přesvědčte se o tom v našem biblickém kvízu!

1. Marii, matku Ježíše Krista, dnes každý jistě zná. Víte ale, kdo byla matka Jana Křtitele?

A. Jana
B. Anežka
C. Alžběta

2. Od Boha byl k Marii poslán jeden anděl, aby jí sdělil, že počne Božího syna. Jak se jmenoval?

A. Tomáš
B. Gabriel
C. Jakub

3. I když se Ježíš narodil ve chlévě, zpráva o jeho narození se v kraji rychle rozšířila. Jeho osobě se přišlo poklonit mnoho významných mudrců té doby. Mezi nimi byli i Kašpar, Melichar a Baltazar. Víte, jaké dary Ježíši přinesli?

A. zlato, kadidlo, myrhu
B. kadidlo, myrhu, stříbrné pruty
C. zlato, myrhu, ovci

4. Ježíš měl mnoho následovníků a přívrženců. Ze všech lidí si jich však vybral jen několik, kteří se později stali jeho apoštoly. Kolik jich bylo?

A. 10
B. 12
C. 11

5. O krásné Salomé, která se tancem zalíbila Herodovi, byla nazpívána nejedna píseň. Za tanec si vyžádala hlavu Jana Křtitele. Znáte ale jméno osoby, která ji k tomuto činu navedla?

A. matka Herodiada
B. teta Herodiada
C. rádce Herodias

6. Jidáš byl ten, kdo zradil Ježíše Krista. Na obrazech je často jeho roucho vyobrazováno v jedné barvě, jako symbol zrady. Která barva to je?

A. modrá
B. bílá
C. žlutá

7. Jeden z dvanácti apoštolů odmítl uvěřit v návrat Ježíše. Aby uvěřil, musel se mu Kristus zjevit a tak dokázat, že je Boží syn. Kdo to byl?

A. apoštol Lukáš
B. apoštol Tomáš
C. apoštol Šimon

8. Poslední kniha Nového zákona je Kniha Zjevení od jednoho z apoštolů Ježíše. Víte kterého?

A. Jan
B. Bartoloměj
C. Petr

Správné odpovědi: 1)c, 2)b, 3)a, 4)b, 5)a, 6)c, 7)b, 8)a

Ukázka: Lukáš 8

Kniha s křížkem

A co evangelia, znáte je?, Zdroj:sxc.hu

Podobenství o rozsévači

Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vystoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích.

„Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A tak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a některá zrna sezobali. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vyklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, tak že uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“

Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“

On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno, a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece nevidí, a slyší, a přece neslyší ani nerozumějí.“

Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači: Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto; to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty.

Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne.

Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku.Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek, a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Literární kvíz: Ježíš a Nový zákon. Co o něm víte?