Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Literární kvíz: Jak jste na tom s Biblí, obstojíte ve znalostech Starého zákona?

Redakce

Redakce

24. 9. 2012

Bibli tvoří Starý a Nový zákon, to víme všichni. Ale kolik toho vlastně znáte ze Starého zákona? Víte, kdo byly jeho významné osobnosti? Kde se staly důležité události? Věříte si a myslíte, že znáte odpovědi? Přesvědčte se o tom v našem kvízu!

FOTO: Bible

Ručně psaná Bible z 15. století., Zdroj: wikimedia.org

Bibli tvoří Starý a Nový zákon, to víme všichni. Ale kolik toho vlastně znáte ze Starého zákona? Víte, kdo byly jeho významné osobnosti? Kde se staly důležité události? Věříte si a myslíte, že znáte odpovědi? Přesvědčte se o tom v našem kvízu!

1. V jakém jazyce byly původně napsány knihy Starého zákona?

a) řečtina
b) hebrejština
c) latina

2. Víte, jak se jmenuje všech pět knih Starého zákona?

a) Genesis, Exodus, Levitus, Numeri, Deuteronomium
b) Genesis, Exodus, Leviticus, Numer, Deutoronomium
c) Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

3. První lidé, které stvořil Bůh, byli Adam a Eva. Znáte však jméno místa, kde Eva s Adamem ochutnali zakázané ovoce?

a) Edenská zahrada
b) Efezská zahrada
c) Egypská zahrada

4. Jákob měl dvanáct synů a jednu dceru. Jednoho syna miloval Jákob ze všech nejvíce, a proto ho upřednostňoval před ostatními. Bratři na něj žárlili a rozhodli se ho zbavit. Jak se jmenoval syn, který byl prodán Izmaelitům?

a) Izák
b) Josef
c) Jan

Řešení naleznete pod článkem

5. Mojžíš byl vyvolen Bohem, aby vyvedl Izraelce z Egypta. Faraon odmítl národ propustit, proto na něj Hospodin seslal několik egyptských ran. Kolik jich bylo?

a) deset
b) sedm
c) devět

6. Mojžíš dostal od Boha Desatero Božích přikázání na hoře Sinaj. Víte ale, jak se jmenovalo místo, kde Mojžíš zemřel?

a) hora Sinaj
b) město Káhira
c) hora Nebo

7. David a Goliáš je slavná písnička od pánů Voskovce, Wericha a Ježka. Jak to s nafoukaným Goliášem nakonec dopadlo, tuší snad každý z nás. Znáte však Goliášovu národnost?

a) Izraelec
b) Filištín
c) Pelišejec

8. Jeden člověk byl pověřen Hospodinem, aby šel do města Ninive a volal proti němu, protože zlo, které zde bylo pácháno, se doneslo až k samotnému Bohu. Člověk neuposlechl a utekl, ale nakonec skončil v útrobách velryby na tři dny a tři noci. Poté byl vyvržen, aby splnil Hospodinův příkaz. Znáte jméno tohoto člověka?

a) Jonáš
b) Noe
c) Abram

Ukázka:
Adam a Eva jedí ze zakázaného stromu (Genesis 2,3)

OBR: Adam a Eva

Adam a Eva v zahradě.

Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“
On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“
Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“
Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“

Řešení: 1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 a, 6 c, 7 c, 8 a

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Literární kvíz: Jak jste na tom s Biblí, obstojíte ve znalostech Starého zákona?