Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Liou Siao-po, držitel Nobelovy ceny za mír, vyjde česky

Eva Marková

Eva Marková

21. 10. 2010

FOTO: Lio Siao-poNobelovu cenu za mír získal vězněný čínský spisovatel Liou Siao-po, české vydání jeho textů se připravuje jako další svazek Knihovničky PEN Klubu. V rámci tohoto ojedinělého projektu už vyšly básně autora kubánského, ale i kurdského.

FOTO: Knihovna

Kolik svazků nakonec vyjde v Knihovničce PEN Klubu?, Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Knihovnička PEN Klubu vznikla díky společnému nápadu dvou organizací: Českého centra Mezinárodního PEN Klubu a Společnosti Člověk v tísni při České televizi. Máme-li být ještě konkrétnější, byla to iniciativa kubánské sekce Člověka v tísni a předsedy českého PEN Klubu, Jiřího Dědečka. Psal se rok 2008 a v Havaně tehdy vznikl ilegální PEN.

„Až na místě jsem si uvědomil, že mimo materiální podpory, peněz, počítačů, paměťových karet, léků nebo hygienických potřeb si naši kubánští kolegové vysoce cení i podpory morální, totiž prosté přítomnosti kohosi ze svobodného světa a jeho ochoty pomáhat. Když mne pak předseda Jorge Olivera Castillo poprosil, zda bych nedokázal zařídit vydání jeho básnické sbírky v ČR, začala krystalizovat celá idea knihovničky.“
(Jiří Dědeček)

A tak došlo k vydání prvního svazku v rámci Knihovničky PEN Klubu. Knížka se jmenuje Na těle i na duši (En cuerpo i alma), jejím autorem je Jorge Olivera Castillo a vyšla dvojjazyčně, španělsko-česky; nakladatelství Galén ji vydalo španělsko-francouzsky. Představena byla na 74. kongresu Mezinárodního PEN Klubu v Bogotě a byla přijata s velkým nadšením!

Podpora perzekuovaných spisovatelů

Pomoc  a podpora vězněným a pronásledovaným spisovatelům a novinářům v zemích, jejichž obyvatelé jsou nuceni žít v nedemokratických režimech, je zahrnuta i v Chartě PEN Klubu; jedním z výborů mezinárodního PENu je i Výbor pro vězněné spisovatele, v jehož čele v současné době stojí Markéta Hejkalová. Byla však popudem k vydávání knížek perzekuovaných autorů jenom Charta PEN Klubu?

„Domnívám se, že svými návštěvami nedemokratických zemí a svou pomocí pronásledovaným literátům jenom splácíme dluh, který máme vůči světu z poměrně nedávných dob totality. I za námi občas přijížděli vyslanci zpoza železné opony, aby nám pomohli menší sumou nebo nedostupnou technikou, i nám jejich péčí vycházely knihy v zahraničí. Pomáhalo nám to snášet nepřízeň doby, utvrzovalo nás to v našich postojích.“
(Jiří Dědeček)

Svazky Knihovničky PEN Klubu a společnosti Člověk v tísni nejsou určeny k prodeji a jinému komerčnímu využití, po České republice jsou distribuovány především díky síti knihoven, v zahraničí se o jejich šíření starají Česká centra. Dvanáct kusů knihy Na těle i na duši se dokonce podařilo dopravit zpátky do Havany! Prezentovány jsou knížky z Knihovničky samozřejmě i na akcích pořádaných PEN Klubem.

Ke kořenům kurdské kultury

Další knihou, která v Knihovničce PEN Klubu prozatím vyšla, jsou básně kurdského autora Ahmeda Arifa (1927 – 1991); ten se narodil ve východotureckém městě Diyarbakir (Amed), které je považováno za kulturní centrum všech Kurdů. Ještě počátkem 20. století zde žili příslušníci čtyř různých náboženství: muslimové, židé, křesťané a jezidé.

Sbírka básní, která Arifovi v Knihovničce vyšla, se jmenuje Touhou po tobě mi pouta zrezivěla. Už pouhý název vyjadřuje Arifovy postoje a způsob života: jako zástupce tisíc let staré kultury revoltuje proti násilnické subkultuře nomádských kmenů přicházejících ze střední Asie, která se smísila s ultranacionalistickou ideologií z evropského kontinentu… a z toho všeho pak vzniklo současné, moderní Turecko. Citujme z materiálů, které PEN Klub ke knize zveřejnil:

Po svém vzniku v roce 1923 se Turecká republika snažila všemi prostředky zlikvidovat starodávné kultury a všechno s nimi spojené. Básně Ahmeda Arifa jsou výkřikem proti barbarství bojovných kočovných kmenů migrujících do Anatolie ze stepí Asie, kmenů, které neuznávají základní hodnoty tisíciletých kultur ztělesněných ve slovech čest, hrdinství, úcta, trpělivost, moudrost… Ve jménu těchto hodnot však ctitelé starých kultur žili a umírali.

Básně Ahmeda Arifa se proto staly pro všechny potlačované národy a kultury v Turecku symbolem revolty, lásky, hrdinství, úcty a soudržnosti proti tyranii. (…) staly se výzvou k dodržování klasického morálního kodexu posvátného pro všechny obyvatele Kurdistánu.

A tak ještě dodejme, že Arif psal své básně v turečtině, protože kurdština byla až do roku 2009 zakázaným jazykem. Ahmed Arif se však toho, kdy se turecká vláda přihlásila k dědictví starých kultur, bohužel nedožil.

Sbírka pro Lioa Siao-po

Další svazek vydaný Knihovničkou PEN Klubu bude věnován čínskému spisovateli Liou Siao-po, jenž letos získal Nobelovu cenu za mír.

Liou si jako iniciátor Charty 08 odpykává mnohaletý trest v čínském vězení. Český PEN Klub, jehož je členem, mnohokrát protestoval proti jeho uvěznění a vyzýval čínské úřady, aby byl spisovatel propuštěn – naposledy na Mezinárodním kongresu PEN Klubu v Tokiu, který se konal v září 2010. Sbírka, kterou vydává PEN Klub a společnost Člověk v tísni, má příznačný název – Od Charty 77 k Chartě 08: 30 let poté. K vydání ji připravil Igor Blaževič a vyjde díky podpoře ing. Libora Winklera.

Na stránkách magazínu Topzine.cz si budete moci již brzy přečíst ukázku z připravované knihy Liou Siao-po. A pokud byste sami chtěli přispět takříkajíc na dobrou věc, zastavte se během Podzimního knižního veletrhu (22. – 23. října 2010) na stánku PEN Klubu; jeho členové tam budou prodávat své knihy a výtěžek půjde Výboru pro vězněné spisovatele.

O tom, kdo bude na veletrhu prodávat, se více dočtete zde.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Liou Siao-po, držitel Nobelovy ceny za mír, vyjde česky