Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Lenka Reinerová: Adiós, Španělsko podává zprávu o životě interbrigadistů

Marek Líbal

Marek Líbal

10. 3. 2014

„Smí být člověk lhostejný vůči osudu svých bližních?“ Na tuto otázku se snaží odpovědět poslední německy píšící autorka z Prahy ve své novele Adiós, Španělsko.

FOTO: Adiós, Španělsko, obálka knihy

Lenka Reinerová: Adiós, Španělsko podává zprávu o životě interbrigadistů. Foto: Marek Líbal, TOPZINE.cz

Kniha Adiós, Španělsko vznikala poměrně neobvyklým způsobem. Reinerová ve svých devadesáti dvou letech již nebyla s to napsat delší text, proto se rozhodla nadiktovat svou poslední novelu zapisovatelce. Zaznamenaný příběh, doplněný o dva texty dokumentárního charakteru, studii a obrazovou přílohu, vyšel čtyři roky po autorčině smrti.

Lenka Reinerová (1916 – 2008) pracovala jako novinářka a překladatelka, do povědomí veřejnosti se zapsala coby spisovatelka. Narodila se v Karlíně do česko-německé židovské rodiny. V roce 1939 musela kvůli svému původu a politickému přesvědčení uprchnout do Francie, odkud přes Maroko emigrovala do Mexika. Po druhé světové válce se vrátila do Evropy, od roku 1948 žila opět v Praze. V 50. letech byla na několik měsíců uvězněna, po roce 1968 nesměla publikovat. Byla poslední představitelkou pražské německé literatury, tedy poslední českou německy píšící spisovatelkou. V roce 2001 obdržela z rukou Václava Havla Medaili Za zásluhy.

Celá kniha se zabývá občanskou válkou ve Španělsku a osudy interbrigadistů v protifašistickém boji. Dějová linie příběhu spojuje Prahu se Španělskem téměř v předvečer druhé světové války, přesto své novele Reinerová vtiskla zcela intimní rozměr. Atmosféru knihy vystihuje již její obálka, tedy fotografie Roberta Capy, v jejímž středu je zachycené děvče, které odpočívá během evakuace města (Barcelona, 1939).

Překonat strach není jen tak

Lenka Reinerová ve své knize líčí příběh mladého novináře Heinla. Ten se zpočátku jeví spíše jako nejistý a nevyzrálý kluk. Později překonává svůj vnitřní strach, přestává o sobě pochybovat a vydává se z Prahy na svízelnou cestu do Španělska, kde bude jako interbrigadista nasazovat svůj život, aby ochránil životy druhých.

„Když Heinl mluvil, výraz obličeje se proměnil. Ustaranost a nejistota postupně roztávaly a hořkost uvolňovala místo dlouholeté zkušenosti. Je koneckonců zvyklý čelit věcem obtížným a trpkým. Peter si všiml té změny. Ten malý Heinl je vážně celý chlap. Pochybnosti o sobě samém, které ho stále mučily, jsou opravdu zbytečné.“

Autorka se poměrně zevrubně věnuje vnitřnímu světu všech postav, s přesností vykresluje jejich pocity, myšlenky, tužby i strach. S oblibou vstupuje do příběhu různými odbočkami, povětšinou svými komentáři, které sice způsobují retardaci děje, ale zároveň rozšiřují čtenářovo povědomí o interbrigádách a občanské válce ve Španělsku.

FOTO: Knihy - ilustrační

Reinerová napsala nespočet knih. Foto: Šárka Prágrová, TOPZINE.cz

Ačkoliv se Reinerová sama války proti fašismu ve Španělsku neúčastnila, její motivace pro napsání knihy, jež by se tímto tématem zabývala, byla značná. Vedly ji k tomu především dva důvody: této války se zúčastnili dva pro ni osudoví muži. Válka jí sebrala snoubence, později se však provdala za lékaře Theodora Balka, který tuto válku také prožil.

Novelu Lenky Reinerové v této knize doplňují úryvky z Balkova španělského deníku, který byl i pro samotnou autorku důležitým informačním zdrojem. V knize překvapí i otisknuté vzpomínky Bedřicha Kische, ve válce působícího v čele nemocnice pro španělské interbrigadisty. Závěrečná studie Hany Bortlové je věnována dvěma tisícům československých interbrigadistů, kteří neváhali nasadit své životy.

„Vyplašený pták v jeho hrudi ještě jednou roztáhne černá křídla. Ale Heinl je teď silnější než kdy jindy. Utáhne si pod bradou řemínek helmy a opatrně se vyplíží z vlhké díry… Odněkud hvízdne kulka. Velký bílý kámen na pěšině se pohne. Promění se v drtivou skálu a nezadržitelně se sune kupředu. Váhavě vycházející slunce zakolísá. Najednou to tu voní chladnou dlažbou jako v Praze na vltavských nábřežích. Do celého světa se line tichá hudba z Peterova pokoje. Šedý šál s modrými puntíky se mezi chladnými kameny pozvolna zbarvuje do krvavě rudé.“

Přestože Reinerová napsala zcela intimní příběh inspirovaný vlastním životem, kniha jako celek tvoří svébytnou výpověď o velkém historickém vojensko-společenském konfliktu.

Zdroj: REINEROVÁ, Lenka. Adiós, Španělsko. Praha: LABYRINT, 2012.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Lenka Reinerová: Adiós, Španělsko podává zprávu o životě interbrigadistů